Energa Logistyka szuka wykonawcy farmy fotowoltaicznej PV Mitra

zk

07.02.2023 12:20 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Energa Logistyka szuka wykonawcy farmy fotowoltaicznej PV Mitra

Partnerzy portalu

Energa Logistyka szuka wykonawcy farmy fotowoltaicznej PV Mitra - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Spółka Energa Logistyka ogłosiła zapytanie ofertowe na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Mitra w Wielkopolsce o mocy zainstalowanej 65 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jak poinformowała w ogłoszeniu spółka zależna Energi, wchodzącej w skład Grupy Orlen, oferty można składać do 7 marca.

W opublikowanej dokumentacji "Budowa PV Mitra o mocy zainstalowanej 65,5668 MW +/- 1 kW wraz z wyprowadzeniem mocy do GPZ Żuki" Energa Logistyka z siedzibą w Płocku, spółka prowadząca postępowanie zaznaczyła, iż zamawiającym jest spółka Energa Green Development z siedzibą w Gdańsku.

Jak wyjaśniono w ogłoszeniu, przedmiotem zamówienia jest budowa, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie do eksploatacji inwestycji zlokalizowanej w powiecie tureckim składającej się m.in. z elektrowni fotowoltaicznej PV Mitra o mocy zainstalowanej 65,5668 MW +/- 1 kW, głównego punktu odbioru 110/30 kV Psary, obejmującego jedno pole transformatorowe z transformatorem o mocy minimum 50 MVA, a także rozdzielni sieciowej 110 kV Psary, składającej się z pola liniowego 110 kV oraz linii kablowej 110 kV relacji rozdzielnia sieciowa Psary - główny punkt zasilający Żuki o długości około 11 km.

W dokumentacji postępowania zaznaczono jednocześnie, że przedmiot zamówienia obejmuje także świadczenie usługi serwisowej przez 24 miesiące dla elektrowni fotowoltaicznej PV Mitra oraz Głównego Punkt Odbioru Psary.

Jak podała w ogłoszeniu Energa Logistyka zakończenie realizacji zadania przewidywane jest do 16 miesięcy od daty wydania polecenia rozpoczęcia prac.

Energa z Grupy Orlen informowała wcześniej, że elektrownia fotowoltaiczna PV Mitra ma zostać wybudowana w pobliżu powstającej elektrowni PV Gryf o mocy do 26 MW, która zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej FW Przykona o mocy ok. 31 MW, uruchomionej w 2020 r. Obiekty te położone są na należących do Energi zrekultywowanych terenach po odkrywce kopalni węgla brunatnego Adamów. Grupa Orlen posiada tam grunty o łącznej powierzchni ok. 300 ha.

W kwietniu 2022 r. Energa ogłosiła, że jej spółka zależna Energa Green Development uzyskała warunki przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu realizacji farmy fotowoltaicznej PV Mitra. Jak wówczas podkreślano, "to największy obecnie projekt fotowoltaiczny realizowany przez Grupę Orlen". Zapowiadano przy tym, że w pierwszym etapie inwestycji powstanie obiekt o mocy ok. 65 MW, zajmujący łączną powierzchnię ok. 53 ha, przy czym do jego budowy wykorzystanych zostanie 85 tys. modułów fotowoltaicznych.

W listopadzie 2022 r. Energa potwierdziła, że w pierwszym kwartale 2023 r. w sąsiedztwie FW Przykona i PV Gryf rozpocząć się ma budowa farmy PV Mitra o mocy 65 MW. Spółka wskazała wówczas, że realizowane i planowane przez nią działania są zgodne ze Strategią Grupy Orlen do 2030 r., gdzie jednym z priorytetów jest rozwój zero i niskoemisyjnej energetyki.

"W zgodzie z tym Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa do 2030 r. zakłada, że w okresie od 2021 r. do końca obecnej dekady łączne nakłady inwestycyjne na obszar wytwarzania wyniosą ok. 13,6 mld zł" - informowała Energa. Wyjaśniała zarazem, że ma to pozwolić jej znacząco zwiększyć moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii, osiągając samodzielnie i posiadając udział w tych aktywach do łącznej mocy zainstalowanej w wysokości ok. 2,4 GW.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25600,00 $ tona 5,13% 27 mar
 Cynk 2913,00 $ tona 0,48% 27 mar
 Aluminium 2297,00 $ tona 1,46% 27 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.