Dania pracuje nad pierwszym na świecie przetargiem Power-to-X

zk

24.09.2022 12:15
Strona główna Energetyka, OZE Dania pracuje nad pierwszym na świecie przetargiem Power-to-X

Partnerzy portalu

Dania pracuje nad pierwszym na świecie przetargiem Power-to-X - ZielonaGospodarka.pl
Fot. PtX/Danish Energy Agency

Duńska Agencja Energetyczna (DEA) pracuje nad pierwszym przetargiem Power-to-X (PtX) w Danii i wkrótce zorganizuje spotkanie z interesariuszami w celu omówienia harmonogramu i ram postępowania przetargowego. Ponadto, po utworzeniu grupy zadaniowej PtX, DEA utworzyła również sekretariat do spraw Power-to-X.

Przetarg zostanie przeprowadzony w celu nabywania zielonego wodoru i czystych rozwiązań związanych z paliwami produkowanymi przy użyciu odnawialnych źródeł energii, takich jak morska energia wiatrowa. 168 mln EUR ma być przekazane na wsparcie realizacji tych projektów.

Takie założenia zostały określone w krajowej strategii Power-to-X, wydanej w grudniu ubiegłego roku, oraz w podpisanym w marcu porozumieniu.

Powołanie grupy zadaniowej PtX i sekretariatu oraz przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi stronami są częścią tego porozumienia, oraz celu Danii, jakim jest osiągnięcie od 4 do 6 GW mocy w zakresie elektrolizy do 2030 roku.

Na nadchodzącym spotkaniu zainteresowanych stron w sprawie przetargu Power-to-X, Duńska Agencja Energetyczna wyjaśni branży i potencjalnym oferentom harmonogram, proces i ramy przetargu.

Agencja przedstawi ramy i wstępne warunki przetargu, a przedstawiciele branży i potencjalni oferenci będą mogli zadawać pytania lub zgłaszać uwagi do warunków przetargu podczas spotkania.

Zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu Dania przeprowadzi przetarg rynkowy, którego celem będzie uzyskanie najtańszej i największej produkcji wodoru dla budżetu.

Do wsparcia kwalifikuje się tylko wodór, który jest produkowany z odnawialnych źródeł energii i spełnia wymogi dokumentacji UE dla zielonych paliw PtX.

Zwycięzcy przetargu zostaną wyłonieni poprzez wybór najniższych ofert na suplementy cenowe aż do wyczerpania budżetu, przy czym dotacja ma być udzielana jako wsparcie operacyjne i wypłacana od ilości wyprodukowanego zielonego wodoru.

Po podpisaniu porozumienia wiosną tego roku Duńska Agencja Energetyczna utworzyła grupę zadaniową Power-to-X, a teraz, w ramach działań tej grupy, ustanowiła sekretariat PtX, który będzie wspólnym punktem kontaktowym i punktem wejścia dla zapytań dotyczących Power-to-X.

Według DEA Zadaniem sekretariatu jest wspieranie rozwoju PtX w Danii oraz pomoc podmiotom, interesariuszom i władzom w udzielaniu wskazówek dotyczących pozwoleń i procedur zatwierdzania w obszarze PtX.

Strategia PtX  - wiatr zmian dla offshore

Strategia, którą stosuje Dania, polega na wykorzystaniu dużych ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do produkcji wodoru w procesie elektrolizy, który może być następnie przekształcony w inne paliwa, takie jak amoniak poprzez wykorzystanie azotu lub metanol i paliwo lotnicze (SAF) poprzez wykorzystanie CO2 poprzez proces CCU.

Aby jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby energii odnawialnej, duński rząd będzie również zgłębiał potencjalną modyfikację programu "otwartych drzwi" dla morskiej energii wiatrowej, zgodnie z porozumieniem z marca.

Rząd zbada możliwość wprowadzenia wyjątku od zasady ograniczającej projekty do odległości 15 km od wybrzeża dla projektów, które mogą obejmować Power-to-X lub inne zużycie energii elektrycznej z bezpośrednim połączeniem z dużymi projektami offshore.

Analiza zostanie zakończona tak szybko, jak to możliwe i ma zostać przedstawiona w pierwszej połowie 2023 roku.

W swojej strategii Power-to-X rząd duński wskazuje, że kraj posiada znaczne zasoby morskiej energii wiatrowej oraz potencjał do znacznego zwiększenia jej mocy, szczególnie na Morzu Północnym.

Kraj ten ma już wysoki udział energii odnawialnej w krajowej produkcji energii elektrycznej, przy czym energia wiatrowa i słoneczna zapewni ponad 50 procent energii elektrycznej w 2020 roku, a same lądowe i morskie turbiny wiatrowe wyprodukują nieco ponad 46 procent zużycia energii elektrycznej w Danii w 2020 roku.

Możliwości Power-to-X są już powiązane z nadchodzącymi duńskimi przetargami na dwie wyspy energetyczne, jedną na Morzu Bałtyckim i jedną na Morzu Północnym, gdzie kraj planuje zainstalować odpowiednio 3 GW i 12 GW morskiej energii wiatrowej do 2030 roku. Sądząc po najnowszych doniesieniach rządu duńskiego, wyspa energetyczna na Morzu Północnym może mieć znacznie większą moc, niż początkowo planowano.

Ta energia elektryczna może być transportowana na ląd do produkcji energii elektrycznej lub do innowacyjnych działań, takich jak produkcja PtX lub magazynowanie energii na wyspach, lub w pobliżu połączeń sieciowych wysp z kontynentem, jak również do innych celów. Produkcja z wysp energetycznych będzie sama w sobie co najmniej sześciokrotnie zwiększać produkcję morskiej energii wiatrowej w Danii w odniesieniu do obecnych poziomów produkcji, tym samym potencjalnie stanowiąc główne zasoby dla przyszłej produkcji PtX w Danii i za granicą, zgodnie ze strategią Power-to-X opublikowaną przez rząd duński w zeszłym roku.Źródło: Danish Ministry of Climate, Energy and Utillities, offshorewind.biz, offshore-energy.biz

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 29537,00 $ tona 1,07% 1 lut
 Cynk 3439,00 $ tona 0,91% 1 lut
 Aluminium 2610,00 $ tona 3,04% 1 lut
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.