MKiŚ: Polsko-niemieckie rozmowy dot. bezpieczeństwa energetycznego i współpracy środowiskowej

zk

22.02.2022 13:38 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse MKiŚ: Polsko-niemieckie rozmowy dot. bezpieczeństwa energetycznego i współpracy środowiskowej

Partnerzy portalu

MKiŚ: Polsko-niemieckie rozmowy dot. bezpieczeństwa energetycznego i współpracy środowiskowej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wyzwania transformacji klimatycznej oraz współpraca środowiskowa to główne tematy pierwszego spotkania minister Anny Moskwy ze Steffi Lemke, Federalną Minister Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów Niemiec. Rozmowy odbyły się 22 lutego 2022 r. w Warszawie.

Bezpieczeństwo energetyczne i wyzwania transformacji klimatyczno-energetycznej

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zwróciła uwagę na szczególną sytuację geopolityczną, w jakiej obecnie znajduje się Europa.

"Jedyną odpowiedzią na zagrożenia mogą być jedność, solidarność i współpraca. To są wartości, które Polska i Niemcy wspólnie zadeklarowały podczas dzisiejszego spotkania" – podkreśliła.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła, że zarówno Polska, jak i Niemcy, choć mają inny potencjał gospodarczy, stoją przed podobnymi wyzwaniami związanymi z ekonomicznymi i społecznymi aspektami transformacji energetycznej (tj. m.in. restrukturyzacja regionów dotychczas opartych na przemyśle węglowym).

"W Polsce stoimy obecnie przed ogromną transformacją, która w ciągu najbliższych 20 lat zaowocuje prawie nowym systemem elektroenergetycznym, transformacją ciepłownictwa i transportu. Celem tej transformacji jest nie tylko zwiększenie szacunku dla środowiska i klimatu, ale też nadanie impuls gospodarce, pobudzenie krajowy przemysłu i innowacyjności, przy jednoczesnej akceptacji społecznej" – wyjaśniła.

"Musimy zapewnić sprawiedliwe warunki dla przekształceń w regionach najbardziej narażonych na obciążenia transformacyjne" – dodała.

Minister Moskwa zaznaczyła, że z jednej strony transformacja energetyczna jest wyzwaniem, ale z drugiej stwarza możliwości rozwoju. Wskazała również na coraz dynamiczniej postępujący rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, przede wszystkim małych i średnich instalacji fotowoltaicznych, farm wiatrowych na lądzie, a w niedalekiej przyszłości także farm wiatrowych na morzu.

"Rozwój morskiej energetyki wiatrowej to jeden z punków stycznych dla obu krajów oraz jeden z filarów polskiej transformacji energetycznej. Zgodnie z naszymi planami w 2040 r. moc zainstalowana w offshore ma sięgnąć 11 GW" – poinformowała.

Z kolei Steffi Lemke, Federalna Minister Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów Niemiec zaznaczyła, że kwestie bezpieczeństwa energetycznego to nie tylko wytwarzanie, ale też przesył i magazynowanie.

"W tym obszarze widzimy wspólne cele i szansę na realną współpracę Niemiec i Polski tak na poziomie krajowym, jak i regionalnym" – powiedziała.

Polsko-niemiecka współpraca środowiskowa

Podczas rozmowy z Federalną Minister Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów Niemiec minister Anna Moskwa podkreśliła, że Niemcy są ważnym partnerem Polski.

"Bardzo doceniamy naszą regionalną współpracę w kwestiach energetycznych i środowiskowych. W tym zakresie nie chodzi tylko o aktywność na poziomie centralnym z Warszawy czy Berlina, ale też w rejonach przygranicznych. Warto zwrócić uwagę na wiele przykładów współpracy polskich województw z niemieckimi landami w obszarze energetyki i klimatu" – zauważyła.

Zdaniem minister Moskwy współpraca obu krajów w sferze klimatyczno-środowiskowej wpisuje się również w dyskusje toczące się obecnie na forum Unii Europejskiej.

"Choć nasze stanowiska w tej debacie czasami się różnią, czego przykładem jest odmienne podejście do przyszłości energetyki jądrowej, widzimy duży potencjał współpracy w osiąganiu wspólnych celów" – zaznaczyła.

"Sektor leśny stanowi istotną część gospodarki w obu naszych krajach. Nie mniej ważnym tematem jest postępowanie z troską o gatunki zagrożone. Na pewno możemy wspólnie prowadzić projekty związane z ochroną wilka" – powiedziała.

Jak dodała minister Anna Moskwa, skutecznym forum współpracy między oboma krajami jest Polsko-Niemiecka Rada Ochrony Środowiska, której kolejne posiedzenie zaplanowano na lipiec br.

"Liczę na kontynuację współpracy w tym formacie i omówienie w ramach niej takich tematów jak: kwestie dotyczące transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, bioróżnorodności oraz ochrona wód Bałtyku" – wymieniła.

"Bardzo ważne jest też zintensyfikowanie wspólnego dialogu w sprawie inwestycji przeciwpowodziowych na Odrze granicznej. Należy jednocześnie widzieć aspekty ochrony przyrody i bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców regionu" – zauważyła.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34700,00 $ tona 2,44% 20 maj
 Cynk 3754,00 $ tona 2,93% 20 maj
 Aluminium 2930,00 $ tona 3,72% 20 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.