Pomorscy urzędnicy zdają egzamin z klimatu...na 2+

zk

08.11.2022 12:37 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, ekologia Pomorscy urzędnicy zdają egzamin z klimatu...na 2+

Partnerzy portalu

Pomorscy urzędnicy zdają egzamin z klimatu...na 2+ - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

2+ -  to ocena z wiedzy na temat zmian klimatu, jaką otrzymałaby reprezentatywna grupa urzędników z Pomorza.

W2+ -  to ocena z wiedzy na temat zmian klimatu, jaką otrzymałaby reprezentatywna grupa urzędników z Pomorza. W październiku gdańska fundacja Biznes dla Klimatu, we współpracy z Fundacją Edukacji Klimatycznej, opublikowała badanie przeprowadzone wśród urzędników. Tytułowe pytanie „Urzędniku, co wiesz o zmianie klimatu?” zadano 753 pracownikom pomorskich urzędów.

Główne wnioski z badania

Średnia wartość udzielonych poprawnych odpowiedzi wyniosła 52%. Co ciekawe, badani, którzy ocenili swoją wiedzę o ,jako bardzo dobrą uzyskali średnią wartość poprawnych odpowiedzi o 11 punktów procentowych wyższą, czyli 63%. W akademickiej skali ocen byłaby to ocena 3+. Jeśli spojrzymy na osoby, które w samoocenie oceniły swoją wiedzę jako słabą lub bardzo słabą, to średnia wartość udzielonych poprawnych odpowiedzi w tej grupie wyniosła jedynie 43%. Warto zauważyć, że generalnie w samoocenie respondenci ocenili się wyżej, niż w rzeczywistości wskazał to test wiedzy.

Ankietowani zapytani o swoją ocenę zaangażowania instytucji, w której pracują w działania proklimatyczne, w większości wskazali, że instytucja powinna robić zdecydowanie więcej (37,5% odpowiedzi) lub, że robi dużo, ale powinna robić jeszcze więcej i szybciej wdrażać zmiany (32,2%). 17% badanych odpowiedziało, że ich zdaniem instytucja robi wystarczająco dużo na rzecz ochrony klimatu i środowiska, zaś 4% uważa, że instytucja nie ma obowiązku realizować działań na rzecz klimatu.

Uczestnicy badania jako dwie główne bariery w Polsce opóźniające "zieloną transformację" na dużą skalę, wskazali niewystarczającą edukację i niską świadomość społeczną w tym obszarze (75,7%) oraz brak właściwych decyzji politycznych (71,3%), dopiero na trzecim miejscu wymienili czynniki finansowe (60,5%). W kolejnych wskazaniach już o znacznie mniejszym znaczeniu podali brak odpowiednich kompetencji na rynku oraz ograniczoną dostępność i wiedzę na temat zielonych technologii.

Na pytanie o ocenę znaczenia działań ograniczających ocieplanie się klimatu, 74% badanych odpowiedziało, że jesteśmy w trakcie bardzo poważnego kryzysu klimatycznego. Jedynie co 5 badany (20%), mimo, że zdaje siebie sobie sprawę, że kryzys klimatyczny jest poważny, to jednocześnie uważa, że obecnie mamy ważniejsze problemy, którymi musimy zająć się w pierwszej kolejności, jak bezpieczeństwo czy wysoka inflacja. Osoby, które oceniły swoją wiedzę o klimacie jak bardzo dobrą, aż w 87% uznały, że mamy poważny kryzys i trzeba działać natychmiastowo.

Udział w badaniu był dobrowolny, dystrybucja ankiet online odbywała się z użyciem działań mailingu bezpośredniego dystrybuowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego do urzędów i instytucji mu podległych. Dodatkowo akcja komunikacyjna wsparta została przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Urząd Miejski w Gdańsku.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 22400,00 $ tona -0,11% 25 lis
 Cynk 2924,00 $ tona 0,45% 25 lis
 Aluminium 2345,00 $ tona 0,09% 25 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.