Władze Krakowa chcą ustanowić użytek ekologiczny na terenie dawnego Kamieniołomu Libana

sg

04.08.2022 14:23 Źródło: PAP
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Władze Krakowa chcą ustanowić użytek ekologiczny na terenie dawnego Kamieniołomu Libana

Partnerzy portalu

Władze Krakowa chcą ustanowić użytek ekologiczny na terenie dawnego Kamieniołomu Libana - ZielonaGospodarka.pl
Kamieniołom Libana. Fot. Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Władze Krakowa chcą, żeby na terenie dawnego kamieniołomu Libana w Podgórzu powstał użytek ekologiczny o powierzchni 15 hektarów. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski sporządził projekt uchwały w tej sprawie, który trafi pod obrady radnych po wakacjach.

Jak przypomniał w czwartek krakowski magistrat, nowy użytek ekologiczny „Kamieniołom Libana” obejmie obszar położony między aleją Powstańców Śląskich, ulicą Swoszowicką, kopcem Krakusa i cmentarzem Podgórskim. Obejmie on teren dawnego kamieniołomu wapienia, w którym materiał budowlany wydobywano już od XIV w. Nazwa kamieniołomu pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego żydowskiego przedsiębiorcy, którego firma eksploatowała ten obszar.

W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano m.in. że celem ustanowienia użytku ekologicznego na terenie kamieniołomu Libana jest ochrona mozaiki ekosystemów samorzutnie wykształconych w dawnym kamieniołomie wapieni, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych ze stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym oraz murawami kserotermicznymi, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania, sezonowego przebywania.

Jednym z najistotniejszych walorów przyrodniczych obszaru kamieniołomu jest różnorodność zbiorowisk roślinnych - roślinności drzewiastej, roślinności siedlisk wodnych, wilgotnych oraz muraw naskalnych będących siedliskiem wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.

Na terenie kamieniołomu Libana i w jego najbliższym sąsiedztwie występuje łącznie 286 gatunków roślin naczyniowych, a także blisko 40 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Dużą wartość przyrodniczą posiadają również występujące tam naturalne i antropogeniczne składniki przyrody nieożywionej: skały, formy powierzchni terenu, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne wraz z procesami, które je tworzą i modyfikują.

Na zachowanie zasługują także częściowo zasiedlone w wyniku wtórnej sukcesji roślinnej obiekty dziedzictwa górniczego, elementy wyrobiska i zwałowisko, ślady technik odspajania skały oraz zabudowania poprzemysłowe.

ZielonaGospodarka
Fot. Krakow.pl

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25312,00 $ tona -1,12% 22 wrz
 Cynk 2532,00 $ tona 2,34% 22 wrz
 Aluminium 2199,00 $ tona 1,52% 22 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.