Morskie klastry UE. Kurs na integrację, internacjonalizację i ekologię

Strona główna Energetyka, OZE Morskie klastry UE. Kurs na integrację, internacjonalizację i ekologię

Partnerzy portalu

Morskie klastry UE. Kurs na integrację, internacjonalizację i ekologię - ZielonaGospodarka.pl

Niedawno odbyło się spotkanie European Network of Maritime Clusters (ENMC) – stowarzyszenia klastrów morskich działających w Unii Europejskiej. W programie spotkania były również rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej zajmującymi się energią odnawialną (DG ENERGY) oraz ochroną środowiska morskiego (DG MARE).

Spotkanie przedstawicieli klastrów działających w krajach Unii Europejskiej odbyło się 18 listopada 2022 r. Spotkanie poprowadził Fabrice Maire, President, ENMC, President of Luxembourg Maritime Cluster. Marjolein van Noort pomagała prezydentowi w sprawach organizacyjnych. Polskę reprezentował Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego.

Od momentu powstania w 2005 r. główną misją ENMC jest wspólne kreowanie współpracy morskiej europejskich przemysłów morskich, nauki oraz instytucji społecznych i politycznych. Działalność  europejskich klastrów morskich skoncentrowana jest  kreowaniu polityki morskiej przyjaznej dla biznesu i społeczeństw przez wpływania na europejskich decydentów politycznych.

Współpraca klastrów morskich


Chodzi o kreowanie  szerokiego zainteresowania różnych społeczności i grup politycznych tematyką morską.  Strategicznym celem ENMC jest zatem stanie się Europejskim Klastrem Morskim jako bezpośrednim partnerem Komisji Europejskiej we wszystkich istotnych sprawach morskich. Naszym celem jest promowanie i wzmacnianie europejskiego sektora morskiego oraz całej gospodarki morskiej. Ponadto ENMC koncentruje się na morskim rynku pracy UE (niebieska kariera), innowacjach i zrównoważonym rozwoju oraz równych warunkach działania.

- Obecnie naszym celem jest integracja działań klastrów europejskich w jedną silną organizację, które w ten sposób wzmocni swój potencjał organizacyjny mający na celu zwiększenia naszego potencjału oddziaływania na rozwój niebieskiej gospodarki w UE i wpływania na kluczowe decyzje instytucji europejskich – mówił  Fabrice Maire, President, ENMC.

Klastry działające w ramach ENMC spotkały się również z przedstawicielami instytucji Komisji Europejskiej: DG MARE I DG ENERGY.

Spotkanie w DG MARE


Członkowie Europejskiej Sieci Klastrów Morskich spotkali się w siedzibie DG MARE. W spotkaniu wzięli udział: Lorella de la Cruz, zastępca kierownika działu, MARE A2 (sektory niebieskiej gospodarki, akwakultura i planowanie przestrzenne obszarów morskich), Pauline Caumont, asystent ds. polityki, MARE A2, Manuel Pleguezuelo Alonso, ds. polityki Oficer, MARE A3 (strategie basenów morskich, morska współpraca regionalna i bezpieczeństwo morskie), dr Marcin Sadowski, specjalista ds. polityki, MARE A1 (innowacje morskie, wiedza o morzu i inwestycje).

- Dyrekcja Generalna Komisji ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa odpowiada za obszar polityki rybołówstwa, prawo morza i gospodarkę morską – informowała Lorella de la Cruz, zastępca kierownika działu, MARE A2.

- DG MARE działa na rzecz zapewnienia, aby zasoby oceanów były wykorzystywane w sposób zrównoważony oraz pomyślnej przyszłości dla społeczności przybrzeżnych i sektora rybołówstwa, promowania polityki morskiej i stymulowania zrównoważonej niebieskiej gospodarki, promowania zarządzania oceanami na poziomie międzynarodowym – uzupełniła Pauline Caumont, asystent ds. polityki, MARE A2.

Ważną aktywnością DG MARE jest tworzenie działań mających na celu eliminację zanieczyszczeń, program usuwania plastiku z oceanów, planowanie przestrzenne oraz zrównoważony rozwój w zakresie wykorzystania zasobów mórz i owoców morza – mówiła Lorella de la Cruz.

UE będzie walczyć z odpadami morskimi za pomocą nowej strategii dotyczącej eliminowanie tworzyw sztucznych ze środowiska przyjętej w 2017 r. Obecnie przeprowadza się aktualizację przepisów regulujących usuwanie odpadów ze statków. Będzie się również poszukiwać globalnych partnerstw w celu określenia i wdrożenia skutecznych strategii przeciwko zarówno plastikowym odpadom, jak i mikrodrobinom plastiku. Pierwotnie będąca częścią wspólnej polityki rolnej (WPR), wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) miała te same cele: zwiększenie wydajności, ustabilizowanie rynków, zapewnienie źródła zdrowej żywności oraz zapewnienie rozsądnych cen dla konsumentów – poinformował Manuel Pleguezuelo Alonso, Policy Officer, MARE A3.

Bardzo ważne są działania na rzecz wdrażania innowacji na obszarach morskich, wykorzystania innowacji w rozwoju zrównoważonych zasobów oceanów oraz ochronie środowiska morskiego i wybrzeży – podkreślił  Marcin Sadowski, Policy Officer, MARE A1.

Spotkanie w DG ENERGY


Spotkanie ENMC z Ricardo Renedo Williamsem, Policy Officer, Infrastructure and Regional Cooperation odbyło się w siedzibie DG ENERGY Komisji Europejskiej.

- Europejski Zielony Ład umieścił energię odnawialną w centrum przejścia na czystą energię. Obecne napięcia międzynarodowe po inwazji Rosji na Ukrainę, ogólny kontekst geopolityczny i bardzo wysokie ceny energii zaostrzyły potrzebę przyspieszenia efektywności energetycznej i rozpowszechnienia energii odnawialnej w Unii w celu stopniowego wyeliminowania zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych – mówił Ricardo Renedo Williams, który  poinformował o nowym dokumencie Komisji Europejskiej, który ustanawia  programy dla przyspieszenia wdrażania energii odnawialnej.

Spotkanie europejskich klastrów morskich stowarzyszonych w ENMC odbyło się w formie hybrydowej i w siedzibie Morskiego Klastra Niderlandzkiego. W najbliższym okresie postanowiono skupić się na rozwoju gospodarki morskiej przyjaznej dla środowiska naturalnego i realizacji Fit for 55, rozwoju żeglugi zeroemisyjnej oraz  wykorzystaniu technologii informatycznych i kosmicznych w przemysłach morskich. Tym działaniom ma sprzyjać dalsza integracja klastrów działających w Unii Europejskiej.

Fot. Depositphotos

Gospodarka Morska
Od lewej: Manuel Pleguezuelo Alonso, Lorella de la Cruz, Pauline Caumont, Marek Grzybowski, dr Marcin Sadowski

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23825,00 $ tona 2,27% 23 mar
 Cynk 2893,00 $ tona 0,21% 23 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 1,48% 23 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.