Hotel Arłamów zapewnia, że realizuje wszystkie zalecenia WIOŚ

zk

17.08.2022 09:09 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, ekologia Hotel Arłamów zapewnia, że realizuje wszystkie zalecenia WIOŚ

Partnerzy portalu

Hotel Arłamów zapewnia, że realizuje wszystkie zalecenia WIOŚ - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Hotel Arłamów

Nasza oczyszczalnia od początku była poddawana stałym, rutynowym kontrolom organów nadzorczych – poinformował w komunikacie Hotel Arłamów. Podmiot zapewnił też, że zobowiązał się do realizacji wszystkich zaleceń wydanych m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

W poniedziałek Wody Polskie poinformowały, że badania potwierdziły, że parametry odprowadzania ścieków Hotelu Arłamów najprawdopodobniej nie odpowiadają tym, które są określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Wyniki badań próbek z potoku będą znane w ciągu najbliższych kilku dni. Hotel zapewnił alternatywny odbiór ścieków.

W przesłanym PAP oświadczeniu hotel poinformował, że oczyszczalnia ścieków od początku była poddawana stałym, rutynowym kontrolom organów nadzorczych. "Ale to nie wszystko. Dodatkowo, Hotel Arłamów, z własnej inicjatywy, od lat regularnie (co kwartał) kontroluje jakość oczyszczonych cieczy w niezależnym, certyfikowanym ośrodku badawczym. Przeprowadzane wcześniej audyty – zarówno te prywatne, jak i nadzorcze – wykazywały prawidłowe wyniki procesu oczyszczania" – dodano w informacji.

W komunikacie poinformowano, że wyjątek stanowią parametry próbek pobranych podczas kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w marcu br. "Następna kontrola przeprowadzona została przez Wody Polskie w maju br. Po jej zakończeniu dostaliśmy listę zaleceń, które zostały zrealizowane. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji ostatniego zalecenia (budowa nowej oczyszczalni). Wymaga ono uzyskania niezbędnych pozwoleń, o które wystąpiliśmy, a które obecnie są procedowane w RDOŚ. Jak tylko zostaną one wydane, dokończymy realizację również i tego zalecenia" – podała placówka.

W komunikacie hotel podkreślił, że wciąż nieznane są wyniki badań próbek pobranych w minioną niedzielę. Hotel zapewnił przy tym, że jak tylko będą one znane, opublikowany zostanie komunikat na stronie internetowej placówki.

Hotel zapewnił również, że placówka zaczęła natychmiast wdrażać wszystkie zalecenia po poniedziałkowej, ponownej wizji terenowej, zalecenia wydane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wody Polskie w Przemyślu i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Rzeszowie delegatura w Przemyślu.

"Od samego początku wypełniamy wszystkie zalecenia organów nadzorczych i dalej deklarujemy pełną gotowość do współpracy z RZGW, Wodami Polskimi i WIOŚ oraz determinację w realizacji ich wskazań" – podkreślono w komunikacie.

Jak podały w poniedziałek Wody Polskie, w związku z obawą, że podczas dużego obłożenia hotelu klientami oczyszczalnia może nie funkcjonować prawidłowo, pracownicy Zarządu Zlewni w Przemyślu i Nadzoru Wodnego przeprowadzili w niedzielę wizję terenową, która potwierdziła odprowadzanie ścieków, których parametry najprawdopodobniej nie odpowiadają określonym w pozwoleniu wodnoprawnym. "Aby to jednoznacznie stwierdzić na miejsce został wezwany WIOŚ i pobrał próbki wody z potoku powyżej i poniżej wylotu z oczyszczalni. Wyniki będą znane w ciągu najbliższych kilku dni" – informowały Wody Polskie.

O sytuacji zostało powiadomione Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

"Administrator hotelu został zobligowany do natychmiastowego odcięcia wylotu i zapewnienia alternatywnego odbioru ścieków np. przy użyciu wozów asenizacyjnych. Dodatkowo koryto cieku wodnego ma zostać oczyszczone z pozostałości osadów" – podają Wody Polskie.

Ponowna wizja terenowa, przeprowadzona przez pracowników PGW WP wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w poniedziałek potwierdziła, że odpływ został ograniczony, a ścieki z oczyszczalni odbierane są wozem asenizacyjnym i na bieżąco wywożone do innej oczyszczalni. Ponadto administracja hotelu wynajęła cysternę z czystą wodą, którą płukany jest odpływ z oczyszczalni. Ma to na celu realizację nałożonego na administratora hotelu obowiązku oczyszczenia koryta z pozostałych osadów ściekowych.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24350,00 $ tona 2,20% 24 mar
 Cynk 2899,00 $ tona 0,21% 24 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 0,00% 24 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.