ARiMR: nabór wniosków dot. nawadniania i fotowoltaiki przedłużony do 15 marca

ARiMR: nabór wniosków dot. nawadniania i fotowoltaiki przedłużony do 15 marca - ZielonaGospodarka.pl
28.02.2023 12:00
Strona główna Prawo, finanse ARiMR: nabór wniosków dot. nawadniania i fotowoltaiki przedłużony do 15 marca

Partnerzy portalu

ARiMR: nabór wniosków dot. nawadniania i fotowoltaiki przedłużony do 15 marca - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Do 15 marca został przedłużony nabór wniosków na inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii w gospodarstwach rolnych - poinformowała we wtorek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jest to działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie będzie przyznawane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji polegającej na wykonaniu nowego nawodnienia, ulepszeniu istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszeniu instalacji nawadniającej połączonym z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy to 100 tys. zł. Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. młodego rolnika – 60 proc.

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie (tzw. obszar F) będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną.

Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku, ale w tym przypadku pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, a budynek musi być usytuowany na gruntach rolnych zabudowanych.

Do kosztów podlegających dofinansowaniu należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. młodego rolnika – 60 proc.

Limity wykorzystane w tzw. obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (fotowoltaika) nie łączą się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” - zaznaczyła Agencja.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

W trwających naborach do ARiMR wpłynęło 12 wniosków na kwotę 715 tys. zł o wsparcie na inwestycje w nawadnianie i 57 wniosków na kwotę 5,45 mln zł o pomoc na tworzenie instalacji fotowoltaicznych - podała ARiMR.

Więcej informacji na stronie ARiMR - https://www.gov.pl/web/arimr (PAP)

awy/ mmu/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25600,00 $ tona 5,13% 27 mar
 Cynk 2913,00 $ tona 0,48% 27 mar
 Aluminium 2297,00 $ tona 1,46% 27 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.