Jest ugoda ws. bloku 910 MW w Jaworznie

Jest ugoda ws. bloku 910 MW w Jaworznie - ZielonaGospodarka.pl
01.04.2023 12:50
Strona główna Prawo, finanse Jest ugoda ws. bloku 910 MW w Jaworznie

Partnerzy portalu

Jest ugoda ws. bloku 910 MW w Jaworznie - ZielonaGospodarka.pl
Fot. blok energetyczny w Jaworznie/Tauron

Tauron podpisał ugodę z Rafako wieńczącą spór dotyczący bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie – przekazał w piątek energetyczny koncern. Ugoda, będąca wynikiem mediacji prowadzonych przed sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, sankcjonuje rozliczenie i rozwiązanie kontraktu.

Zawarcie umowy potwierdziło w piątek Rafako przypominając, że mediacje przed Prokuratorią Generalną trwały od września ub. roku.

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierały się w związku z problemami w działaniu bloku. W mediacjach przy udziale Prokuratorii Generalnej w lutym br. strony informowały o zawarciu wstępnego porozumienia, w ostatnich tygodniach przesuwały termin podpisania ugody.

Jak przekazał w piątek Tauron w raporcie bieżącym, zgodnie z zawartą tego dnia ugodą z tytułu roszczeń, będących według koncernu konsekwencją nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku w Jaworznie, otrzyma on 240 mln zł.

Zgodnie z piątkową informacją Taurona na mocy ugody w części wzajemnych rozliczeń Tauron Wytwarzanie wypłaci Rafako m.in. 10 mln zł za usługi obejmujące rozliczenia podwykonawców i wzięcie odpowiedzialności za roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę, a także 14 mln zł m.in. za pozakontraktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową.

Tauron ureguluje też płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania wskazując, że ich łączna wartość, po uwzględnieniu sum już wypłaconych, została określona na 18 mln zł.

Rafako potwierdziło, że Tauron Wytwarzanie wystąpi o wypłatę 240 mln zł z gwarancji bankowych należytego wykonania kontraktu oraz przekazało, że wraz ze swoją spółką zależną otrzyma od Tauronu Wytwarzanie ponad 65 mln zł, w tym m.in. 10 mln zł, za wzięcie na siebie odpowiedzialności za ew. roszczenia podwykonawców, a także 14 mln zł za pozakontraktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową.

Rafako dodało, że Tauron Wytwarzanie ureguluje także płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace według poziomu ich zaawansowania uznając, że ich łączna wartość to kwota 32,5 mln zł.

Strony zgodnie podały, że Rafako zwolni podwykonawców ze zobowiązań, które utrudniają podjęcie współpracy z Tauron Wytwarzanie. Strony rozwiążą kontrakt, wygaszając zobowiązania kontraktowe, a Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych. Z chwilą podpisania ugody, co potwierdzono w aneksie do kontraktu, Tauron nie jest już związany ograniczeniami w zakresie modernizacji, remontów, optymalizacji czy naprawy bloku, przewidzianymi kontraktem.

„Podpisana ugoda to efekt kompromisu, który osiągnęliśmy po wielu tygodniach trudnych rozmów oraz dzięki wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych” – powiedział cytowany w informacji grupy Tauron jej prezes Paweł Szczeszek. Podkreślił, że wejście w życie postanowień ugody jest obwarowane szeregiem warunków zawieszających.

„Liczymy, że Rafako dopełni wszelkich starań, by się z nich terminowo wywiązać. Tauron z pewnością podejmie działania celem spełnienia warunków, których spełnienie jest po naszej stronie. Wejście w życie ugody będzie równoznaczne z całkowitym rozliczeniem lub uchyleniem wszystkich wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji lub braku realizacji kontraktu” – uściślił Szczeszek.

„Sądowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej obie strony winne są podziękowania, za determinację w mediacjach i doprowadzenie do porozumienia, które wydawało się na początku niemożliwe, z uwagi na bardzo odmienne postrzeganie przez strony problemu, który doprowadził do sporu” – powiedział cytowany w informacji Rafako prezes tej spółki Radosław Domagalski – Łabędzki.

„Wypracowane porozumienie uwzględnia jednak interesy obu stron. I choć nie chciałbym teraz wracać do genezy tego sporu, to przypomnę tylko, że od początku podkreślaliśmy, że jednym z warunków osiągnięcia porozumienia jest właśnie poszanowanie wzajemnych interesów wykonawcy i zamawiającego. Zaś naszym wspólnym interesem było i jest sprawne funkcjonowanie bloku” – dodał Domagalski – Łabędzki.

Tauron zaznaczył, że w dniu wejścia w życie ugody strony zrzekną się wzajemnie roszczeń ponad te, które zostały nią objęte. Przypomniał, że wśród warunków zawieszających jest zawarcie przez Rafako porozumienia z gwarantami dotyczącego wypłaty 240 mln zł, a także uzyskanie poprzez strony niezbędnych zgód korporacyjnych.

Dodatkowo Rafako powinno uzyskać oświadczenie MS Galleon lub zawrzeć z MS Galleon porozumienie o dalszym zainteresowaniu kontynuowaniem procesu inwestorskiego oraz uzyskać zgodę nadzorcy sądowego na zawarcie ugody i warunki w niej wyrażone. Po stronie zobowiązań raciborskiej spółki jest również podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zawarcie ugody dotyczącej sporu związanego z projektem na Litwie.

Zgodnie z postanowieniami ugody Tauron skieruje do 17 kwietnia do czterech gwarantów: PZU S.A., BGK, PKO BP S.A. oraz mBank S.A. żądania zapłaty po 6o mln zł na podstawie gwarancji należytego wykonania kontraktu. Kwoty te powinny zostać wypłacone przez gwarantów do 25 kwietnia br.

Rafako podało, że na czas przeznaczony na spełnienie warunków zawieszających wydłużyło do 30 kwietnia br. gwarancje należytego wykonania kontraktu.

„Środki pieniężne, jakie otrzymamy, pozwolą na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku. Plany docelowych rozwiązań są już opracowywane. Ich wdrożenie pozwoli na poprawę dyspozycyjności i ekonomiki pracy bloku 910 MW” – powiedział prezes Tauronu Wytwarzanie Trajan Szuladziński. „Zwiększenie dyspozycyjności bloku bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego” – dodał.

Blok w Jaworznie uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 r. został wyłączony z powodu usterek. Ponownie jednostkę uruchomiono – również z opóźnieniem wobec pierwotnych planów – w końcu kwietnia 2022 r. Potem blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Według Taurona - przyczynami są liczne wady i usterki bloku.

Tauron Wytwarzanie deklaruje, że jego służby ruchowe od września ub. roku samodzielnie prowadzą jednostkę, starając się zapewnić jej stabilną i coraz bardziej optymalną pracę. W tym okresie blok 910 MW stabilnie wyprodukował 2 548 tys. megawatogodzin. Blok był m.in. w pełni dyspozycyjny w trudnym dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego grudniu ub. roku blok; wygenerował wówczas ponad 455 tys. MWh.

autor: Mateusz Babak

mtb/ skr/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25612,00 $ tona -1,78% 26 wrz
 Cynk 2507,00 $ tona 0,16% 26 wrz
 Aluminium 2194,00 $ tona 0,55% 26 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.