Cele CEMEX w zakresie obniżenia emisyjności zweryfikowane przez SBTi pod względem dostosowania do scenariusza 1,5C [WIDEO]

zk

14.11.2022 10:15 Źródło: Business Wire
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ EkoDom, EkoBudownictwo, EkoArchitektura Cele CEMEX w zakresie obniżenia emisyjności zweryfikowane przez SBTi pod względem dostosowania do scenariusza 1,5C [WIDEO]

Partnerzy portalu

Cele CEMEX w zakresie obniżenia emisyjności zweryfikowane przez SBTi pod względem dostosowania do scenariusza 1,5C [WIDEO] - ZielonaGospodarka.pl
Fot. cemex.com

CEMEX jest jedną z pierwszych firm z przemysłu cementowego, których cele w zakresie redukcji emisji do 2030 r. zostały zweryfikowane przez SBTi pod względem dostosowania do scenariusza 1,5C. Cele wyznaczone przez CEMEX należą do najambitniejszych w branży.

MONTERREY, Meksyk--(BUSINESS WIRE)-- Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX”) ogłosiła, że jest jedną z pierwszych firm z przemysłu cementowego, których cele w zakresie obniżenia emisyjności do 2030 r. zostały zweryfikowane przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) pod względem dostosowania do nowego scenariusza 1,5oC, i że cele te stanowią najambitniejszy plan działania w branży. Weryfikacja obejmuje cele dotyczące emisji z zakresu 1, 2 i 3.

CEMEX, największy producent betonu w zachodniej części świata i wiodący producent cementu, zintensyfikował wysiłki na rzecz obniżenia emisyjności za pomocą programu „Przyszłość w działaniu” w 2021 r. z myślą o bardziej zrównoważonej gospodarce o obiegu zamkniętym w przyszłości, a przede wszystkim o osiągnięciu neutralności pod względem emisji CO2. Od tego czasu firma osiągnęła rekordową redukcję emisji CO2, a dotychczasowe wyniki utwierdziły ją w przekonaniu o możliwości przyspieszonej realizacji planu działania opracowanego na 2030 r.

„Zmiana klimatu stanowi największe wyzwanie naszych czasów, dlatego sektor materiałów budowlanych musi odegrać wiodącą rolę w dekarbonizacji obszarów zabudowanych - powiedział Fernando A. González, dyrektor generalny firmy CEMEX. - Chcemy być liderami w wysiłkach na rzecz neutralności emisyjnej dzięki nieustannym innowacjom i ambitnym celom, popartym znaczącymi i wymiernymi postępami. Weryfikacja przez SBTi stanowi tego wyraźne potwierdzenie. Za pomocą programu >>Przyszłość w działaniu<< ograniczamy emisje dwutlenku węgla w każdym ogniwie naszego łańcucha wartości i dostarczamy klientom produkty, których wytwarzanie wiąże się z niższym poziomem emisji, aby i oni być częścią rozwiązania”.

„Zgodnie z danymi naukowymi dotyczącymi klimatu potrzebujemy szybko osiągnąć znaczące ograniczenia emisji, aby zrealizować globalny cel dotyczący neutralności emisyjnej - powiedział Luiz Amaral, dyrektor generalny inicjatywy Science Based Targets. - Dziś CEMEX dołącza do stale powiększającej się listy firm redukujących emisje w całym łańcuchu wartości w oparciu o dane naukowe i bierze aktywny udział w ograniczaniu globalnego ocieplenia do poziomu 1.5°C”.

Więcej informacji na temat celów CEMEX znajduje się na stronie www.cemex.com/sustainability/future-in-action.

Więcej informacji na temat SBTi znajduje się na stronie www.sciencebasedtargets.org.

CEMEX (NYSE: CX) to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która kształtuje lepszą przyszłość za pomocą zrównoważonych produktów i rozwiązań. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii jest również pionierem w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców alternatywnych i paliw w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy wysokiej jakości usługi na rzecz klientów, wykorzystując technologie cyfrowe. Więcej informacji na stronie: cemex.com.

CEMEX nie ma obowiązku aktualizowania ani korygowania informacji zawartych w niniejszej informacji prasowej. Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu amerykańskich przepisów federalnych dotyczących papierów wartościowych. Intencją CEMEX jest objęcie wypowiedzi prognozujących ochroną w ramach przepisów „bezpiecznej przystani” dla wypowiedzi prognozujących w amerykańskich regulacjach federalnych dotyczących papierów wartościowych. Te wypowiedzi prognozujące odzwierciedlają obecne oczekiwania i prognozy spółki CEMEX dotyczące przyszłych wydarzeń w oparciu o wiedzę spółki na temat aktualnych faktów i okoliczności oraz założenia dotyczące przyszłych wydarzeń, a także aktualne plany spółki oparte na takich faktach i okolicznościach. Stwierdzenia te wiążą się z ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacząco odbiegać od oczekiwań spółki CEMEX. Treść niniejszej informacji prasowej służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy postrzegać żadnych tego rodzaju informacji ani innych materiałów jako porady prawnej, podatkowej, inwestycyjnej, finansowej lub innej. CEMEX nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnych witryn stron trzecich, do których odnosi się niniejsza informacja prasowa lub które są dostępne za jej pośrednictwem.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.