MKiŚ: zmienia część przepisów projektu ustawy o elektromobilności

ac

19.02.2021 09:27 Źródło: PAP
Strona główna Transport, Elektromobilność MKiŚ: zmienia część przepisów projektu ustawy o elektromobilności

Partnerzy portalu

MKiŚ: zmienia część przepisów projektu ustawy o elektromobilności - ZielonaGospodarka.pl
Photo by Nick Fewings on Unsplash

Obowiązkowe strefy czystego transportu mają powstawać tylko w dużych miastach, gdzie występują przekroczenia zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu - to jedna ze zmian jaką po konsultacjach społecznych resort klimatu i środowiska zmienił w projekcie noweli ustawy o elektromobilności.

Resort klimatu i środowiska poinformował w czwartek na stronie internetowej, że projekt noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich

"W związku z przekazaniem projektu na kolejny etap legislacyjny zakończony został etap uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w rozwój elektromobilności, którzy zgłosili uwagi do projektu. Zostały one przeanalizowane, a projekt został zmodyfikowany, aby ostateczna wersja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych była jak najbliższa oczekiwaniom społecznym oraz organizacji branżowych" - przekazało ministerstwo.

Jak poinformowano, jedną z najważniejszych zmian dokonanych w projekcie dotyczy tworzenia stref czystego transportu w miastach. "Obowiązkowe będą tylko w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców gdzie występuje średnioroczne przekroczenie poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2" - wyjaśniono.

Projekt noweli przewiduje, że takie strefy będą mogły powstawać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Nowe przepisy wprowadzą również specjalne oznaczenia dla pojazdów, które będą uprawnione do poruszania się w obrębie takich stref.

Ministerstwo poinformowało, że zmienionym projekcie zmodyfikowano także katalog pojazdów uprawnionych do wjazdu do stref czystego transportu. W zmodyfikowanym uzasadnieniu czytamy, że do stref będą mogły wjeżdżać pojazdy elektryczne, napędzane wodorem, czy napędzane gazem ziemnym niezależnie od wyłączeń uchwalonych przez gminę. Do stref będą mogły też wjeżdżać pojazdy służb np. policji, straży pożarnej, czy też pogotowia. Projekt przewiduje ponadto, że rady gmin będą mogły swobodnie kształtować kwestie związane z ruchem pojazdów w strefach. "W zakresie tym mieści się kwestia uprawnienia mieszkańców lub przedsiębiorców działających na terenie strefy do wjazdu nienależnie od posiadanego pojazdu. Gmina może podjąć także decyzję w zakresie dopuszczenia do wjazdu pojazdów spełniających określoną normę emisji spalin" - czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem, do stref będą mogły też wjechać pojazdy inne niż do tego uprawnione, ale po uiszczeniu opłaty. Decyzje w tej sprawie mają podejmować gminy.

Resort dodał, że w zmodyfikowanym projekcie zmniejszono wysokość i częstotliwość poboru opłat związanych z numerami EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych), w celu przyspieszeni rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów.

Ministerstwo wskazało ponadto, że projekcie znalazły się również przepisy, które mówią, iż w budynku wielorodzinnym instalacja i użytkowanie punktu ładowania, będzie należeć do czynność zwykłego zarządu do określonego poziomu mocy. Skrócono także czas rozpatrzenia wniosku na instalację punktu. Celem nowych przepisów jest m.in. upowszechnienie punktów do ładowania samochodów eklektycznych, które będą mogły być instalowane w budynkach wielorodzinnych.

MKiŚ poinformowało ponadto, że w projekcie noweli ustawy o elektromobilności dodano definicję roweru wspomaganego elektrycznie, co ma umożliwić rozwój i wsparcie dla bardziej zróżnicowanych pojazdów elektrycznych. Zmodyfikowano również definicje związane z wykorzystaniem wodoru w transporcie.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.