Posiedzenie tematyczne Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: „Magazyny energii elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski”

zk

27.07.2022 10:27 Źródło: PSME
Strona główna Energetyka, OZE Posiedzenie tematyczne Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: „Magazyny energii elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski”

Partnerzy portalu

Posiedzenie tematyczne Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: „Magazyny energii elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski” - ZielonaGospodarka.pl
Fot. psme.org.pl

We wtorek 17 maja w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie tematyczne Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: „Magazyny energii elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski”.

Impulsem do poruszenia tematu była aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki. Rozwój magazynów energii elektrycznej i ciepła na poziomie prosumentów, wytwórców OZE, operatorów sieci oraz agregatorów odgrywa istotną rolę w nowych założeniach polskiej polityki energetycznej. To również szansa na budowę silnej krajowej branży gospodarczej.  

Otwierając posiedzenie tematyczne, senator Wojciech Piecha powiedział:
– Magazyny energii to bardzo ważna tematyka. Dla prosumentów to bardzo dobre rozwiązanie. Pozwala na niezależność energetyczną gospodarstw domowych – powiedział

W pierwszej części poświęconej tematowi „Polityka Energetyczna Polski do 2040 – czy magazyny energii pomogą zbudować bezpieczeństwo energetyczne Polski?” podkreślono istotną rolę magazynów energii w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W rozmowie wzięli udział:
Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
Piotr Pyzik, Wiceminister Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego
Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

– Magazynowanie energii to kluczowy aspekt transformacji energetycznej Polski. Suwerenność energetyczna pozwoli zapobiec gwałtownym skokom cen energii, da Polakom poczucie bezpieczeństwa. Kwestie bezpieczeństwa energetycznego są zasadnicze dla państwa polskiego. Odnawialne źródła energii muszą być znaczącym elementem miksu energetycznego. Magazyny energii zarówno na poziomie gospodarstw domowych jak i na poziomie sieci, wielkoskalowe magazyny energii, będą stanowiły w perspektywie tej dekady istotny element systemu elektroenergetycznego Polski – powiedział Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

– Transformacja energetyczna nie może się udać, jeśli nie uzyskamy akceptacji społecznej. Tempo zmian zależy od tego, co zaakceptują, na co są gotowi Polacy. Technologia magazynowania energii ma tę zaletę, że pozwala wykorzystać potencjał istniejącej sieci. Daje to możliwość zmniejszenia nakładów inwestycyjnych, co jest istotnym elementem w kontekście akceptacji społecznej – powiedział Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

W drugiej części posiedzenia odbył się panel dyskusyjny „Dynamiczny rozwój OZE, zwiększenie mocy przyłączeniowych sieci, energetyka rozproszona, rozwój gospodarczy kraju – jaką rolę odegrają magazyny energii?”.

W sesji wzięli udział:

    Maciej Przybylski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
    Robert Zasina, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
    dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
    dr hab. inż. Dariusz Prostański, Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
    dr Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie
    Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem TAURON Polska Energia

Debatę poprowadziła Barbara Adamska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Podczas sesji zaprezentowano także raport „Wpływ rozbudowy infrastruktury magazynów energii na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.”, który powstał w ścisłej współpracy Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie i Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Raport prezentuje potencjał rozwoju rynku magazynów energii w Polsce, określa prognozowane efekty gospodarcze m.in. dotyczące zatrudnienia – trwałych i jednorocznych miejsc pracy. Jak wynika z badań, możliwe jest osiągnięcie 26 tysięcy miejsc pracy, 69 mld zł wzrostu produkcji krajowej i 33 mld zł przyrostu wartości dodanej.

– Celem wykonania raportu jest dostarczenie twardych danych pozwalających na podejmowanie biznesowych decyzji. Światowa branża magazynowania energii jest branżą młodą. Mamy szansę dołączyć do światowej czołówki. Mamy niezbędne kompetencje, jest odwaga przedsiębiorców, żeby inwestować, ale konieczne jest otwarcie rynku wewnętrznego. Raport, który wykonaliśmy we współpracy z AGH, ma stanowić podstawę do podjęcia decyzji technicznych, ale ma też wskazywać kwestie gospodarcze i korzyści ekonomiczne  – powiedziała Barbara Adamska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

– Świadome podejmowanie decyzji w obszarze inwestycji w kontekście energetyki rozproszonej w Polsce wymaga wiarygodnych danych. Stąd ogromne znaczenie dla przedsiębiorców wyników przygotowanego przez AGH i PSME raportu „Wpływ rozbudowy infrastruktury magazynów energii na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.”  – powiedział dr Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie

Raport dostępny jest na stronie PSME: Raport „Wpływ rozbudowy infrastruktury magazynów energii na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.” >> https://psme.org.pl/raport-wplyw-rozbudowy-infrastruktury-magazynow-energii-na-rozwoj-gospodarczy-w-polsce-prognoza-do-2040-r/


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23140,00 $ tona 1,60% 21 mar
 Cynk 2896,00 $ tona -0,96% 21 mar
 Aluminium 2234,00 $ tona -0,13% 21 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.