PGE, Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Danmarks Teksniske Universitet podejmą współpracę w obszarze morskiej energetyki wiatrowej

zk

18.05.2021 18:26 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka Odnawialna, Eko Energia, OZE PGE, Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Danmarks Teksniske Universitet podejmą współpracę w obszarze morskiej energetyki wiatrowej
PGE, Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Danmarks Teksniske Universitet podejmą współpracę w obszarze morskiej energetyki wiatrowej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. informacja prasowa

18 maja PGE podpisała list intencyjny z trzema ośrodkami naukowymi: Politechniką Gdańską, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Duńskim Technicznym Uniwersytetem (Danmarks Tekniske Universitet). Nawiązana współpraca obejmie m.in. wspólne działania badawcze i dydaktyczne w zakresie morskiej energetyki.

Do nawiązania relacji pomiędzy placówkami badawczymi a PGE doszło między innymi dzięki staraniom Ambasady RP w Kopenhadze. W toku dyskusji zidentyfikowano z jednej strony chęć zaangażowania się strony duńskiej w rozwój przemysłu morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a z drugiej dążenie strony polskiej do jak najszybszego uruchomienia programów kształcenia specjalistycznego dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

List intencyjny, do podpisania którego została zaproszona PGE, ma być pierwszym krokiem w kierunku zacieśnienia współpracy badawczej i edukacyjnej pomiędzy trójmiejskimi instytucjami badawczymi a Duńskim Uniwersytetem Technicznym. Intencją tej współpracy może być uruchomienie studiów specjalizacyjnych na Politechnice Gdańskiej od lutego 2022 roku oraz intensyfikacja wymiany pracowników naukowych i studentów pomiędzy placówkami naukowymi. Planowana współpraca obejmie także wspólne działania o szczególnym znaczeniu badawczo-rozwojowym.
Aby budować rodzimy rynek morskiej energetyki wiatrowej, konieczna jest współpraca z czołowymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Cieszę się, że partnerami PGE zostaną Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz Duński Uniwersytet Techniczny. Pozwoli to rozwijać wspólne działania badawcze i dydaktyczne w zakresie morskiej energetyki – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Zawarcie tego porozumienia to dla wszystkich stron duży krok naprzód i możliwość nawiązania jeszcze bliższej i bardziej efektywnej współpracy – podkreślał prof. Krzysztof Wilde, Rektor PG. – Stawiając ten kolejny krok „w stronę morza” wychodzimy naprzeciw rynkowym trendom i oczekiwaniom. Zamierzamy sprostać wyzwaniu i pracować z całych sił na rzecz dynamicznie rozwijającej się branży offshore – dodał prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej.

– Morska energetyka wiatrowa jest oczywistym wyborem w walce ze zmianami klimatycznymi dla krajów takich jak Polska i Dania, jako że oba kraje sąsiadują z bogatymi zasobami morskiej energetyki wiatrowej, dlatego też jest dla mnie wielką przyjemnością, w imieniu DTU, podpisanie listu intencyjnego z Politechniką Gdańską, PGE i IMP PAN. Oczekujemy, że utoruje on drogę do znacznie bliższej współpracy w zakresie badań, projektów, budowania potencjału, edukacji i innej współpracy akademickiej pomiędzy naszymi dwoma krajami, w celu przyspieszenia globalnego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Byłem w Polsce wiele razy, zawsze byłem pod wrażeniem ludzi w Polsce i ich poziomu technicznego/naukowego, mamy bardzo duże oczekiwania co do tej współpracy i mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować wizyty pomiędzy trzema uniwersytetami i PGE w najbliższej przyszłości – zaznaczył Peter Hauge Madsen, kierownik Katedry Energetyki Wiatrowej Duńskiego Technicznego Uniwersytetu.

– Badania i rozwój technologii w obszarze energetyki odnawialnej są jednym z kluczowych kierunków prac prowadzonych w Instytucie. W świetle intensywnie rozwijającego się w Polsce rynku morskich farm wiatrowych, wykorzystanie potencjału naukowego Instytutu oraz rozwijanych metod badawczych stwarza możliwość współpracy nie tylko w zakresie badań i rozwoju, ale także wzmocnienie oferty dydaktycznej dotyczącej energetyki wiatrowej – powiedział prof. Jan Kiciński, dyrektor IMP PAN.

Politechnika Gdańska (PG) jest czołową uczelnią techniczną w Polsce, posiadającą status uczelni badawczej. Jej naukowcy mają szerokie kompetencje i doświadczenie w kształceniu kadr, a także w realizacji prac naukowo-badawczych w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych, budowy okrętów oraz elektroenergetyki.

Instytut Maszyn Przepływowych PAN od 65 lat prowadzi prace w zakresie badań podstawowych i stosowanych. Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są zaawansowane problemy współczesnej mechaniki, dotyczące projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i konstrukcji wykorzystywanych w procesach konwersji energii.

Danmarks Tekniske Universitet („DTU”) jest światowej renomy duńską uczelnią techniczną, ze szczególne bogatym doświadczeniem w branży morskiej energetyki wiatrowej. Specjaliści z DTU należą do europejskiej, a tym samym światowej, czołówki badaczy zajmujących się rozwojem nowej gałęzi przemysłu jaką jest morska energetyka wiatrowa. Naukowcy i inżynierowie DTU mają  dziesięciolecia doświadczeń w rozwijaniu nauki w zakresie energetyki wiatrowej i współpracy z przemysłem nad opracowywaniem i testowaniem nowych technologii i usług.

Należąca do Grupy PGE spółka PGE Baltica nawiązała współpracę z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku już wcześniej, w grudniu 2019 roku. Eksperci obydwu podmiotów prowadzą obecnie wspólny projekt badawczy, którego celem jest oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe [tzw. blockage effect].

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 2,81% 15 paź
 Cynk 3794,00 $ tona 6,84% 15 paź
 Aluminium 3162,00 $ tona 0,35% 15 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.