Politechnika Gdańska ogłosiła przetarg na budowę Centrum Ekoinnowacji

13.01.2021 19:16 Źródło: Politechnika Gdańska
Strona główna Klimat, ekologia Politechnika Gdańska ogłosiła przetarg na budowę Centrum Ekoinnowacji

Partnerzy portalu

Politechnika Gdańska ogłosiła przetarg na budowę Centrum Ekoinnowacji - ZielonaGospodarka.pl

Władze Politechniki Gdańskiej ogłosiły przetarg na budowę Centrum Ekoinnowacji (CEI) wraz z wyposażeniem w ramach realizacji projektu „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej". CEI będzie jedną z najważniejszych jednostek w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych.

Wraz z końcem roku PG

Budowa CEI umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych. Będą one opracowywane przez kadry naukowe PG (głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska), które będą prowadzić projekty badawcze na potrzeby ekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej. Inwestycja będzie również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z czterech nowo powołanych Centrów Badawczych PG, które powstały po otrzymaniu przez uczelnię statusu „uczelni badawczej” w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Ekologiczne technologie w nowoczesnych laboratoriach

Zamówienie przetargowe obejmuje budowę nowego obiektu Centrum Ekoinnowacji PG (CEI) zaprojektowanego jako budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny, o wysokości niespełna 18 m. Kondygnacje nadziemne budynku zajmą głównie sale konferencyjno-szkoleniowe, laboratoria oraz pomieszczenia biurowe, a w kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż i pomieszczenia magazynowe. W zakres zamówienia wchodzi również remont części ul. Siedlickiej.

– CEI ma być nowoczesnym budynkiem, który będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą. Zaprojektowaliśmy go w sposób przyjazny dla środowiska z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii – mówi Mariusz Miler, kanclerz PG. – Budowa centrum pochłonie ok. 97 mln zł, a znaczną część środków, blisko 20 mln zł, udało się pozyskać z dotacji unijnej.

Pozyskanie dodatkowych środków na budowę CEI z funduszy unijnych było możliwe dzięki współpracy PG z Agencją Rozwoju Pomorza - jednostką samorządu województwa pomorskiego, która zajmuje się obsługą funduszy europejskich i jednocześnie wspieraniem przedsięwzięć gospodarczych o wysokim znaczeniu regionalnym.

Obszary działalności Centrum Ekoinnowacji PG


Planowana inwestycja będzie zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. Działalność centrum będzie skupiona na następujących obszarach:

Środowisko: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa,
Energia: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
Budownictwo: energooszczędne budownictwo kubaturowe i transportowe, konstrukcyjne podstawy instalacji energetycznych,
Mobilność: infrastruktura drogowa i kolejowa, transport miejski, rozwój ekologicznych form transportu,
Rewitalizacja: przestrzenie publiczne i przyjazne mieszkańcom, budownictwo energooszczędne, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych,
Edukacja: kształcenie przyszłych kadr ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych,
Przemysł: transfer wiedzy i kompetencji do gospodarki.

Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w przetargu upływa 11 lutego 2021 r. Tego samego dnia odbędzie się również otwarcie ofert i potencjalne rozstrzygnięcie przetargu. Główne kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyłanianiu wykonawcy to: cena (60 pkt.), termin realizacji (30 pkt.) i okres gwarancji (10 pkt.). Realizacja inwestycji zakończy się najwcześniej na przełomie 2022 i 2023 roku.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.