Wody Polskie: kolejna kontrola w oczyszczalni ścieków Cyraneczka

gm

03.01.2023 21:21 Źródło: PAP
Strona główna Odpady, Recykling Wody Polskie: kolejna kontrola w oczyszczalni ścieków Cyraneczka

Partnerzy portalu

Wody Polskie: kolejna kontrola w oczyszczalni ścieków Cyraneczka - ZielonaGospodarka.pl
Kanał Wawerski, fot. Dariusz Kowalczyk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38022141

W związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia Kanału Wawerskiego, Wody Polskie przeprowadziły kolejną kontrolę gospodarowania wodami w oczyszczalni ścieków Cyraneczka w Warszawie - poinformowały.

Wody Polskie w komunikacie przesłanym do PAP przekazały, że pierwsze zgłoszenie o zanieczyszczeniu Kanału Wawerskiego otrzymały na początku grudnia 2022 roku. "Pracownicy bezzwłocznie przeprowadzili wizję terenową, a dokumentację fotograficzną przekazali do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Kanał Wawerski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków Cyraneczka został objęty monitoringiem przez pracowników Nadzoru Wodnego w Warszawie" - wyjaśniły.

"Przeprowadzona została również kontrola gospodarowania wodami na przyległej do Kanału Wawerskiego oczyszczalni ścieków Cyraneczka. Według administratora oczyszczalni, sytuacja była związana z prowadzonym remontem i podjęto wszelkie środki zabezpieczające przed jej powtórzeniem się" - podkreśliły.

Do kolejnego zanieczyszczenia miało dojść 22 grudnia 2022 roku, o czym - jak zapewniają Wody Polskie - na bieżąco informacje były przekazywane do WIOŚ w Warszawie. "Ze względu na zły stan techniczny urządzeń upustowych i grobli stawów retencyjnych, o zagrożeniu powiadomiono także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy" - napisały w komunikacie.

"W piśmie do Zarządcy oczyszczalni zwrócono uwagę na zły stan techniczny urządzeń oraz konieczność pilnego opróżnienia stawów retencyjnych, żeby ograniczyć dalszą degradację skarp Kanału Wawerskiego i wyeliminować ryzyko wystąpienia przebić hydraulicznych oraz niekontrolowanego wycieku ścieków do Kanału. Pracownicy Wód Polskich wraz z innymi służbami na bieżąco monitorowali sytuację, również w okresie Świąt Bożego Narodzenia" - zapewniły.

W komunikacie podkreślono także, że pracownicy Wód Polskich zabezpieczyli najbardziej uszkodzone odcinki skarp Kanału Wawerskiego, które zostały umocnione workami z piaskiem. "Ze względu na doraźny charakter zabezpieczenia, w trybie pilnym odbyła się procedura wyłonienia wykonawcy interwencyjnego wzmocnienia skarp Kanału Wawerskiego. Prace umocnieniowe rozpoczęły się 3 stycznia 2023 roku" - podały.

"2 stycznia 2023 roku WIOŚ ponownie pobrał próbki do badań. Zgodnie z prowadzonym monitoringiem, poziom ścieków w zbiornikach retencyjnych oczyszczalni systematycznie opada, jednak dopiero ich całkowite opróżnienie zniweluje ryzyko występowania przesiąków do gruntu i wód Kanału Wawerskiego" - przekazały Wody Polskie. Dodały przy tym, że od poniedziałku oczyszczalnia Cyraneczka została uruchomiona.

O sprawie zanieczyszczenia Kanału Wawerskiego poinformował na początku grudnia radny dzielnicy Wawer Piotr Grzegorczyk. "Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zarządził kontrolę w oczyszczalni Cyraneczka, która potwierdziła nielegalne zrzuty nieczystości do kanału. Oczyszczalnia zapłaciła największy możliwy mandat: całe 500 zł" - napisał 8 grudnia na Facebooku Piotr Grzegorczyk.

Dodatkowo kilka dni temu rady z Wawra skierował do prezydenta Warszawy oraz do zarządów dzielnic Wawer i Wesoła apel o utworzenie sztabu kryzysowego w związku z zanieczyszczeniem Kanału Wawerskiego.

Rzeczniczka ratusza Monika Beuth w rozmowie z PAP przekazała, że oczyszczalnią zarządza spółka Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych. Nałożenie na nią kar "nie leży w kompetencji ratusza". "Niemniej Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego organizuje w środę spotkanie w tej sprawie. Organizujemy to spotkanie, mimo że formalnie nie mamy w sprawie żadnych kompetencji, ale najważniejsze jest działanie w interesie mieszkańców" - podkreśliła rzeczniczka stołecznego ratusza.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 26097,00 $ tona 0,19% 29 mar
 Cynk 3034,00 $ tona 3,34% 29 mar
 Aluminium 2365,00 $ tona 2,20% 29 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.