Rozmowy wiceminister Małgorzaty Golińskiej z Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego

zk

22.09.2022 08:22 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Prawo, finanse Rozmowy wiceminister Małgorzaty Golińskiej z Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego

Partnerzy portalu

Rozmowy wiceminister Małgorzaty Golińskiej z Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Wiceminister Małgorzata Golińska/gov.pl

Wiceminister Małgorzata Golińska uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego - członkami Komisji Petycji (PETI). Rozmowy odbyły się 21 września 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Wizyta w Ministerstwie była elementem szerszej misji Komisji PETI do Polski,  podczas której europarlamentarzyści spotkali się z przedstawicielami administracji rządowej, lokalnych władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych w kontekście trzech petycji, które zostały skierowane do Parlamentu Europejskiego w latach 2017-2018: w sprawie zaprzestania renowacji drogi narewkowskiej, w sprawie zapewnienia zgodności prowadzonej w Polsce gospodarki leśnej z prawodawstwem UE oraz w sprawie wycinek w Puszczy Białowieskiej.

– Remont drogi narewkowskiej został już zakończony, a jego przeprowadzenie było w pełni zgodne z przepisami prawa i w oparciu o odpowiednie procedury środowiskowe. Droga po modernizacji została oddana do użytkowania i udostępniona do ruchu publicznego w 2019 r. i służy lokalnej społeczności oraz turystom – powiedziała wiceminister Małgorzata Golińska.

W kwestii prowadzenia gospodarki leśnej na obszarach chronionych powiadomiono Komisję, że w wyniku przeprowadzonych prac nad nowelizacją ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody z dnia 14 lutego 2022 r. dokonano niezbędnych zmian legislacyjnych, w wyniku których występuje pełna zgodność polskich przepisów dotyczących gospodarki leśnej z unijnym prawem ochrony środowiska.

Na spotkaniu Komisja została także poinformowana, że w przypadku Puszczy Białowieskiej wszelkie sporne działania zostały wstrzymane już w 2018 r., czyli 4 lata temu. Obecnie trwają prace nad utworzeniem dla trzech Nadleśnictw: Białowieża, Browsk i Hajnówka nowych planów urządzenia lasu na lata 2022-2031.

Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska odnosząc się do pytań i wniosków Komisji podziękowała za inicjatywę spotkania i podkreśliła, że poruszone w petycjach kwestie zostały już rozwiązane na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska i w naszej ocenie nie powinny już budzić żadnych wątpliwości.

– Strona polska każdorazowo prowadząc jakiekolwiek działania czy inwestycje mające wpływ na środowisko zobowiązana jest przestrzegać restrykcyjnego prawa unijnego m.in. w zakresie realizacji procedur oceny oddziaływania na środowisko – podsumowała.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28637,00 $ tona -2,01% 3 lut
 Cynk 3360,00 $ tona 0,33% 3 lut
 Aluminium 2559,00 $ tona -0,51% 3 lut
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.