POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

Energia przyciąga pieniądz. Świat zwiększa inwestycje w energetykę

Strona główna Energetyka, OZE Energia przyciąga pieniądz. Świat zwiększa inwestycje w energetykę

Partnerzy portalu

Energia przyciąga pieniądz. Świat zwiększa inwestycje w energetykę - ZielonaGospodarka.pl

Najnowszy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej stwierdza, że globalne inwestycje w czystą energię mają osiągnąć prawie dwukrotność kwoty wydawanej na paliwa kopalne. Mimo szerokich działań mających na celu dekarbonizację sektora energetycznego, inwestycje w sektor paliw kopalnych wzrosną o 7 procent.

  • Tegoroczne inwestycje sektora energetycznego w technologię fotowoltaiczną przekroczą 500 mld dolarów, przewyższając wszystkie inne źródła wytwarzania energii 
  • Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej, inwestycje w wydobycie ropy naftowej i gazu wzrosną o 7 proc., osiągając poziom 570 mld dolarów
  • W wielu częściach świata nadal istnieją poważne dysproporcje i braki w przepływach inwestycji energetycznych

Tegoroczne światowe wydatki na czyste technologie energetyczne oraz infrastrukturę osiągną poziom 2 bilionów dolarów, mimo że wyższe koszty finansowania utrudniają realizację nowych projektów, zwłaszcza w gospodarkach wschodzących i rozwijających się – stwierdza najnowszy raport „World Energy Investment 2024” opublikowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA).

Tegoroczna edycja raportu zawiera aktualizację obrazu inwestycji w 2023 roku oraz wstępny odczyt wyłaniającego się tegorocznego krajobrazu inwestycyjnego. 

W raporcie podkreślono kilka kluczowych aspektów obecnego krajobrazu inwestycyjnego: utrzymującą się presję na koszty i stopy procentowe, nowe strategie przemysłowe przyjmowane przez główne gospodarki w celu pobudzenia produkcji czystej energii oraz polityki wspierające zachęty do wydatków na czystą energię.

Pomimo presji na finansowanie, globalne inwestycje w czystą energię mają osiągnąć prawie dwukrotność kwoty przeznaczonej na paliwa kopalne, w czym pomoże poprawa łańcuchów dostaw i niższe koszty czystych technologii.

Więcej inwestycji, więcej czystej energii


Wedle szacunków przedstawionych w omawianym raporcie, tegoroczne inwestycje sektora energetycznego w technologię fotowoltaiczną przekroczą 500 mld dolarów, przewyższając wszystkie inne źródła wytwarzania energii.

ZielonaGospodarka
Globalne inwestycje w czystą energię i paliwa kopalne, 2015-2024, Źródło: IEA (2024), Global investment in clean energy and fossil fuels, 2015-2024, Licencja: CC BY 4.0


Mimo że tegoroczny wzrost może spowolnić ze względu na spadające ceny modułów fotowoltaicznych, energia słoneczna pozostaje kluczowym elementem transformacji sektora energetycznego. 

Oczekuje się, że inwestycje w energię jądrową również wzrosną, zaś ich tegoroczny udział (9 proc.) w inwestycjach w czystą energię wzrośnie po dwóch kolejnych latach spadku. 

Przewiduje się, że tegoroczne inwestycje w sektor energii jądrowej osiągną 80 mld dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż w 2018 roku, który był najniższym poziomem od dekady.

Jeśli chodzi o inwestycje w magazynowanie energii, one również wrosną i mają przekroczyć 50 mld dolarów.

ZielonaGospodarka
Inwestycje w sieci energetyczne i magazynowanie energii według regionów w latach 2017-2024, Źródło: IEA (2024), Global investment in clean energy and fossil fuels, 2015-2024, Licencja: CC BY 4.0


Mimo dekarbonizacji sektora energetycznego, wzrost inwestycji w paliwa kopalne  

Mimo szerokich działań mających na celu dekarbonizację sektora energetycznego, przewiduje się, że tegoroczne globalne inwestycje w wydobycie ropy naftowej i gazu wzrosną o 7 proc., osiągając poziom 570 mld dolarów. 

W raporcie zauważono, że inwestycje w ropę i gaz są zasadniczo zgodne z poziomami popytu implikowanymi w 2030 roku, ale znacznie wyższe niż przewidywane w scenariuszach krajowych oraz globalnych celów klimatycznych.  

Inwestycje sektora paliwowego w czystą energię osiągnęły 30 mld dolarów w 2023 roku, co stanowi zaledwie 4 proc. całkowitych wydatków kapitałowych branży. Tymczasem inwestycje w węgiel nadal rosną – tylko w ubiegłym roku zatwierdzono ponad 50 GW mocy opalanej węglem, najwięcej od 2015 roku – stwierdza raport.

Potrzeba inwestycji w energetykę w gospodarkach wschodzących


Raport ostrzega, że w wielu częściach świata nadal istnieją poważne dysproporcje i braki w przepływach inwestycji energetycznych. 

Podkreślono niski poziom wydatków na czystą energię w gospodarkach wschodzących i rozwijających się, które po raz pierwszy przekroczą 300 miliardów dolarów, na czele z Indiami oraz Brazylią. 

Jest to tylko około 15 proc. globalnych inwestycji w czystą energię, co stanowi znacznie niższy poziom od tego, co jest oczekiwane do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię w wielu z tych krajów, gdzie wysoki koszt kapitału hamuje rozwój nowych projektów.

„Wzrost wydatków na czystą energię wynika z silnej ekonomii, ciągłych redukcji kosztów i względów bezpieczeństwa energetycznego. Istnieje jednak również silny element polityki przemysłowej, ponieważ główne gospodarki konkurują o przewagę w nowych łańcuchach dostaw czystej energii” – stwierdza Fatih Birol, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej. „Należy zrobić więcej, aby zapewnić, że inwestycje dotrą do miejsc, w których są najbardziej potrzebne, w szczególności do gospodarek rozwijających się, w których dostęp do przystępnej cenowo, zrównoważonej i bezpiecznej energii jest obecnie bardzo ograniczony" – dodaje Birol.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.