Dzisiaj mija termin na złożenie oświadczeń do sprzedawców ciepła

zk

11.10.2022 07:55 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Dzisiaj mija termin na złożenie oświadczeń do sprzedawców ciepła

Partnerzy portalu

Dzisiaj mija termin na złożenie oświadczeń do sprzedawców ciepła - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

11 października mija termin na złożenie przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty wrażliwe oświadczenia do sprzedawców ciepła o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, dla których stosuje się średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą - przypomina resort klimatu.

Przypomniano, że obowiązek złożenia oświadczenia wynika z ustawy z dnia 15 września br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Oświadczenie należy złożyć do sprzedawcy ciepła, z którym odbiorca ciepła zawiera albo ma zawartą umowę sprzedaży ciepła.

Wyjaśniono, że w przypadku odbiorców wrażliwych (np. szkoły, żłobki czy szpitale) niezłożenie w wyznaczonym terminie oświadczenia, uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. "Złożenie oświadczenia po upływie ustawowego terminu, zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie" - podkreślono.

Na stronie (https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata) znajdują się wzory oświadczeń.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła - tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu. Za niezastosowanie się do ustawy wytwórcom będzie grozić odpowiedzialność finansowa.

Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych. System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 29537,00 $ tona 1,07% 1 lut
 Cynk 3439,00 $ tona 0,91% 1 lut
 Aluminium 2610,00 $ tona 3,04% 1 lut
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.