Politechnika Krakowska opracowała dla miasta "Standard klimatyczny"

zk

23.11.2022 08:55 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, ekologia Politechnika Krakowska opracowała dla miasta "Standard klimatyczny"

Partnerzy portalu

Politechnika Krakowska opracowała dla miasta "Standard klimatyczny" - ZielonaGospodarka.pl
Od lewej: dziekan WIŚiE dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK i zastępca dyrektora miejskiej jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna dr hab. inż. Marek Bogacki, prof. AGH / fot. Monika Piaskowska-Zastawniak

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zakończyli prace nad „Standardem klimatycznym dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie” - informuje uczelnia. Dokument przygotowany na zlecenie miejskiej jednostki jest zbiorem wytycznych, które mają pomóc realizować politykę klimatyczną miasta w budownictwie.

Opracowanie zostało już przekazane miejskiej jednostce Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, powołanej, aby adaptować miasto do zmian klimatu. Umowa pomiędzy KEGW a Politechniką Krakowską w sprawie sporządzenia "Standardu klimatycznego" została podpisana w październiku ub. roku.

"Cieszymy się, że możemy służyć ekspercką wiedzą w tak ważnym dla przyszłości Krakowa obszarze jak zarządzenie tkanką miejską w zgodzie z ideą inteligentnych miast. Czerpanie z doświadczeń nauki i wykorzystywanie ich w praktyce jest szczególnie ważne wobec – stawianych przed nami - coraz poważniejszych wyzwań klimatycznych i energetycznych" – podkreśla Stanisław Rybicki, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Opracowanie, stworzone zgodne z ideą zrównoważonego budownictwa, jest instrukcją realizacji procesu inwestycyjnego dla projektantów, wykonawców i zarządców miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie. Jak informuje rzeczniczka PK Małgorzata Syrda-Śliwa, "Standard klimatyczny" obejmuje rekomendacje opracowane w odniesieniu do sześciu obszarów oceny procesu inwestycyjnego, które zdefiniowano jako: energia, woda, zieleń i otoczenie budynku, mikroklimat otoczenia, komfort środowiska wewnętrznego, materiały i technologie budowlane. Dodatkowo dokument zawiera wytyczne w zakresie standardów jakościowych dokumentacji projektowej i procedur racjonalnego sposobu organizacji przedsięwzięć budowlanych. Twórcy dokumentu wskazują również rekomendacje w zakresie komfortu środowiska wewnętrznego, czyli odpowiednich warunków przebywania dla użytkowników budynków.

"+Standard klimatyczny+ to praktyczne narzędzie służące realizacji polityki klimatycznej miasta w sektorze budownictwa. Jest zbiorem wytycznych, wskaźników i zaleceń, uwzględniających różne kryteria, w oparciu o które można dokonać kategoryzacji stosowanych rozwiązań projektowych" – mówi prof. Agnieszka Flaga-Maryańczyk z WIŚiE, jedna z koordynatorów zespołu przygotowującego dokument.

Wśród najważniejszych zaleceń, które znalazły odzwierciedlenie w poszczególnych kryteriach "Standardu klimatycznego" i są wspólne dla wszystkich typów budynków znalazły się m.in. ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię, zwiększenie udziału systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, zwiększenie wykorzystania magazynów energii cieplnej, ograniczanie zużycia w budynkach wody spełniającej parametry wody do spożycia czy stosowanie zieleni i rozwiązań opartych na przyrodzie w otoczeniu budynku i zintegrowanych z budynkiem.

W przygotowaniu dokumentu brało udział kilkudziesięciu pracowników PK z pięciu wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki, Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28637,00 $ tona -2,01% 3 lut
 Cynk 3360,00 $ tona 0,33% 3 lut
 Aluminium 2559,00 $ tona -0,51% 3 lut
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.