Bielik - dofinansowania na magazyn energii

zk

22.05.2023 07:19
Strona główna Energetyka, OZE Bielik - dofinansowania na magazyn energii

Partnerzy portalu

Bielik - dofinansowania na magazyn energii - ZielonaGospodarka.pl

Długo wyczekiwane, ale już są. Pierwsze dofinansowania do instalacji i budowy przemysłowych magazynów energii. Pogram jest skierowany do przedsiębiorstw i jednostek samorządu lokalnego. Program Bielik jest prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego, stabilności pracy sieci elektroenergetycznych oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Osiągnięcie tych celów jest możliwe jedynie z wykorzystaniem magazynu energii.

Co obejmuje dofinansowanie?

Program obejmuje dofinansowanie zadań polegających na:
•    budowie lub instalacji magazynów energii elektrycznej, chłodu, ciepła, biogazu, biometanu lub wodoru (zadanie obligatoryjne);
•    budowie lub rozbudowie instalacji OZE (PV lub elektrownia wiatrowa) współpracującej z magazynem energii (zadanie fakultatywne, możliwe do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym);
•    budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury sieciowej (elektrycznej, ciepłowniczej, gazowej) zapewniającej połączenie magazynu z budowanymi lub istniejącymi instalacjami wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych lub siecią elektroenergetyczną bądź ciepłowniczą (zadanie fakultatywne, możliwe do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym);
•    budowie stacji kondycjonowania biogazu (zadanie fakultatywne, możliwe do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym);
•    budowie systemu monitoringu i zarządzania energią łączącego pracę magazynu z odbiornikami, źródłami produkującymi energię oraz infrastrukturą sieciową (zadanie fakultatywne, możliwe do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym).
 
Forma dofinansowania

WFOŚiGW przewiduje dwie formy wsparcia w zależności od wyboru beneficjenta:
1.    Pożyczka preferencyjna ze stałym oprocentowaniem 3% (nieumarzalna);
2.    Pożyczka na warunkach rynkowych (z umorzeniem do 10% kapitału, nie więcej niż 750.000 zł).

Sposób składania wniosków

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku,  za pośrednictwem poczty 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8 lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.
 
Dobór magazynu energii
 
Najistotniejszym elementem oprócz złożenia wniosku o dofinansowanie jest odpowiedni dobór magazynu energii do potrzeb przedsiębiorstwa lub jednostki samorządowej. Poprawnie dobrany magazyn energii z jednej strony pozwoli na efektywny i szybki zwrot inwestycji, a z drugiej strony znacznie zwiększy szansę na uzyskanie dotacji.
 
Magazyn energii Energate jest dobierany przez specjalistów Elmech-ASE na podstawie:
•    wypełnionego formularza doboru Energate,
•    15-minutowych lub 1-godzinnych wykresów zużycia energii,
•    planowanej lub historycznej produkcji OZE zainstalowanych w obiekcie.
 
Te dane pozwalają odpowiednio dobrać magazyn energii oraz sporządzić raport przedstawiający czas zwrotu inwestycji z uwzględnieniem wielu aspektów zewnętrznych w tym finansowania zewnętrznego lub zmieniających się cen energii elektrycznej.
 
Potrzebne linki:
1. Podstawowe informacje
2. Wnioski i dokumenty
3. Formularz doboru EnergatePartnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.