REPowerEU w Krajowych Planach Odbudowy?

Strona główna Prawo, finanse REPowerEU w Krajowych Planach Odbudowy?

Partnerzy portalu

REPowerEU w Krajowych Planach Odbudowy? - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Frederic Köberl/Unsplash

Parlament Europejski w głosowanie opowiedział się za włączeniem instrumentu REPowerEU do Krajowych Planów Odbudowy, co ma zwiększyć niezależność od rosyjskich paliw kopalnych, przyspieszyć zieloną transformację i walkę z ubóstwem energetycznym.

Na posiedzeniu plenarnym europosłowie potwierdzili porozumienie osiągnięte z Radą w grudniu 2022 roku, oddając 535 głosów za, przy 63 głosach przeciw i 53 wstrzymujących się.

Zgodnie z tym porozumieniem państwa członkowskie UE ubiegające się o dodatkowe fundusze za pośrednictwem KPO będą musiały przewidzieć środki służące oszczędności energii, produkcji czystej energii i dywersyfikacji jej dostaw, jak przewidziano w planie REPowerEU.

Nowe przepisy obejmą środki z mocą wsteczną od 1 lutego 2022 roku z kilkoma niewielkimi wyjątkami. Środki te mają wspierać inwestycje w walkę z ubóstwem energetycznym gospodarstw domowych, MŚP i mikroprzedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji.

Europosłowie przekonali kraje UE do przeznaczenia co najmniej 30 proc. wydatków w ramach REPowerEU na działania, aby zaradzić istniejącym deficytom w przesyle, dystrybucji i magazynowaniu energii oraz zwiększyć przepływy transgraniczne, nawet jeśli są realizowane przez jeden kraj UE.

Parlamentarni negocjatorzy uzgodnili, żeby 8 mld euro z zaproponowanych przez Komisję Europejską dodatkowych 20 mld euro w formie dotacji pochodziło z wcześniejszej sprzedaży na aukcji krajowych uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), a 12 mld – z funduszu innowacyjnego. Ponadto dochodów uzyskanych za pośrednictwem ETS nie można inwestować w paliwa kopalne.

Nowe przepisy dotyczące środków REPowerEU w krajowych planach naprawy wchodzą w życie następnego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.


Łukasz Osiński/luo/ ap/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23825,00 $ tona 2,27% 23 mar
 Cynk 2893,00 $ tona 0,21% 23 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 1,48% 23 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.