Pozytywna opinia senackiej komisji środowiska ws. części budżetu na 2023 r.

gm

04.01.2023 21:41 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, ekologia Pozytywna opinia senackiej komisji środowiska ws. części budżetu na 2023 r.

Partnerzy portalu

Pozytywna opinia senackiej komisji środowiska ws. części budżetu na 2023 r. - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Katarzyna Czerwińska - http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/_thumbs/pl/defaultopisy/182/1/1/l1eUwmOfZlOY5YVUlA,2_2.jpg, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17331445

Senacka Komisja Środowiska przegłosowała w środę pozytywną opinię do części budżetu państwa na rok 2023, dotyczących zakresu działania komisji.

Komisja rozpatrywała ustawę budżetową we właściwych zakresowi jej działania w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 51 – Klimat; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem.

Komisja rozpatrzyła też plany finansowe: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 23 parków narodowych w tym m.in. Babiogórskiego Parku Narodowego, Białowieskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego czy Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiane w środę części budżetu państwa na rok 2023.

W trakcie posiedzenia komisji i przedstawiania poszczególnych pozycji wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski poinformował, że część 22 budżetu - Gospodarka Wodna zakłada wydatki na poziomie 1 mld 700 mln zł. "Jest to 35 proc. więcej niż w zeszłym roku" - powiedział. Jak zaznaczył, ponad 1 mld zł trafi na inwestycje do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Referując część 83 budżetu (rezerwy celowe) Elżbieta Milewska z Ministerstwa Finansów wskazała, że na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych i ochronę ludności zaplanowano 2 mld 327 mln 929 tys. zł.

Dodała, że w tej kwocie, ponad 1 mld 327 mln zł 929 tys. zł przeznaczone zostanie na programy ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzek Odry i Wisły. Powiedziała, że na wniosek ministra finansów zabezpieczono 14 mln zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla gmin za utracone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości m.in. od instytutów badawczych, specjalnych stref ekonomicznych czy gospodarstw leśnych i rolnych.

Referując część 41 – Środowisko wiceminister klimatu Edward Siarka podkreślił, że budżet państwa przewiduje w 2023 r. dochody w obszarze środowisko w wysokości 178 mln 661 tys. zł, a główną pozycją są (w 95 proc.) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie górnicze oraz udostępnianie informacji geologicznej. To o 6 proc. więcej niż prze rokiem - zauważył.

Poinformował, że wydatki na 2023 r. związane są z bieżącą działalnością oraz realizacje programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych krajów zaplanowano na 546 mln 581 tys. zł, to o wzrost 18 proc. wydatków do 2020 roku. Wskazał, że 211 mln zł to będą wydatki na wynagrodzenia.

Według Siarki bardzo ważną pozycję w budżecie stanowią środki na finansowanie 23 parków narodowych jako państwowych osób prawnych. "Przychody parków narodowych w 2023 roku, tak na zadania bieżące oraz inwestycyjne, zaplanowano na 354,2 mln zł, natomiast koszty funkcjonowania tych parków na kwotę 375,5 mln zł" - powiedział. Zaznaczył, że wzrośnie liczba zatrudnionych w parkach narodowych w 2023 roku o 35 etatów do 1555. Na wynagrodzenia w 2023 r. parki dostaną więcej o 10,7 proc. w porównaniu do 2022 r.

"W części 51 budżetu (klimat) dochody prognozowane to te z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 - przewidziana kwota w 2023 r. przychodów to 18 mld 204 mln zł. Część tych środków w tej części budżetowej jest dochodem budżetu państwa, a część jest inaczej zapisana" - poinformował senatorów wiceminister.

Wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk zauważył, że przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 9 mld zł. Głównie będą one pochodzić z wpływu ze sprzedaży certyfikatów ETS oraz innych przychodów, w tym m.in. z oprocentowania z lokat bankowych. Bąk dodał, że Fundusz planuje wydać prawie 12 mld zł, z czego na dotacje przeznaczone będzie ponad 8 mld zł. Najwięcej trafi na program antysmogowy "Czyste Powietrze" - 2,6 mld zł.

15 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2023 r. Zgodnie z nią wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc. Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność – do 3 proc. PKB. Przyszłoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.