Polsko-Rumuńskie konsultacje Międzyrządowe

zk

04.03.2022 11:55 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, ekologia Polsko-Rumuńskie konsultacje Międzyrządowe

Partnerzy portalu

Polsko-Rumuńskie konsultacje Międzyrządowe - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Polityka klimatyczno-energetyczna oraz leśnictwo to główne tematy rozmów w ramach polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych. W wydarzeniu, które odbyło się 3 marca 2022 r., udział wzięli pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka oraz Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio.

Jak podkreślił podczas spotkania wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, w tym szczególnie trudnym czasie niezwykle ważna jest jedność i solidarność wśród krajów unijnych w celu zakończenia tej niepotrzebnej i nieuzasadnionej wojny.

„Nawiązując do słów minister klimatu i środowiska Anny Moskwy na posiedzeniu Rady UE ds. energii, Rosyjska inwazja zmienia układ sił w Europie. Rosja w sposób barbarzyński konsekwentnie realizuje agresję militarną na terenie Ukrainy. Zmienia bezpieczeństwo i geopolitykę” – powiedział.

„Ta wojna pokazała nam też jak ważna jest niezależność energetyczna. Kluczowa na dzisiaj i na przyszłość jest pełna synchronizacja systemu ukraińskiego z systemem europejskim. Musimy zrobić wszystko, by ten projekt poparły wszystkie państwa strony tego projektu, w tym państwa spoza Unii” – dodał wiceminister Edward Siarka.

Wiceminister Dziadzio podczas rozmów z przedstawicielami Rumunii - Georgem Niculescu, wiceministrem energii oraz Róbertem-Eugenem Szepem, wiceministrem środowiska wód i lasów – wskazał, że oba nasze kraje zdają sobie sprawę z tego, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest dużym wyzwaniem.

„Zarówno Polska, jak i Rumunia stoją w obliczu fundamentalnych zmian w zakresie transformacji energetycznej i koniecznością zbudowania nowego systemu energetycznego w ciągu najbliższych lat. W obecnej sytuacji geopolitycznej i wojny na Ukrainie nie ma zgody na jakiekolwiek debaty i intensyfikację działań w zakresie pakietu Fit for 55. Uważamy, że wymaga on ponownej weryfikacji w obliczu zagrożeń z jakimi mamy teraz do czynienia” – zaznaczył wiceminister Dziadzio.

Główny geolog kraju zwrócił także uwagę, że rosyjska inwazja na Ukrainę może doprowadzić do zaostrzenia kryzysu związanego z cenami energii.

„W tej sytuacji musimy w naszych działaniach pójść dalej, niż propozycje zawarte w „toolbox” przedstawionym przez Komisję Europejską. Powinniśmy umożliwić Państwom Członkowskim większą elastyczność w zakresie rekompensat cen energii – nie tylko dla najbardziej wrażliwych gospodarstw domowych, lecz także dla małych i średnich przedsiębiorstw” – mówił Piotr Dziadzio.

„Wysokie ceny energii to także kwestia wysokich cen uprawnień do emisji, która jest przez nas podnoszona od ponad roku, czyli momentu kiedy ceny te zaczęły drastycznie rosnąć. Ceny uprawnień do emisji przekładają się na wysokie ceny energii. W części państw nie jest to może główny czynnik, jednak w Polsce cena uprawnienia do emisji stanowi w tym momencie główną składową kosztu produkcji energii elektrycznej” – dodał.

Z kolei wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka rozmawiał z przedstawicielami Rumunii o pracach nad zmianami w zakresie LULUCF dążących do utworzenia wspólnego sektora leśnictwa i rolnictwa w polityce klimatycznej.

„Osiągnięcie przez sektor gruntów w UE celu pochłaniania 310 mln t ekw. CO2 oraz neutralności klimatycznej do 2035 r. zdaniem Polski będzie zadaniem bardzo trudnym ze względu na słabnący potencjał pochłaniania CO2 przez lasy w Europie, w tym w Polsce” – wskazał.

Pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa podczas spotkania poruszył także kwestię wdrażania i realizacji założeń nowej Strategii Leśnej UE oraz Strategii UE na rzecz Bioróżnorodności do 2030 r.

„Dla Polski, jak również dla Rumunii, najbardziej problematyczna jest propozycja objęcia ochroną ścisłą 10% obszarów lądowych UE. Z tego tytułu ograniczenia pozyskania drewna mogą sięgać w Polsce nawet 40%. Cieszymy się, że wspólnie z Rumunią aktywnie współpracujemy na różnych forach w odniesieniu do tej propozycji” – powiedział Edward Siarka.

„Polska z zainteresowaniem oczekuje na publikację przez Komisję Europejską nowego instrumentu prawnego dotyczącego odbudowy ekosystemów, ponieważ będzie on dotyczył również ekosystemów leśnych” – dodał.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34700,00 $ tona 2,44% 20 maj
 Cynk 3754,00 $ tona 2,93% 20 maj
 Aluminium 2930,00 $ tona 3,72% 20 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.