Warmia i Mazury walczą o poprawki w Programie ochrony powietrza

zk

18.04.2023 13:46 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, ekologia Warmia i Mazury walczą o poprawki w Programie ochrony powietrza

Partnerzy portalu

Warmia i Mazury walczą o poprawki w Programie ochrony powietrza - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Do 21 kwietnia trwają konsultacje społeczne w sprawie Programu ochrony powietrza (POP) w województwie warmińsko-mazurskim. Z inicjatywy grupy Drewno Pozytywna Energia powstała petycja „Tak dla odnawialnej biomasy”, której celem jest zwrócenie uwagi na nieścisłości i udoskonalenie założeń przyjętych w 2020 roku przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spór o kominki

Projekt aktualizacji POP w województwie warmińsko-mazurskim przewiduje ograniczenia eksploatacji kominków w tzw. dni smogowe. Dotyczy to wszystkich kominków, niezależnie od tego, czy są to urządzenia przestarzałe czy też nowoczesne niskoemisyjne kominki. Eksperci z grupy Drewno Pozytywna Energia wskazują, że zalecenie ograniczenia używania kominków w tzw. dni smogowe nie powinny dotyczyć urządzeń spełniających wymogi Ekoprojektu. To samo tyczy się użytkowania kominków nie będących jedynym źródłem ciepła. Urządzenia działające zgodnie z europejską dyrektywą bez względu na okoliczności powinny być dopuszczone do użytkowania.

Wprowadzenie prawidłowych pojęć

Specjaliści z grupy Drewno Pozytywna Energia, zwrócili uwagę również na kilka ważnych kwestii dotyczących biomasy drzewnej, którą błędnie stawia się na równi z węglem. Eksperci postulują m.in. za wprowadzeniem, stosowaniem i wyraźnym rozgraniczeniem w POP pojęć „biopaliwa stałe odnawialne” (np. drewno pellet, biomasa) i „paliwa stałe kopalne”. Propozycja takiego podziału obowiązuje w przepisach Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej. Grupa DPE wnioskuje również o zaprzestanie posługiwania się pojęciami „kominek rekreacyjny” lub „kominek wykorzystywany do celów rekreacyjnych”. Takie pojęcia zakłamują podstawową (grzewczą) funkcję kominków i nie są stosowane w żadnych przepisach unijnych ani polskich.

Dyskryminacja biomasy

Jak podkreślają eksperci z branży kominkowej oraz naukowcy (m.in. z Polskiego Forum Klimatycznego) podstawowym błędem technicznym i merytorycznym wielu proponowanych przepisów w POP jest stosowanie pojęcia „paliwa stałe”, przez co dochodzi do zestawienia i jednakowego potraktowania przez projekt uchwały drewna i pelletu, które są odnawialnymi źródłami energii z węglem, który jest paliwem kopalnym.

- Błędy w Programie ochrony powietrza wprowadziły błędne w opinii publicznej rozumienie pojęcie biomasy drzewnej, która jest biopaliwem stałym, niekopalnym – zalecanym do powszechnego stosowania w Unii Europejskiej (dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r.). Drewno kawałkowe, zrębki, pellet, brykiet to produkty biomasy drzewnej, które zgodnie z art.2 pkt.3 i 7a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dalej jako ustawa o OZE – są zaliczane do odnawialnych źródeł energii – mówi Wojciech Perek, ekspert z grupy Drewno Pozytywna Energia.

Bezpieczeństwo energetyczne w zgodzie z naturą

Biomasa w Polsce jest najczęściej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Raport Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) wskazuje, że do 2030 roku biomasa będzie źródłem 60% światowej energii. Jest atrakcyjna pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna. W wielu polskich domach pali się drewnem naprzemiennie z węglem w tym samym piecu lub osobno w kominku. Obecnie drewno wzbudza zaufanie społeczeństwa ze względu na nowoczesne urządzenia spełniające standardy zrównoważonego rozwoju, w których można spalać biomasę. Zapewnia również bezpieczeństwo energetyczne dla uboższych obywateli.

Przypomnijmy, że celem programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza w poszczególnych regionach. Jako główne narzędzia założono sukcesywną wymianę lub likwidacje źródeł niskiej emisji tzw. kopciuchów. Na realizację działań samorządy i mieszkańcy mają maksymalnie czas do 2026 roku. Konsultacje społeczne obecnie prowadzone mają na celu poprawienie założeń programu, by realnie poprawił jakość powietrza w województwie opolskim.

Petycję „Tak dla odnawialnej biomasy”  można podpisać pod poniższym linkiem: takdlabiomasy.pl


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.