Rząd za większym udziałem NGO w wydawaniu decyzji środowiskowych

zc

16.02.2021 15:14 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Rząd za większym udziałem NGO w wydawaniu decyzji środowiskowych

Partnerzy portalu

Rząd za większym udziałem NGO w wydawaniu decyzji środowiskowych - ZielonaGospodarka.pl
<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@socialcut?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">S O C I A L . C U T</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/green-house?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>

Rząd poparł we wtorek przepisy przewidujące zapewnienie organizacjom ekologicznym dostępu do wymiaru sprawiedliwości przy inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko czy możliwość wnioskowania o czasowe wstrzymanie takiej inwestycji.

CIR poinformował, że rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i niektórych innych ustaw. Projekt został przygotowany przez resort klimatu i środowiska.

"Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi o dostęp tzw. zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem. W tym celu zwiększono uprawnienia przysługujące stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesie inwestycyjnym" - wyjaśniono w komunikacie.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że nowe przepisy to pokłosie tzw. uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z marca 2019 r. ws. niezgodności polskich przepisów z prawem europejskim dotyczącym udziału społeczeństwa w postępowaniach dot. inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

CIR poinformował, że przyszła nowela - zgodnie z unijnymi wymaganiami – zapewnia dostęp organizacjom ekologicznym do wymiaru sprawiedliwości, jeśli chodzi o proces inwestycyjny prowadzony dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Projekt rozszerza też uprawnienia stron postępowania i organizacji ekologicznych dotyczące decyzji środowiskowej oraz decyzji następczych, tj. decyzji inwestycyjnych, do których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej.

CIR dodało, że zgodnie z przyjętym projektem organizacje ekologiczne i strony postępowania – na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej – będą mogły wnioskować o zastosowanie środków tymczasowych wraz z możliwością złożenia skargi do sądu.

"Ponadto organizacje ekologiczne i strony postępowania – na etapie postępowania sądowego – będą mogły wnioskować o zastosowanie środków tymczasowych dotyczących decyzji środowiskowej zaskarżonej do sądu" - podkreślono.

CIR dodało, że w projekcie znalazły się również rozwiązania, które zapewnią stronom postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych oraz organizacjom ekologicznym – na określonych warunkach – prawo do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, a w następnej kolejności – skarg ze względu na ich niezgodność z decyzją środowiskową do wojewódzkich sądów administracyjnych.

W komunikacie poinformowano ponadto, że nowe przepisy "będą miały zastosowanie bez względu na przepisy poszczególnych ustaw – w tym specustaw – dotyczących wydawania i skarżenia zezwoleń inwestycyjnych".

"Aby zapewnić skuteczną procedurę odwoławczą przed sądem administracyjnym, zminimalizowano ograniczenia w dostępie do tej procedury obecne w specustawach. Dotyczy to zarówno etapu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danej inwestycji, jak i samego zezwolenia na inwestycję" - wyjaśniono.

CIR wskazało również, że projekt przewiduje wprowadzenie zmian dotyczących ograniczeń istniejących w specustawach, jeśli chodzi o możliwości stwierdzania nieważności decyzji inwestycyjnych.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.