Rząd za większym udziałem NGO w wydawaniu decyzji środowiskowych

Strona główna Prawo, polityka Rząd za większym udziałem NGO w wydawaniu decyzji środowiskowych
Rząd za większym udziałem NGO w wydawaniu decyzji środowiskowych - ZielonaGospodarka.pl
Photo by S O C I A L . C U T on Unsplash

zc

16.02.2021 Źródło: PAP

Rząd poparł we wtorek przepisy przewidujące zapewnienie organizacjom ekologicznym dostępu do wymiaru sprawiedliwości przy inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko czy możliwość wnioskowania o czasowe wstrzymanie takiej inwestycji.

CIR poinformował, że rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i niektórych innych ustaw. Projekt został przygotowany przez resort klimatu i środowiska.

"Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi o dostęp tzw. zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem. W tym celu zwiększono uprawnienia przysługujące stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesie inwestycyjnym" - wyjaśniono w komunikacie.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że nowe przepisy to pokłosie tzw. uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z marca 2019 r. ws. niezgodności polskich przepisów z prawem europejskim dotyczącym udziału społeczeństwa w postępowaniach dot. inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

CIR poinformował, że przyszła nowela - zgodnie z unijnymi wymaganiami – zapewnia dostęp organizacjom ekologicznym do wymiaru sprawiedliwości, jeśli chodzi o proces inwestycyjny prowadzony dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Projekt rozszerza też uprawnienia stron postępowania i organizacji ekologicznych dotyczące decyzji środowiskowej oraz decyzji następczych, tj. decyzji inwestycyjnych, do których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej.

CIR dodało, że zgodnie z przyjętym projektem organizacje ekologiczne i strony postępowania – na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej – będą mogły wnioskować o zastosowanie środków tymczasowych wraz z możliwością złożenia skargi do sądu.

"Ponadto organizacje ekologiczne i strony postępowania – na etapie postępowania sądowego – będą mogły wnioskować o zastosowanie środków tymczasowych dotyczących decyzji środowiskowej zaskarżonej do sądu" - podkreślono.

CIR dodało, że w projekcie znalazły się również rozwiązania, które zapewnią stronom postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych oraz organizacjom ekologicznym – na określonych warunkach – prawo do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, a w następnej kolejności – skarg ze względu na ich niezgodność z decyzją środowiskową do wojewódzkich sądów administracyjnych.

W komunikacie poinformowano ponadto, że nowe przepisy "będą miały zastosowanie bez względu na przepisy poszczególnych ustaw – w tym specustaw – dotyczących wydawania i skarżenia zezwoleń inwestycyjnych".

"Aby zapewnić skuteczną procedurę odwoławczą przed sądem administracyjnym, zminimalizowano ograniczenia w dostępie do tej procedury obecne w specustawach. Dotyczy to zarówno etapu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danej inwestycji, jak i samego zezwolenia na inwestycję" - wyjaśniono.

CIR wskazało również, że projekt przewiduje wprowadzenie zmian dotyczących ograniczeń istniejących w specustawach, jeśli chodzi o możliwości stwierdzania nieważności decyzji inwestycyjnych.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 42,94 $ baryłka  0,30% 02:57
 Cyna 18343,00 $ tona 0,65% 15 paź
 Cynk 2397,00 $ tona -0,04% 15 paź
 Aluminium 1824,00 $ tona -0,65% 15 paź
 Pallad 2351,10 $ uncja  0,55% 02:12
 Platyna 867,00 $ uncja  0,16% 02:57
 Srebro 24,33 $ uncja  0,16% 02:58
 Złoto 1903,90 $ uncja  0,06% 02:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.