EBI: Polacy są świadomi konsekwencji zmiany klimatu, ale potrzebują więcej wiedzy na ten temat

EBI: Polacy są świadomi konsekwencji zmiany klimatu, ale potrzebują więcej wiedzy na ten temat - ZielonaGospodarka.pl
08.07.2024 16:28
Strona główna Klimat, Edukacja EBI: Polacy są świadomi konsekwencji zmiany klimatu, ale potrzebują więcej wiedzy na ten temat

Partnerzy portalu

EBI: Polacy są świadomi konsekwencji zmiany klimatu, ale potrzebują więcej wiedzy na ten temat - ZielonaGospodarka.pl

Polacy są świadomi konsekwencji zmiany klimatu, ale potrzebują więcej wiedzy na temat rozwiązań w tej dziedzinie - wynika z badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego dot. zrozumienia problemu zmiany klimatu. Pierwsze miejsce w badaniu zajęli obywatele Finlandii, a następnie Luksemburga i Szwecji.

Jak przekazano w raporcie EBI, "w VI edycji ankiety EBI dotyczącej klimatu skupiono się na ocenie zrozumienia przez społeczeństwo w Polsce problemu zmiany w trzech kluczowych obszarach: definicje i przyczyny, konsekwencje oraz rozwiązania". Ankietowanym zadano 12 pytań, ich odpowiedzi oceniane były w skali od 0 do 10, gdzie 10 oznaczało najwyższy poziom wiedzy.

Respondenci z Polski uzyskali 5,87 pkt na 10. Pierwsze miejsce zajęła Finlandia (7,22/10 pkt.), a za nią uplasowały się Luksemburg (7,19/10) oraz Szwecja (6,96/10).

W kwestii definicji oraz przyczyn zmiany klimatu Polacy uzyskali wynik 6,38/10 pkt. "Jeśli chodzi o definicję zmiany klimatu, potrafi ją podać ponad dwie trzecie (67 proc.) respondentów polskich, przy czym tylko 6 proc. uważa, że zmiana klimatu nie stanowi problemu" - podano.

Dodano, że 65 proc. respondentów z Polski nie ma również wątpliwości, że działania człowieka takie jak wylesianie, rolnictwo, przemysł i transport to główne przyczyny zmiany klimatu. 23 proc. sądzi jednak, że jest to spowodowane ekstremalnymi zjawiskami w przyrodzie, takimi jak wybuchy wulkanów i fale upałów, a 11 proc. uważa, że zmiana klimatu jest spowodowana dziurą ozonową.

"Na pytanie o trzech największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie, większość Polaków (61 proc.) poprawnie wskazała Stany Zjednoczone, Chiny i Indie" - zaznaczono w raporcie.

Polacy zapytani o konsekwencje zmiany klimatu uzyskali wynik 7,34/10 pkt. 81 proc. respondentów uznało, że ma ona negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Również 81 proc. respondentów odpowiedziało, że zmiana klimatu pogarsza sytuację głodową na świecie. Z kolei 67 proc. respondentów z Polski uważa, że zmiany klimatu mają wpływ na migrację.

Według raportu 64 proc. Polaków poprawnie stwierdziło, że poziom mórz i oceanów na świecie podnosi się, 24 proc. - że poziom ten się obniża, a według 13 proc. zmiana klimatu nie wpływa znacząco na poziom mórz i oceanów.

W kategorii "Pojęcia oraz działania mające na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu" Polacy otrzymali ocenę 3,89/10 pkt., co wskazuje na niewystarczającą wiedzę osób z Polski na temat działań, które mogą pomóc w łagodzeniu zmiany klimatu, w porównaniu z pozostałymi dwoma badanymi obszarami (definicja i przyczyny zmiany klimatu, oraz skutki zmiany klimatu). "Jest to zgodne z ogólną tendencją w krajach europejskich, gdzie większość badanych uzyskuje niskie wyniki w tym aspekcie" - zaznaczono.

72 proc. Polaków, (tyle samo co średnia UE) wie, że korzystanie z produktów, które można poddać recyklingowi, może pomóc w łagodzeniu zmiany klimatu. 61 proc. uważa również, że "korzystanie z transportu publicznego zamiast z samochodu to dobry kierunek postępowania.

Natomiast jedynie 37 proc. badanych z Polski jest przekonanych, że lepsza izolacja budynków może również okazać się pomocna, a 48 proc. Polaków (sześć punktów powyżej średniej UE wynoszącej 42 proc.) jest świadoma, że "rzadsze kupowanie nowych ubrań jest dobrym rozwiązaniem".

13 proc. badanych Polaków wie, że "zmniejszenie prędkości na drogach pomogłoby złagodzić skutki zmiany klimatu, a tylko 6 proc. z nich twierdzi, że oglądanie mniejszej liczby filmów online mogłoby również pomóc w walce ze zmianą klimatu. Podobnie jak w większości krajów w Europie, jedynie 38 proc. Polaków prawidłowo definiuje indywidualny ślad węglowy jako +łączną ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych przez daną osobę w ciągu roku+" - wynika z badania.

Podkreślono, że Polacy powyżej 50. roku życia uzyskali lepszy wynik niż przedstawiciele młodszych pokoleń (6,17/10 pkt. wobec 5,65/10 pkt.).

Badanie wykonano za pomocą ankiety EBI, wzięło w nim udział ponad 30 tys. uczestników z 35 krajów, w tym z UE, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii, Indii i Kanady.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank działa w ponad 160 krajach. 

fos/ malk/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.