Projekt uchwały PiS: leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów UE

Projekt uchwały PiS: leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów UE - ZielonaGospodarka.pl
27.03.2023 14:25
Strona główna Prawo, finanse Projekt uchwały PiS: leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów UE

Partnerzy portalu

Projekt uchwały PiS: leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów UE - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej - brzmi projekt uchwały Sejmu, złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Posłowie PiS złożyli projekt uchwały w sprawie obrony polskich lasów. Według projektu Sejm uznaje, iż leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Do reprezentowania wnioskodawców upoważniono posłankę Małgorzatę Golińską.

"Lasy w Polsce stanowią obecnie blisko 30 procent powierzchni kraju, są dziedzictwem przyrodniczym naszego narodu, a pełniąc funkcje ochronne, społeczne i gospodarcze stanowią istotny element życia obecnych i kolejnych pokoleń Polaków, stąd winny pozostać pod wyłącznym nadzorem państwa polskiego" - podkreślono w projekcie.

Jak przypomniano, "od blisko 100 lat, od roku 1924, gdy powstały Polskie Lasy Państwowe, którym ówczesny prezydent Polski Stanisław Wojciechowski powierzył opiekę nad polskimi lasami, kolejne pokolenia leśników skutecznie dbają o nasze wspólne dobro".

"Sejm RP dziękując polskim leśnikom wyraża przekonanie, że funkcjonująca w naszym kraju wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna w połączeniu z budownictwem drewnianym i wytwarzaniem innych produktów z drewna, to droga do zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej i korzystnego oddziaływania na klimat przy równoczesnym istotnym wpływie na rozwój gospodarczy Rzeczpospolitej Polskiej" - czytamy.

W projekcie podkreślono, że na mocy dotychczasowych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, UE nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, a leśnictwo pozostaje w kompetencjach krajowych. "Od kilku lat legislacja unijna narusza jednak tę zasadę, oddziaływując na leśnictwo poprzez akty prawne wydawane na różnych poziomach. Z kolei Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zmian w Traktacie Europejskim, odnośnie przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajów członkowskich do kompetencji wspólnych Unii Europejskiej" - głosi projekt.Jak wskazano w projekcie, "konsekwencje takich działań mogą mieć negatywny wpływ na polskie lasy, ich dostępność dla obywateli polskich oraz konkurencyjność polskiego przemysłu drzewnego".

"Sejm RP wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego prowadzących do odebrania wyłącznego prawa do decydowania o polskich lasach" - napisano w projekcie.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o zaprzestanie bezpodstawnych ataków na polskich leśników, prowadzących do podważania ich wiedzy i doświadczenia, a w konsekwencji mających doprowadzić do zmiany sposobu gospodarowania lasami w naszym kraju" - wskazano. "Sejm RP wzywa Radę Ministrów do podejmowania stosownych działań celem zachowania przez Rzeczpospolitą Polską wyłącznego prawa do decydowania o polskich lasach" - czytamy.

Podobne stanowisko w sprawie obrony polskich lasów przyjęła w ubiegłym tygodniu Rada Ministrów.

Sprzeciw polityków partii rządzącej jak i leśników wzbudziła propozycja ws. przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajowych do wspólnych UE. W styczniu br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Do zmiany traktatów konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Wspólnoty.

Grzegorz Bruszewski

gb/ par/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24975,00 $ tona 1,11% 26 maj
 Cynk 2319,00 $ tona 4,32% 26 maj
 Aluminium 2241,00 $ tona 0,27% 26 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.