Podjęcie przez spółkę zależną ZE PAK S.A. tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. decyzji o zaciągnięciu pożyczki oraz udzieleniu pożyczek spółkom projektowym w celu realizacji projektu wiatrowego

zk

25.02.2022 14:41 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Podjęcie przez spółkę zależną ZE PAK S.A. tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. decyzji o zaciągnięciu pożyczki oraz udzieleniu pożyczek spółkom projektowym w celu realizacji projektu wiatrowego

Partnerzy portalu

Podjęcie przez spółkę zależną ZE PAK S.A. tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. decyzji o zaciągnięciu pożyczki oraz udzieleniu pożyczek spółkom projektowym w celu realizacji projektu wiatrowego - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay
Zarząd spółki ZE PAK S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 32/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku, dotyczącego nabycia projektu budowy farmy wiatrowej w gminie Miłosław, informuje, że PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. podjęła decyzję o zawarciu umowy pożyczki pomiędzy PAK-PCE jako pożyczkobiorcą oraz Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą, zawarciu umowy pożyczki pomiędzy PAK-PCE jako pożyczkodawcą oraz spółką Park Wiatrowy Pałczyn 1 sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą, oraz zawarciu umowy pożyczki pomiędzy PAK-PCE jako pożyczkodawcą oraz spółką Park Wiatrowy Pałczyn 2 sp. z o.o.

Umowa Pożyczki 1, Umowa Pożyczki 2 oraz Umowa Pożyczki 3 ("Umowy Pożyczki") zostaną zawarte w celu umożliwienia finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na realizacji instalacji OZE w postaci czterech elektrowni wiatrowych w obrębie gminy Miłosław, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie ("Przedsięwzięcie Inwestycyjne").

Kwota pożyczki, która może zostać zaciągnięta przez PAK-PCE na podstawie Umowy Pożyczki 1 wynosi maksymalnie 69.600.000 PLN (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych), co zaspakaja potrzeby finansowania całości, rozłożonych w czasie wydatków, związanych z długoterminowym Przedsięwzięciem Inwestycyjnym. Jednocześnie, intencją PAK-PCE jest pozyskanie alternatywnych sposobów finansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, dla minimalizacji kwot zadłużenia zaciągniętego na podstawie Umów Pożyczek.

Na podstawie Umowy Pożyczki 2 oraz Umowy Pożyczki 3, PAK-PCE udzieli Spółce Projektowej 1 oraz Spółce Projektowej 2 pożyczek odpowiednio w wysokości nieprzekraczającej 59.100.000 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy złotych) oraz 10.500.000 PLN (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych).

Umowy Pożyczki przewidują, że pożyczki mogą być zaciągane w PLN lub EUR przez, odpowiednio, PAK-PCE, Spółkę Projektową 1 oraz Spółkę Projektową 2 na zasadach określonych z uwzględnieniem zapotrzebowania wynikającego z harmonogramu realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, przy czym jednocześnie Umowy Pożyczki przewidują możliwość pozyskania przez pożyczkobiorców alternatywnych form finansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego oraz potencjalną wcześniejszą spłatę pożyczek udzielonych na podstawie Umów Pożyczki. Oprocentowanie pożyczek jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28125,00 $ tona 2,37% 28 cze
 Cynk 3449,00 $ tona 0,00% 28 cze
 Aluminium 2499,00 $ tona 1,92% 28 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.