Wsparcie dywersyfikacji i rozbudowy sieci gazowej to cele porozumienia PSG i NFOŚiGW

zk

28.09.2021 14:39 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Wsparcie dywersyfikacji i rozbudowy sieci gazowej to cele porozumienia PSG i NFOŚiGW

Partnerzy portalu

Wsparcie dywersyfikacji i rozbudowy sieci gazowej to cele porozumienia PSG i NFOŚiGW - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Rozszerzenie wspólnych działań na rzecz transformacji energetycznej Polski, wspieranie dywersyfikacji dostaw i rozbudowy infrastruktury sieciowej gazu zakłada podpisane w poniedziałek porozumienie o współpracy NFOŚiGW i Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jak podały NFOŚiGW i PSG, sygnatariusze zakładają, że potencjały obu podmiotów pozwolą wspierać, takie działania jak aktywizacja nieczynnych przyłączy gazowych, rozwój biogazowni i biometanowni oraz sieci biogazu, promowanie kogeneracji opartej o źródła gazowe, zamianę paliw wysokoemisyjnych na niskoemisyjne w źródłach przemysłowych, zawodowych ciepłowniczych, wsparcie działań termomodernizacyjnych w połączeniu z wymianą źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, rozwój niskoemisyjnego transportu, w tym infrastruktury tankowania CNG i LNG, rozwój klastrów oraz spółdzielni energetycznych.

Zgodnie z porozumieniem, wspólne działania mają dotyczyć m.in. udostępniania danych do analiz wykorzystania w transporcie i infrastrukturze CNG i LNG, współpracy w zakresie opracowania jednolitych wskaźników emisji zanieczyszczeń do powietrza dla pojazdów zasilanych LNG i CNG, organizacji spotkań z przedstawicielami samorządów na temat gazyfikacji oraz dostępnych instrumentów wsparcia.

Porozumienie podpisano w obecności ministra klimatu Michała Kurtyki. "Z jednej strony zabezpieczamy dostawy gazu poprzez import i zwiększenie własnej produkcji. Z drugiej strony, chcemy modernizować infrastrukturę gazową, tak aby mogły z niej korzystać bez ograniczeń energetyka, przemysł oraz odbiorcy indywidualni. Te dwa cele pomoże nam realizować porozumienie o współpracy między NFOŚiGW i PSG" – podkreślił Kurtyka.

W ocenie wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego, umowa z PSG to kolejny krok w stronę promocji stabilności energetycznej. "W procesie transformacji sektora ciepłownictwa w kierunku neutralności klimatycznej gaz, zwłaszcza jeśli zostanie +zazieleniony+, może mieć kapitalne znaczenie jako przejściowa podstawa miksu energetycznego".

"Liczę, że porozumienie przełoży się na nowe pomysły na wykorzystanie gazu przez energetykę, szczególnie ciepłownictwo. Będziemy proponować celowane wsparcie finansowe konkretnych, perspektywicznych projektów, tak bardzo potrzebnych polskiej energetyce" – dodał Michalski. Porozumienie pozwoli nam m.in. zaprosić doradców PSG ds. rozwoju rynku do ściślejszej współpracy i wymiany wiedzy z doradcami energetycznymi NFOŚiGW w ramach działań, które już teraz prowadzimy na terenie całej Polski jako Projekt Doradztwa Energetycznego – wskazał Michalski.

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Rober Więckowski podkreślił, że polska energetyka stoi przed ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza w aspekcie energii cieplnej. "Ciepłownictwo systemowe pokrywa aż 42 proc. krajowego zapotrzebowania na ciepło, a codziennie korzysta z niego ponad 15 mln Polaków. Wiele ciepłowni wciąż jednak nie rozpoczęło działań modernizacyjnych, aby sprostać wymaganiom stawianym przez Unię Europejską. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z NFOŚiGW uda nam się nie tylko zadbać o czyste powietrze, ale także o bezpieczeństwo energetyczne Polaków" - podkreślił Więckowski.

Jak dodał, jednym z priorytetowych działań Polskiej Spółki Gazownictwa jest wsparcie energetyki zawodowej. "Transformacja energetyczna wymaga jednak bardzo dużych nakładów finansowych. Dlatego PSG łączy siły z NFOŚiGW, by wspólnie działać na rzecz rozwoju i modernizacji klientów zawodowych. Liczę, że dzięki wspólnym staraniom i wymianie wiedzy uda nam zarówno +zazielenić+ gaz, jak i zadbać o bezpieczne dostawy tego surowca – zaznaczył członek zarządu PSG ds. operacyjnych Jakub Kowalski.

Tagi:
NFOŚiGW, psg, gaz

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25352,00 $ tona -0,76% 28 wrz
 Cynk 2559,00 $ tona 3,90% 28 wrz
 Aluminium 2231,00 $ tona 1,64% 28 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.