Energetyczny impuls dla Mazowsza

zk

26.08.2022 07:32 Źródło: PGE
Strona główna Energetyka, OZE Energetyczny impuls dla Mazowsza

Partnerzy portalu

 Energetyczny impuls dla Mazowsza - ZielonaGospodarka.pl
Fot. PGE

Warszawski Oddział PGE Dystrybucja podpisał dwie umowy inwestycyjne, o łącznej wartości 67 mln zł. Efektem ich realizacji będzie poprawienie parametrów jakościowych dostarczanej energii oraz znaczne zwiększenie możliwości przyłączeniowych na terenach sąsiadujących z trasą S8 na północ od Warszawy.

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy kompleksowej modernizacji stacji 110/15kV Wyszków. W ramach tej inwestycji powstanie m.in. nowa rozdzielnia 110 kV, budynek rozdzielni 15kV z 54-polową rozdzielnicą średniego napięcia (SN), nowy tor linii wysokiego napięcia (WN), dwa pola transformatorów mocy,  a dotychczas użytkowane transformatory o mocy 16 MVA zostaną zastąpione przez jednostki o mocy 25 MVA (z możliwością zastosowania urządzeń o mocy do 40 MVA). Inwestycja, której koszt to niemal 44 mln zł, ma zakończyć się w IV kwartale 2023r. Pozwoli ona znacząco zwiększyć możliwości przyłączania Odbiorców, zapewni wyższą niezawodność zasilania, a dzięki dobudowaniu nowej linii 110kV  - zasilić kolejny, realizowany projekt.

Drugą, zakontraktowaną inwestycją jest budowa nowej stacji 110/15 kV Małopole wraz z linią 110kV, która połączy ją ze zmodernizowaną stacją 110/15 kV Wyszków. Stacja ma zapewnić odpowiednie moce w intensywnie rozwijających się gospodarczo gminach, położonych pomiędzy Radzyminem i Wyszkowem, szczególnie wzdłuż trasy S8. Znakomite skomunikowanie poprzez trasę szybkiego ruchu oraz dostępność terenów inwestycyjnych sprawiły, że wiele firm wybrało ten teren na budowę baz logistycznych czy zakładów produkcyjnych, a lista podmiotów zainteresowanych cały czas rośnie. Na działkach wokół Radzymina powstają też nowe osiedla, oferujące atrakcyjne lokalizacje w połączeniu z dogodnym dojazdem do Warszawy - to także przekłada się na szybko zwiększające się zapotrzebowanie na moce przyłączeniowe. Dotychczas zasilanie tych terenów było realizowane poprzez ciągi SN ze stacji 110/15kV Wyszków oraz 110/15kV Radzymin, jednak w związku z wyczerpywaniem możliwości oferowania nowych mocy oraz dla zapewnienia dalszego rozwoju regionu, PGE Dystrybucja zdecydowała o budowie dedykowanej stacji. Warto zaznaczyć, że już teraz suma złożonych warunków na zasilanie z nowo budowanego źródła mocy wynosi 25MW.

Budowa stacji 110/15 kV Małopole będzie kosztowała blisko 23 mln zł, zgodnie z umową całość prac ma się zakończyć na początku 2024 r. Projekt obejmuje m.in. budowę napowietrznej rozdzielni 110 kV w dwusekcyjnym układzie H5, stanowisk transformatorów umożliwiających zastosowanie jednostek o mocy 40MVA, rozdzielni SN, a także nowoczesnej telemechaniki obiektowej. Stacja będzie zasilana z dwutorowej linii WN Wyszków-Radzymin.

– Obie inwestycje kompleksowo zapewnią moce przyłączeniowe na pożądanym poziomie, zarówno dla przemysłu i firm, jak i dla lokalnych mieszkańców. Dzięki nim zapewnimy na tych terenach niezawodne dostawy energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych – powiedział Sylwester Szczensnowicz, Dyrektor Generalny Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja S.A.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.