Polska może stać się energetycznym, wodorowym spichlerzem Europy [WIDEO]

Polska może stać się energetycznym, wodorowym spichlerzem Europy [WIDEO] - ZielonaGospodarka.pl
26.04.2023 15:11
Strona główna Energetyka, OZE Polska może stać się energetycznym, wodorowym spichlerzem Europy [WIDEO]

Partnerzy portalu

Polska może stać się energetycznym, wodorowym spichlerzem Europy [WIDEO] - ZielonaGospodarka.pl
Fot. PAP/S. Leszczyński

Możemy być energetycznym spichlerzem Europy, jeśli chodzi o magazynowanie wodoru w kawernach solnych. Ten wodór będzie ekwiwalentem energii elektrycznej - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas debaty „Polski wodór: strategia i praktyka” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Wiceminister Ireneusz Zyska zaznaczył, że Polska jest na rynku europejskim jednym z największych producentów wodoru szarego, co zobowiązuje do pozostania na pozycji lidera w gospodarce wodorowej.

„Jak oceniają eksperci Komisji Europejskiej, rynku wodorowego, Polska w zakresie wytwarzania oraz konsumpcji wodoru we wszystkich sektorach gospodarki ma trzeci potencjał w Europie” - mówił wiceminister Zyska.

Zaznaczył też, że od początku kadencji parlamentu rząd dostrzega znaczenie wodoru dla przyszłości gospodarki Polski, Europy i świata. Wskazał, że Polska ma wiele atutów, które może wykorzystać na arenie międzynarodowej.

„Mamy unikalny potencjał geologiczny w Polsce. Możemy być energetycznym spichlerzem Europy, jeśli chodzi o magazynowanie wodoru w kawernach solnych. Ten wodór będzie ekwiwalentem energii elektrycznej, później przetwarzany w wielkoskalowych ogniwach paliwowych tak, żeby bilansować krajowy system energetyczny, ale oferować usługi dla innych państw” - mówił Ireneusz Zyska.

Prof. Janusz Kotowicz z Politechniki Śląskiej wskazywał natomiast, że do rozwoju gospodarki wodorowej potrzebny jest większy udział świata nauki. „Kluczowym w tej chwili jest udział nauki, firm innowacyjnych we wdrażaniu tej technologii” - powiedział.

Zaznaczył, że nie można działań dotyczących gospodarki wodorowej pozostawić przemysłowi, ponieważ przedsiębiorcy będą kupować gotowe rozwiązania. „Udział nauki ma polegać na tym, żeby to potem dalej usprawniać. Jeśli nie będziemy w sposób znaczący w tym uczestniczyć, to nie staniemy się kreatorami tej technologii” - dodał prof. Kotowicz.

O konieczności rozwoju, ale też o szkoleniu kompetentnych kadr, mówił Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych PKN Orlen S.A.

„To są duże wyzwania, które nas czekają. Do tego, aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, potrzebujemy zasobów i kompetencji. Potrzebujemy wykwalifikowanych kadr, które przeprowadzą te projekty przez cały proces inwestycyjny, badawczy” - podkreślił Jóźwiak.

Edukację, jako element upowszechniania gospodarki wodorowej, wskazywał też Mirosław Skibski, dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu SA, prezes Stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa. „Musimy się skupić na promocji, na edukacji społeczeństwa i firm” - zaznaczył.

Prelegenci jako barierę we wdrażaniu gospodarki wodorowej na szeroką skalę wskazywali rozproszenie klastrów i dolin wodorowych oraz, jak zaznaczył prezes zarządu Impact Clean Power Technology SA Bartłomiej Kras, wysoką cenę „zielonego wodoru”, który obecnie, aby był opłacalny, potrzebuje wsparcia.

„Dostępność cenowa wodoru będzie większa, jeżeli będzie w większej skali” - podkreślała Sara Piskor, dyrektor ds. strategii, public affairs i komunikacji Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu.

Piskor wskazała też, że konieczne jest łączenie klastrów i dolin wodorowych w większe systemy z wykorzystaniem sieci gazowej, którą można dostosować do przesyłu wodoru. Zaznaczyła, że obecnie problemem może być pozyskiwanie finansowania, ponieważ środki europejskie na finansowanie gospodarki wodorowej rozproszone są w różnych programach.

„Europejskie źródła finansowania dla infrastruktury i dla producentów, i dla odbiorców są poszatkowane i dlatego ważne jest, żeby sięgać po te pieniądze wspólnie” - powiedziała Piskor.

Jak podsumował debatę wiceminister Zyska, do zbudowania gospodarki wodorowej konieczna jest współpraca na kilku poziomach. Zarówno rząd, samorządy, jak i biznes czy nauka, muszą współpracować, by udało się wdrożyć założenia strategii wodorowej.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.