Golecki: współpraca w zakresie OZE służy proekologicznym zmianom w gospodarkach OBWE

zk

14.02.2022 09:56 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Golecki: współpraca w zakresie OZE służy proekologicznym zmianom w gospodarkach OBWE

Partnerzy portalu

Golecki: współpraca w zakresie OZE służy proekologicznym zmianom w gospodarkach OBWE - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Zacieśnianie współpracy w zakresie efektywności energetycznej i OZE służy proekologicznym zmianom w gospodarce krajów OBWE – powiedział PAP wiceszef MRiT Mariusz Golecki, który będzie uczestniczył w poniedziałek w wiedeńskim Forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Jak przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, podczas spotkań w Wiedniu będzie też poruszana kwestia promocji innowacji cyfrowych i technologicznych, zmniejszenia śladu środowiskowego na obszarze OBWE, z uwzględnieniem wzmocnienia ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

"Zacieśnianie współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii służy proekologicznym zmianom w gospodarce krajów OBWE" – powiedział PAP wiceszef MRiT Mariusz Golecki.

Wiceminister zastrzegł, że konkretne zalecenia powinny wynikać ze specyficznych warunków krajowych i doświadczeń pandemicznych. "Dzięki takiej elastyczności polityki będziemy w stanie adekwatnie reagować na niepewną przyszłość i zapewnić stabilizację dla rozwoju" - zaznaczył.

Główny temat wiedeńskiej konferencji z udziałem Goleckiego to "promowanie bezpieczeństwa i stabilności na obszarze OBWE poprzez zrównoważoną odbudowę gospodarczą po pandemii COVID-19".

Celem konferencji jest wyznaczenie kierunków rozwoju dla państw OBWE i weryfikacja priorytetów polskiej prezydencji w OBWE. "Dotyczą one przede wszystkim wspierania trwałej odbudowy gospodarek po Covid-19 i wzrostu gospodarczego, w tym poprzez promowanie inwestycji, dobrego zarządzania i walki z korupcją, ułatwień w handlu i transporcie, przedsiębiorczości i rozwoju biznesu" - zaznaczono.

Inny priorytet, na który zwrócił uwagę wiceminister Golecki, to "wzmacnianie rozwoju kapitału ludzkiego, jako sposobu stymulowania zatrudnienia, konkurencyjności i aktywizacji społecznej".

"Dostrzegamy kluczową rolę podstawowych polityk strukturalnych, które zapewniają optymalną alokację czynników produkcji, wspierają konkurencję na rynkach i dostęp do kapitału, podnoszą kwalifikacje pracowników, a także zapewniają odpowiednie środowisko do prowadzenia firm, wspierając procesy cyfryzacji" – powiedział Golecki.

Jak przekazał resort, w tym roku przy okazji przewodnictwa w OBWE Polska chce m.in. "promować rozwiązania i dobre praktyki w zarysowanych tematach priorytetowych". Planowane jest też finansowe wsparcie projektów realizowanych na terenie wybranych państw OBWE, w tym w Europie Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazie Płd., "które będą odzwierciedlać priorytety naszego przewodnictwa w OBWE".

Wymiar ekonomiczno-środowiskowy będzie, jak zaznaczono, przedmiotem szczególnej uwagi wiceministra Goleckiego także podczas wiedeńskich rozmów dwustronnych z Florianem Frauscherem, szefem sekcji ds. lokalizacji przedsiębiorstw, innowacji i internacjonalizacji z ministerstwa cyfryzacji i biznesu Republiki Austrii.

Jak stwierdził Golecki, Austria jest ważnym partnerem handlowym Polski. "Ma bardzo duży potencjał inwestycyjny" - podkreślił.

Wiceminister rozwoju i technologii spotka się też w Wiedniu z sekretarzem generalnym Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej Karlheinzem Kopfem. Tematem rozmowy będzie m.in. Strategia Produktywności 2030.

"W Strategii Produktywności 2030 zaprojektowaliśmy działania nakierowane na stworzenie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjnych technologiach cyfrowych. Chcemy pomóc przedsiębiorcom w przesuwaniu się w górę łańcuchów produkcji" - stwierdził Golecki. Drogą do tego, jak dodał, jest przejście do bardziej zaawansowanych zadań i wytwarzanie bardziej złożonych produktów. "Firmy, które korzystają z możliwości, jakie daje im cyfryzacja produkcji, uzyskują wymierne korzyści ekonomiczne. Dlatego chcemy wspierać przedsiębiorców w tej transformacji" - zaznaczył.

Jak dodał, za sprawą Strategii Produktywności przedsiębiorcy zyskają bezpośrednie wsparcie finansowe w transformacji cyfrowej, np. przy zakupie robotów lub szkoleniu pracowników. "Ale także skorzystają z rozwijającego się ekosystemu, obejmującego, m.in. edukację cyfrową, dostęp do danych, działalność klastrów przemysłowych i instytucji otoczenia biznesu" - zapowiedział Golecki, który odpowiada w resorcie za wdrożenie Strategii.

Forum Ekonomiczno-Środowiskowe to, według MRiT, najważniejsze wydarzenie II wymiaru bezpieczeństwa OBWE. Spotkanie w Wiedniu poświęcone będzie głównie aspektom związanym z wymiarem gospodarczym odbudowy post-pandemicznej i skupiać się będzie na zagadnieniach dotyczących handlu, transportu, inwestycji i wsparcia finansowego oraz innych kwestiach o charakterze gospodarczym, mających związek z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID. "Druga konferencja w ramach Forum odbędzie się w maju w Łodzi i poświęcona będzie w głównej mierze kwestiom środowiskowym, technologicznym oraz transformacji energetycznej, a trzecia, podsumowująca, w Pradze we wrześniu br." - zapowiedziało MRiT.

Polska objęła w tym roku przewodnictwo w OBWE. Inauguracja naszej prezydencji obyła się 13 stycznia br.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) skupia 57 państw-uczestników o równym statusie. Celem OBWE jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy w trzech wymiarach: pierwszym (polityczno-wojskowym), drugim (ekonomiczno-środowiskowym) i trzecim (praw człowieka).

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34700,00 $ tona 2,44% 20 maj
 Cynk 3754,00 $ tona 2,93% 20 maj
 Aluminium 2930,00 $ tona 3,72% 20 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.