Siemens Gamesa: Europejski przemysł wiatrowy w krytycznej sytuacji, akcjonariusze wycofują się z rynku

zk

27.01.2023 09:38
Strona główna Energetyka, OZE Siemens Gamesa: Europejski przemysł wiatrowy w krytycznej sytuacji, akcjonariusze wycofują się z rynku

Partnerzy portalu

Siemens Gamesa: Europejski przemysł wiatrowy w krytycznej sytuacji, akcjonariusze wycofują się z rynku - ZielonaGospodarka.pl

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Siemens Gamesa, które odbyło się w Bilbao 25 stycznia, 98,43 procentami głosów akcjonariuszy uczestniczących w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników zatwierdzono wycofanie spółki z giełdy.

Niewykonawczy prezes zarządu Siemens Gamesa, Christian Bruch, w swoim przemówieniu do akcjonariuszy po głosowaniu zatwierdzającym wycofanie spółki z giełdy ostrzegł, że europejski przemysł wiatrowy znajduje się w krytycznej sytuacji.

- Pomimo dużych inwestycji płynących w odnawialne źródła energii, branża wiatrowa stoi przed poważnymi wyzwaniami finansowymi - powiedział Bruch.

- Siemens Gamesa przedstawiła program strategii Mistral, aby wrócić na właściwe tory, a firma musi teraz rygorystycznie go realizować. Wycofanie spółki z giełdy pomoże zespołowi kierowniczemu skupić się całkowicie na najważniejszym zwrocie finansowym. Równolegle, na wszystkich szczeblach dyskutowaliśmy z organami regulacyjnymi, decydentami i naszymi klientami o wymaganiach, które są niezbędne do zapewnienia sukcesu strategicznie ważnej branży wiatrowej - dodał prezes. Proces ten jest częścią oferty przetargowej złożonej przez Siemens Energy w maju 2022 roku, której celem jest wykorzystanie wspólnego potencjału spółek.

Po udzieleniu zgody przez akcjonariuszy, wycofanie akcji Siemens Gamesa z obrotu giełdowego jest obecnie uzależnione od autoryzacji przez CNMV i rozliczenia wszystkich transakcji zakupu.

23 grudnia 2022 roku Siemens Energy złożył stałe zlecenie zakupu na pozostałe akcje Siemens Gamesa po 18,05 euro, które będzie obowiązywało do czasu zawieszenia obrotu przez CNMV.

Na spotkaniu akcjonariusze zatwierdzili wszystkie punkty porządku obrad, w tym zmianę regulaminu spółki w celu dostosowania go do przepisów dotyczących spółek nienotowanych na giełdzie.

Siemens Gamesa zmniejszy liczbę członków w zarządzie z dziesięciu do trzech, co ma na celu uproszczenie obecnej struktury zarządzania i usprawnienie procesu podejmowania decyzji. Członkowie zarządu Francisco Belil, Gloria Hernández, Harald von Heynitz, Maria Ferraro, Rudolf Krämmer i Mariel von Schumann, którzy złożyli rezygnacje w grudniu 2022 roku, opuszczą Siemens Gamesa po wycofaniu spółki z giełdy.

Prezes Christian Bruch i CEO Jochen Eickholt pozostaną w nowym zarządzie wraz z Antonem Steigerem, który pełni funkcję dyrektora niewykonawczego.

Jak podano wcześniej, Siemens Gamesa odnotował 760 mln euro straty netto w pierwszym kwartale roku finansowego 2023, przypisywanej głównie opłatom wynikającym z negatywnego rozwoju wskaźników awarii w określonych komponentach wykrytych podczas oceny zainstalowanej floty.

Producent turbin zakończył rok finansowy 2022 ze stratą netto w wysokości 940 mln euro. Wyniki przypisano nierównowadze rynkowej spowodowanej utrzymującymi się zakłóceniami w łańcuchu dostaw, spotęgowanymi przez napięcia geopolityczne i dodatkowe fale COVID-19, a także presją wzrostową na ceny czynników produkcji i wysyłki.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 26047,00 $ tona 1,75% 28 mar
 Cynk 2936,00 $ tona 0,79% 28 mar
 Aluminium 2314,00 $ tona 0,74% 28 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.