W Mławie od nowego roku obowiązek selektywnego zbierania popiołu do pojemników

zk

03.11.2022 17:18 Źródło: PAP
Strona główna Odpady, Recykling W Mławie od nowego roku obowiązek selektywnego zbierania popiołu do pojemników

Partnerzy portalu

W Mławie od nowego roku obowiązek selektywnego zbierania popiołu do pojemników - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Od 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy Mławy będą mieli obowiązek selektywnego zbierania popiołu pochodzącego z palenisk źródeł ciepła na paliwa stałe. Popiół będzie traktowany jako kolejna frakcja odpadów, a do jego gromadzenia będą służyły pojemniki w kolorze szarym - poinformował Urząd Miasta.

Jak wyjaśnił mławski samorząd, regulacja dotycząca selektywnego zbierania popiołu pochodzącego z palenisk źródeł ciepła na paliwa stałe wynika z uchwalonego we wrześniu regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, przy czym uprawnienie tamtejszych radnych do wprowadzenia tego obowiązku wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

"Od 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy będą mieli obowiązek selektywnego zbierania popiołu pochodzącego z palenisk źródeł ciepła na paliwa stałe. Popiół będzie traktowany jako kolejna frakcja odpadów, a do jego gromadzenia będą służyły pojemniki w kolorze szarym"- ogłosił w czwartek Urząd Miasta Mławy.

Jak zaznaczono w informacji, zakup pojemników – szarych z napisem "popiół" – będzie leżał po stronie właścicieli nieruchomości, którzy muszą się w nie wyposażyć jeszcze przed 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i pojemność pojemników określa regulamin, przy czym - jak wskazał mławski samorząd - ważne jest by pojemniki posiadały koła i tzw. mechanizm grzebieniowy, czyli konstrukcję, która umożliwi ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

"Prosimy, aby zwrócić na to uwagę przy zakupie pojemników, gdyż popiół z tych nieposiadających wspomnianej konstrukcji oraz kół nie będzie odbierany" - zaznaczył w komunikacie Urząd Miasta Mławy. Wyjaśniano zarazem, że popiół w pojemniku trzeba będzie umieszczać luzem – bez dodatkowych opakowań, jak np. torby foliowe. "Powinno się go zbierać w stanie wystudzonym. Popiołu nie wolno zalewać wodą" - przekazano w informacji.

Według mławskiego samorządu, popiół będzie odbierany odrębnie, w terminach określonych harmonogramem, przez podmiot odbierający odpady, z którym miasto zawrze umowę.

Urząd Miasta Mławy przypomniał, że obecnie popiół trafia do strumienia odpadów zmieszanych, niesegregowanych. Zgodnie z prawem odpady zmieszane po ich odebraniu przekazywane są do instalacji komunalnych - biologiczno-mechanicznych lub mechanicznych, gdzie najpierw wyodrębnia się z nich odpady innych frakcji niepoprawnie tam umieszczone, jak choćby szkło, metal czy plastik.

Jak podkreślił mławski samorząd, o wyodrębnieniu od 1 stycznia 2023 r. popiołu jako osobnej frakcji zadecydowały m.in.: zanieczyszczanie przez popiół linii technologicznych w instalacjach, co powoduje, że się szybciej zużywają oraz mniejszy koszt zagospodarowania 1 tony popiołu zebranego jako odrębnej frakcji w porównaniu z kosztem zagospodarowania odpadów zmieszanych.

Według mławskiego Urzędu Miasta, wprowadzana od nowego roku regulacja daje możliwość ponownego użycia popiołu zebranego oddzielnie, np. do rekultywacji terenów, dla przemysłu cementowego lub budownictwo oraz do nawozów i jednocześnie, przy braku konieczności składowania popiołu na składowisku, jak w przypadku tego wrzucanego do odpadów zmieszanych, ograniczy zanieczyszczenie środowiska.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28637,00 $ tona -2,01% 3 lut
 Cynk 3360,00 $ tona 0,33% 3 lut
 Aluminium 2559,00 $ tona -0,51% 3 lut
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.