Porozumienie uczelni na rzecz MEW

zk

24.11.2021 11:01 Źródło: GospodarkaMorska.pl
Porozumienie uczelni na rzecz MEW - ZielonaGospodarka.pl
Fot. AMS

Dziewięć pomorskich uczelni podpisało podczas XII posiedzenia Konwentu Morskiego porozumienie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Umowę w tej sprawie podpisali rektorzy uczelni, które kształcą i prowadzą badania naukowe w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować swoje działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w formule konsorcjum naukowego „Nauka dla morza” (Akademia Morska w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Federacja Akademii Wojskowych: Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Morski w Gdyni).

Podczas Konwentu Morskiego w imieniu konsorcjum wystąpił gospodarz wydarzenia, rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde. Przybliżył, jak w praktyce wygląda budowa i eksploatacja morskiej farmy wiatrowej, a także w których obszarach wykonawstwa i eksploatacji takiej farmy możliwe jest zaangażowanie lub budowanie polskich kompetencji rozwijających polską gospodarkę. Omówił też wybrane kompetencje badawcze i infrastrukturalne poszczególnych uczelni.

W obradach uczestniczyli również premier Mateusz Morawiecki oraz wiceministrowie infrastruktury Marek Gróbarczyk i Grzegorz Witkowski.

Głównym celem konsorcjum ma być m.in. współpraca naukowa uczelni Pomorza na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Podpisana deklaracja zakłada:

- doradztwo na etapie przygotowania inwestycji;
- aspekty ekonomiczne i finansowe inwestycji;
- nadzór naukowy na etapie oceny merytorycznej składanych ofert oraz w fazie budowy;
- eksploatacja, diagnostyka i monitoring, zarządzanie, trwałość infrastruktury i urządzeń oraz instalacji;
- zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich utrzymanie i eksploatacja w całym cyklu życia;
- założenia do projektowania: rozpoznanie geologiczne, rozpoznanie geofizyczne, geotechnika, konstrukcje wsporcze i obiekty budowlane, sieci  elektroenergetyczne, oddziaływania środowiskowe itp.

Pomorskie uczelnie już teraz aktywnie współpracują z przedstawicielami przemysłu offshore.

– Rozwijamy tematy badawcze, zaplecze naukowe i szkoleniowe naszej uczelni, a także podejmujemy aktywną i ścisłą współpracę z biznesem: z firmami specjalizującymi się w temacie energii odnawialnej, szczególnie energii pochodzącej z wiatru – przypomina JM Rektor dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. Akademii Morskiej w Szczecinie. – To ważny trend, dlatego z równym zapałem podejmujemy w tym temacie współpracę z uczelniami i instytucjami – dodaje.

Sama Akademia Morska w Szczecinie w ostatnim czasie podpisała kolejną umowę z komercyjną firmą Windhunter Academy. Z kolei Uniwersytet Gdański sygnował umowę ramową dotyczącą współpracy z włoskim Next Geosolutions, współpracuje także z RWE.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40250,00 $ tona -1,71% 26 lis
 Cynk 3330,00 $ tona -2,94% 26 lis
 Aluminium 2618,00 $ tona -4,45% 26 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.