Nadodrzańskie regiony sfinansują badania dotyczące stanu Odry

Nadodrzańskie regiony sfinansują badania dotyczące stanu Odry - ZielonaGospodarka.pl
06.04.2023 10:57
Strona główna Klimat, Edukacja Nadodrzańskie regiony sfinansują badania dotyczące stanu Odry

Partnerzy portalu

Nadodrzańskie regiony sfinansują badania dotyczące stanu Odry - ZielonaGospodarka.pl

W Cigacicach (woj. lubuskie) przedstawiciele samorządów pięciu nadodrzańskich województw podpisali memorandum w sprawie dalszych wspólnych działań na rzecz ochrony i odbudowy ekosystemu Odry. Zakłada ono finansowanie dużego projektu badawczego, który zostanie zrealizowany przez uczelnie z tych regionów.

Po katastrofie ekologicznej na Odrze w sierpniu ubr. przedstawiciele samorządów województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego zawarli porozumienie w sprawie odnowienia ekosystemu rzeki oraz jej monitorowania, w celu zapobiegania podobnym katastrofom w przyszłości. Powstał wówczas zespół ekspercki mający opracować program odbudowy ekosystemu rzeki Odry, a w jego ramach trzy grupy robocze: ds. obecnego stanu ekologicznego Odry i rozbudowy systemu monitoringu; ds. opracowania planu działań naprawczych i systemu przeciwdziałania katastrofom oraz grupa administracyjno-finansowa, która zajmie się poszukiwaniem źródeł finansowania programu naprawczego Odry.

– Przyszedł czas na przeprowadzenie badań, ponieważ dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Wód Polskich, z ministerstwa klimatu, na temat tego, jakie są prowadzone badania, jak wygląda monitoring rzeki. Jest zatem propozycja tego zespołu, że to on wykona badania w uczelniach i zostanie sporządzony raport. Na jego podstawie przygotujemy plan rewitalizacji, naprawy sytemu rzeki – wyjaśniła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

– Przygotowaliśmy jako grupa badawcza z uniwersytetów wzdłuż Odry kompleksowy program badawczy i później działań naprawczych dla Odry i wiadomo, że to się wiąże ze sporymi środkami finansowymi. Samorządy też się dogadały i jak rozumiem są skłonne przeznaczyć na tę pierwszą część, czyli na ocenę aktualnego stanu rzeki odpowiednie środki, abyśmy mogli te badania wykonać – powiedział dr Krzysztof Lejcuś z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Na ten etap badań każde województwo zadeklarowało przeznaczenie od 200 do 300 tys. zł. Zakłada on m.in. stworzenie spójnego dla wszystkich regionów systemu monitoringu Odry i analizę zbieranych danych z użyciem jednolitej metodologii. W tym celu woda z rzeki do badań będzie pobierana w 20 stałych punktach.

Dr Hanna Siwek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie mówiła, że badania dolnego i środkowego odcinka Odry wskazują, że zasolenie w Odrze jest nadal ponadnormatywne. Wskazała, że rozpoczyna się właśnie lato hydrologiczne i dopiero teraz będzie można ocenić skutki ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej na Odrze – masowego śnięcia ryb.

– Naszym zadaniem jest nie tylko monitoring, ale również przygotowanie procedur, które pozwolą na zareagowanie, gdyby coś takie się znowu powtórzyło. Chodzi mi tutaj głównie o ten odcinek Dolnej Odry, gdzie sytuacja troficzna jest bardzo zła, gdzie do śnięcia ryb dochodziło głównie z powodu przyduchy, z powodu niedotlenienia” – powiedziała Siwek.

Memorandum podpisali: marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak, marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, marszałek woj. dolnośląskiego Cezary Przybylski, wicemarszałek woj. śląskiego Anna Jedynak oraz członek zarządu woj. opolskiego Antoni Konopka. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz

mmd/ mhr/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.