Zaprezentowano scenariusze lekcji z ochrony środowiska dla szkół podstawowych

zk

05.11.2022 15:38 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, ekologia Zaprezentowano scenariusze lekcji z ochrony środowiska dla szkół podstawowych

Partnerzy portalu

Zaprezentowano scenariusze lekcji z ochrony środowiska dla szkół podstawowych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Scenariusze lekcji z zagadnień ochrony środowiska dla szkół podstawowych, które mogą zostać przeprowadzone na godzinie wychowawczej, zostały zaprezentowane w piątek w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie.

Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski zaznaczył, że konferencja prasowa finalizuje efekty prac Zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej i promocji ekologicznych warunków życia.

"Jest to niezwykle ważne, aby zagadnienia zmian klimatu i ekologii, które były częścią programu edukacyjnego na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, rozwijać. Tym bardziej, że tego typu bodziec do nas, jako administracji rządowej, dotarł ze strony najbardziej zainteresowanych, czyli dzieci i młodzieży, którzy uważają, że ochrona środowiska, zagadnienia związane z energetyką, z klimatem i zmianami klimatycznymi, z ochroną środowiska, które nas otacza czy też stylem naszego życia (...) powinny znaleźć się w większym stopniu w podstawie programowej" - mówił.

Rzymkowski wyraził uznanie wobec młodzieży, która była żywo zaangażowana w tworzenie tego zespołu i w jego pracę.

Wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński podkreślił, że edukowanie społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska jest jednym z zadań Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

"Przygotowanie takich scenariuszy lekcyjnych przyczyni się do zwiększonej świadomości tych wyzwań klimatycznych a także rozwiązań, które możemy, jako ludzie i obywatele, wnosić do walki ze zmianami klimatycznymi" - zastrzegł.

Przypomniał, że inspiracją do stworzenia scenariuszy lekcji były apele środowisk młodzieżowych. "Gdyby nie ten zapał (...) to te scenariusze by nie powstały. To był wyjątkowy model współpracy między rządem a organizacjami młodzieżowymi" - ocenił.

Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek zaznaczył, że powstanie scenariuszy to dowód na to, że "rząd słucha młodych ludzi". "Poszerzenie treści związanych z edukacją ekologiczną w szkołach jest to jeden z wielu postulatów, którzy młodzi ludzie zgłaszali, także w ramach największych polskich konsultacji społecznych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono" - stwierdził.

Przypomniał, że w konsultacjach tych wzięło udział 30 tys. młodych osób ze wszystkich regionów w kraju. "Jesteśmy w tej chwili w fazie realizacji. Jeżeli młodzi o pewnych sprawach mówią i nie tylko pokazują, że jest jakiś obszar, w którym państwo powinno coś zrobić, ale w sposób partycypacyjny współtworzą konkretne propozycje rozwiązań, to jesteśmy niezwykle otwarci" - podkreślił.

Scenariusze lekcji zostały wypracowane w ramach Zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej i promocji ekologicznych warunków życia. Celem prac zespołu jest przygotowanie 40 scenariuszy lekcyjnych, dotyczących zagadnień z obszaru ochrony klimatu, możliwych do realizacji na godzinie wychowawczej: 16 scenariuszy dla klas I-VIII w szkole podstawowej i 24 scenariuszy dla klas I-IV w szkołach ponadpodstawowych.

Jak dotąd opracowano 16 scenariuszy lekcyjnych, w tym 5 dla klas I-III, 3 dla klas IV, 3 dla klas V-VI i 5 dla klas VII-VIII.

Podczas lekcji uczniowie z klas I-III omówią m.in. zagadnienia roli wody w przyrodzie, wpływu rolnictwa na klimat, lokalnych źródeł energii i zmian klimatu w Polsce. Dzieci z klas IV zapoznają się z zagadnieniami działania systemu elektroenergetycznego i sposobami walki z kryzysem klimatycznym. W klasach V-VI dzieci poznają m.in. podstawowe skutki ocieplania planety Ziemi i urbanistyki jako narzędzia walki z kryzysem klimatycznym. W klasach VII-VIII uczniowie będą poznawać m.in. źródła gazów cieplarnianych, dowiedzą się, jak wzrost stężenia CO2 wpływa na organizmy żywe i jakie są najważniejsze skutki zmian klimatu dla ludzkich społeczności.

List intencyjny wyrażający wolę współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej, którego głównym celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej i klimatycznej młodego pokolenia, został podpisany przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz minister klimatu i środowiska Annę Moskwę 17 sierpnia 2021r.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31425,00 $ tona 3,71% 26 sty
 Cynk 3487,00 $ tona 1,40% 26 sty
 Aluminium 2597,00 $ tona -0,31% 26 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.