Ustanowiono użytek ekologiczny na terenie dawnego kamieniołomu Libana

zk

01.09.2022 11:33 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, ekologia Ustanowiono użytek ekologiczny na terenie dawnego kamieniołomu Libana

Partnerzy portalu

Ustanowiono użytek ekologiczny na terenie dawnego kamieniołomu Libana - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Kamieniołom Libana

Teren dawnego kamieniołomu Libana w Podgórzu - decyzją krakowskich radnych - został ustanowiony użytkiem ekologicznym. Na obszarze tym i w jego najbliższym sąsiedztwie występuje 286 gatunków roślin naczyniowych, a także blisko 40 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.

Uchwałę w tej sprawie, przygotowaną przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, przyjęła jednogłośnie Rada Miasta.

Użytek ekologiczny „Kamieniołom Libana” obejmuje powierzchnię około 15 hektarów, położonych między aleją Powstańców Śląskich, ulicą Swoszowicką, kopcem Krakusa i cmentarzem Podgórskim. Zajmuje on teren dawnego kamieniołomu wapienia, w którym materiał budowlany wydobywano już od XIV w. Nazwa kamieniołomu pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego żydowskiego przedsiębiorcy, którego firma eksploatowała ten obszar.

W uzasadnieniu uchwały napisano m.in., że celem ustanowienia użytku ekologicznego na terenie kamieniołomu Libana, jest ochrona mozaiki ekosystemów, samorzutnie wykształconych w dawnym kamieniołomie wapieni, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych ze stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków zwierząt, związanych ze środowiskiem wodnym oraz murawami kserotermicznymi, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania, sezonowego przebywania.

Jednym z najistotniejszych walorów przyrodniczych obszaru kamieniołomu jest różnorodność zbiorowisk roślinnych – roślinności drzewiastej, roślinności siedlisk wodnych, wilgotnych oraz muraw naskalnych, będących siedliskiem wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.

Na terenie kamieniołomu Libana i w jego najbliższym sąsiedztwie występuje łącznie 286 gatunków roślin naczyniowych, a także blisko 40 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Dużą wartość przyrodniczą posiadają również występujące tam naturalne i antropogeniczne składniki przyrody nieożywionej: skały, formy powierzchni terenu, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne wraz z procesami, które je tworzą i modyfikują.

Na zachowanie zasługują także częściowo zasiedlone w wyniku wtórnej sukcesji roślinnej obiekty dziedzictwa górniczego, elementy wyrobiska i zwałowisko, ślady technik odspajania skały oraz zabudowania poprzemysłowe.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25600,00 $ tona 5,13% 27 mar
 Cynk 2913,00 $ tona 0,48% 27 mar
 Aluminium 2297,00 $ tona 1,46% 27 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.