Bank Pekao chce aktywnie uczestniczyć w finansowaniu OZE

zk

27.04.2021 15:41 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Odnawialna, Eko Energia, OZE Bank Pekao chce aktywnie uczestniczyć w finansowaniu OZE
Bank Pekao chce aktywnie uczestniczyć w finansowaniu OZE - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pekao.pl

Pekao chce aktywnie uczestniczyć we współfinansowaniu przedsięwzięć związanych z m.in. Odnawialnymi Źródłami Energii - mówił we wtorek wiceprezes banku Jerzy Kwieciński. Z raportu Pekao wynika, że przez najbliższe 20 lat w Polsce trzeba będzie wydać ok. 1,6 bln zł na transformację energetyczną.

“Nasz bank ogłosił niedawno strategię na lata 2021-2024. (...) Jednym z najważniejszych wymiarów naszej działalności na najbliższe lata ma być wspieranie inwestycji związanych z Zielonym Ładem. Chcemy być postrzegani jako zielony bank” - powiedział Kwieciński podczas prezentacji raportu poświęconemu branży energetyki odnawialnej.

“Jako bank chcemy bardzo aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej, która już się rozpoczęła w naszym kraju. (...) Jesteśmy zainteresowani wszystkimi przedsięwzięciami, które będą wpisywały się w transformację energetyczną i które będą zmierzały do zmniejszenia emisyjności polskiej gospodarki” - dodał.

Wiceprezes przypomniał, że w ubiegłym roku bank Pekao udzielił wsparcia w wysokości ponad 8 mld zł na inwestycje związane z polityką klimatyczną i ze zrównoważonym rozwojem.

Kwieciński poinformował, że szacunki w przygotowanym przez bank Pekao raporcie mówią o tym, że przez najbliższe 20 lat w Polsce będziemy musieli wydać około 1,6 bln zł na transformację energetyczną.

“Gdyby przyjąć, że taki scenariusz będzie realizowany oznaczałoby to, że rocznie w Polsce powinniśmy wydawać w tym obszarze około 80 mld zł” - dodał.

Z wypowiedzi Kwiecińskiego wynika, że Pekao chce zorganizować finansowanie przedsięwzięć związanych z transformacją energetyczną zarówno samodzielnie, jak i w konsorcjach z innymi bankami.

Jak podano w raporcie, globalne prognozy wskazują, że w najbliższych latach na cele transformacji energetycznej przeznaczane będzie na całym świecie (w zależności od przyjętego scenariusza) od 2,5 do nawet 4 bln dol. rocznie.

Dodano, że na ścieżkę “zielonej rewolucji”, wkroczyła także Polska. Do zintensyfikowanych działań w tym obszarze obligują nasz kraj podjęte zobowiązania międzynarodowe. Cele rządowe na najbliższą dekadę, zaaprobowane przez KE, zakładają istotny dalszy wzrost udziału OZE w gospodarce (z 12 proc. w 2019 roku do 23 proc. na koniec bieżącej dekady).

Zwrócono też uwagę, że rekordowe ceny uprawnień do emisji CO2 istotnie zmieniają ekonomikę produkcji energii, stanowiąc realne zagrożenie dla konkurencyjności polskiej gospodarki.

Ponadto oparcie modelu działalności w większym stopniu na zielonych źródłach staje się też priorytetem strategicznym krajowych koncernów energetycznych, a kwestia transformacji energetycznej dobrze wpisuje się w plany postpandemicznej odbudowy gospodarki.

Raport banku Pekao wskazuje też, że transformacja krajowej gospodarki w kierunku OZE będzie wymagała sprostania licznym wyzwaniom, co spowoduje konieczność stworzenia trwałych i przejrzystych mechanizmów wsparcia oraz podjęcia historycznego wysiłku inwestycyjnego.

"Jedną z ważniejszych kwestii będzie zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii. Wymagać ono będzie znacznych inwestycji w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną, a także zapewnienia dostępności konwencjonalnych źródeł energii w okresach zmniejszonej aktywności instalacji energetyki odnawialnej" - czytamy w raporcie.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 41675,00 $ tona -3,86% 25 sty
 Cynk 3614,00 $ tona -0,74% 25 sty
 Aluminium 3063,00 $ tona 0,62% 25 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.