NFOŚiGW: 44 mln euro na eko-projekty

zk

11.08.2022 22:09 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse NFOŚiGW: 44 mln euro na eko-projekty

Partnerzy portalu

NFOŚiGW: 44 mln euro na eko-projekty  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Osiem projektów środowiskowych, w tym dotyczący ochrony torfowisk w Polsce, ma otrzymać dofinansowanie z programu LIFE w łącznej wysokości ok. 43,7 mln euro - poinformował w czwartek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

NFOŚiGW przekazał informację na temat wyników ubiegłorocznego naboru do programu LIFE, który - jak podkreślono - był najlepszy w dotychczasowej historii tego programu w Polsce.

"Uzyskaliśmy deklarację dofinansowania ośmiu projektów – w tym dwóch strategicznych, łączna wnioskowana kwota dofinansowania LIFE to ok. 43,7 mln euro, co stanowi ponad połowę sumy pozyskanej przez Polskę w całej perspektywie finansowej 2014-2020 (ok. 80,5 mln euro)" - przekazał Fundusz.

Cytowana w komunikacie minister klimatu Anna Moskwa podkreśliła, że program LIFE daje impuls dla rozwoju zielonej gospodarki. "Dzięki LIFE można nie tylko w praktyce wykorzystać osiągnięcia naukowe na rzecz ochrony klimatu, czy przetestować innowacyjne rozwiązania w obszarze GOZ, ochrony powietrza, wody i gleby, ale także zdobyć pierwsze doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz promocji ekoinnowacji na rynku unijnym. Dlatego tym bardziej cieszy mnie rekordowy poziom absorbcji środków z programu. Wierzę, że pomogą one budować naszą przewagę konkurencyjną w oparciu o tak pożądane zielone inwestycje i innowacje" - wskazała.

Wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek dodał, że pozyskanie blisko 44 mln euro finansowania powinno zachęcić kolejne polskie podmioty do odważnego sięgania po to źródło finansowania przedsięwzięć proekologicznych. "W ramach programu można realizować projekty multidyscyplinarne - o bardzo szerokim zakresie tematycznym, wykorzystując potencjał współpracy podmiotów o różnych kompetencjach. Co szczególnie ważne podczas kooperacji podmioty z poszczególnych regionów, ich konsorcja mogą w projektach LIFE korzystać z dodatkowego wsparcia merytorycznego i finansowego NFOŚiGW, które uzupełnia bezzwrotne dofinansowanie KE do poziomu 95 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia" - wyjaśnił.

Jednym ze strategicznych projektów z deklaracją wsparcia z LIFE jest ten dotyczący ochrony torfowisk w Polsce; ma on być realizowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej we współpracy z GDOŚ. Drugi strategiczny projekt to wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, który będzie realizowany przez województwo wielkopolskie. Dofinansowanie tych projektów to odpowiednio 10,8 i 20,5 mln euro.

Fundusz wyjaśnił, że w podprogramie "Przyroda i różnorodność biologiczna" dofinansowanie uzyskały dwa polskie wnioski: Ministerstwa Obrony Narodowej (drugi projekt LIFE MON) "Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000" oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (Beneficjent trzeciego projektu LIFE) "Odtworzenie populacji ptaków siewkowych podmokłych łąk w Polsce poprzez tworzenie dużych ostoi".

Także w podprogramie "Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia" dofinansowanie uzyskały dwa polskie wnioski. Pierwszy został złożony przez Politechnikę Łódzką (pierwszy projekt LIFE) i dotyczy kompleksowego podnoszenia świadomości i zmiany zachowań społecznych na rzecz miasta wolnego od rtęci". Drugi projekt realizowany będzie przez Investeko (trzeci projekt LIFE tej firmy) i dotyczyć będzie zagospodarowania zmieszanych twardych odpadów tworzyw sztucznych przy zastosowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

NFOŚiGW poinformował, że w podprogramie "Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich" zaakceptowano jeden wniosek z Polski złożony przez MGGP Aero. Chodzi o wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu.

W podprogramie "Przejście na czystą energię (CET)" wsparcie otrzyma projekt realizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE), dotyczący opracowania i wdrożenia strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy w sektorze budowlanym. KAPE ponadto została współbeneficjentem sześciu innych wniosków zagranicznych zaakceptowanych w podprogramie CET.

Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej, w całości dedykowanym zagadnieniom ochrony środowiska, przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej. W ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację m.in. projektów aktywnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, testowania i przygotowania do szerokiego rozpowszechnienia rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz przezwyciężania barier w przechodzeniu na czystą energię.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24350,00 $ tona 2,20% 24 mar
 Cynk 2899,00 $ tona 0,21% 24 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 0,00% 24 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.