Śląska Metropolia z dotacją do 35 autobusów elektrycznych, Rybnik – do 20 wodorowych

zk

07.09.2022 08:31 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Transport, Elektromobilność Śląska Metropolia z dotacją do 35 autobusów elektrycznych, Rybnik – do 20 wodorowych

Partnerzy portalu

Śląska Metropolia z dotacją do 35 autobusów elektrycznych, Rybnik – do 20 wodorowych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Ireneusz Zyska/gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii aż 90 000 000 zł dofinansowania na zakup 35 autobusów o napędzie elektrycznym. Rybnik planuje zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym. Na tę inwestycję otrzyma z NFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 45 500 000 zł. Cieszyn zakupi 6 autobusów o napędzie elektrycznym na co otrzyma 9 435 000 zł dotacji i 3 225 000 zł pożyczki. Natomiast Jastrzębie Zdrój dzięki dotacji w wysokości 26 341 065,00 zł i pożyczce 8 780 355,00 zł zakupi 11 autobusów o napędzie elektrycznym. Umowa pomiędzy samorządami a NFOŚiGW została podpisana 5 września 2022 r.

Przełomowe dla miejscowych społeczności inwestycje zostaną zrealizowane w ramach drugiej edycji programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”, którego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój w Polsce „zielonej” mobilności.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże w formie dotacji 90 mln zł Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Za te pieniądze zostanie zakupionych 35 autobusów o napędzie elektrycznym oraz 21 ładowarek. Miasto Rybnik otrzyma 45,5 mln zł dotacji na zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym. Miasto Cieszyn otrzyma 9,4 mln dotacji oraz 3,2 mln pożyczki dzięki czemu zakupi 6 autobusów o napędzie elektrycznym. Natomiast NFOŚiGW przekaże Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 26,3 mln zł dotacji oraz 8,7 mln pożyczki na zakup 11 autobusów o napędzie elektrycznym.

– Zakup  kilkudziesięciu nowoczesnych autobusów o napędzie elektrycznym i wodorowym wpisuje się w przyjazny środowisku naturalnemu, dynamiczny, zrównoważony rozwój regionu. Ekologiczny transport publiczny, dostępny dla mieszkańców Śląska, w tym także dla  osób z niepełnosprawnością, to poprawa jakości powietrza i codziennego życia ludzi. Wprowadzanie  innowacyjnych rozwiązań w każdej dziedzinie przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

– Przy wdrażaniu programu „Zielony Transport Publiczny”, dbamy o to, aby z nowoczesnego i ekologicznego transportu publicznego mogli korzystać wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania – zaznacza Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

– Przy tym staramy się także wypracowywać najlepsze rozwiązania, które poprawią jakość życia Polaków w zakresie lepszego stanu powietrza. Rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego bez wątpienia jest istotnym elementem w osiągnięciu tego ważnego celu – dodaje.

– W przygotowaniu i wdrażaniu elektromobilności potrzebne są działania na poziomie lokalnym: potrzebna jest infrastruktura, rozwój transportu publicznego oraz sposobów magazynowania energii. Potrzebne są również strategie, które pozwolą realizować zadania służące poprawie jakości życia naszych obywateli. Samorządy są dla nas stroną i partnerem w tych wszystkich działaniach a zeroemisyjne pojazdy trafiają do samorządów w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” sukcesywnie zasilają floty poszczególnych przewoźników – mówi Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach przedsięwzięcia „Zielony Transport GZM”, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia planuje zakup 35 autobusów o napędzie elektrycznym zasilanych z własnych magazynów energii: 24 sztuki niskopodłogowych autobusów 12-metrowych oraz 11 sztuk niskopodłogowych przegubowych autobusów 18-metrowych. Zakupione pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostaną również zakupione mobilne lub stacjonarne ładowarki wolnego ładowania (21 szt.). Ponadto zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 430 osób - kierowców oraz mechaników.

Całkowity koszt inwestycji to 141 832 530 zł a dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 90 000 000 zł.

Miasto Rybnik planuje zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym. Zakupione pojazdy o długości 12m będą niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiadać będą również monitoring, alkoblokadę oraz defibrylator. Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 6 mechaników i naukę obsługi pojazdu.

Całkowity koszt inwestycji to 86 100 000 zł a dotacja z NFOŚiGW to 45 500 000 zł.

Miasto Cieszyn w ramach przedsięwzięcia planuje zakup 6 autobusów elektrycznych (2 małe i 4 duże) Zakupione pojazdy będą przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Posiadać będą klimatyzacja, system dynamicznej informacji pasażerskiej, wewnętrzny monitoring wizyjny, kasowniki biletów elektronicznych. Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano również zakup i montaż 2 punkty  ładowania typu plug-in przeznaczone dla małych autobusów oraz 4 punkty ładowania typu plug-in przeznaczone dla dużych autobusów. Oprócz tego zaplanowane jest przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 10 kierowców i 4 mechaników.

Całkowity koszt inwestycji to 15 571 800 zł,  dotacja z NFOŚiGW to 9 435 000 zł oraz pożyczka 3 225 000 zł.

Natomiast Jastrzębie Zdrój w ramach przedsięwzięcia planuje zakup 11 autobusów o napędzie elektrycznym o długości 12 m, Zakupione pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i niskopodłogowe.  Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 26 kierowców i naukę obsługi pojazdu.

Całkowity koszt inwestycji to 35 121 420 zł,  dotacja z NFOŚiGW to 26 341 065 zł oraz pożyczka 8 780 355 zł.

Umowy o udzielenie dotacji w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” zostały podpisane 5 września 2022 r.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przewiduje zakończyć projekt 31 października 2025 r.  miasto Rybnik 23 października 2023 r., natomiast miasto Cieszyn i Jastrzębie Zdrój 31 marca 2024 r.

Inwestycje przyniosą nie tylko pozytywny wymiar społeczny i gospodarczy, ale także korzyści ekologiczne.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zmniejszy emisję dwutlenku węgla o ok. 2063,83 tony w ciągu roku, a także ograniczy emisję tlenków azotu (o blisko 6,24 tony/rok) i pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o ok. 0,087  tony rocznie.

Miasto Rybnik zmniejszy emisję CO2 o ponad 1 344,62 tony/rok, ograniczy emisję tlenków azotu o ok. 0.006  tony/rok oraz emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 1,03 tony/rok.

Miasto Cieszyn zmniejszy emisję CO2 o 143,35540 Mg/rok, ograniczy emisję tlenków azotu o 1,08413 Mg/rok oraz emisję pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o 0,02327 Mg/rok.

Z kolei Jastrzębie-Zdrój zmniejszy emisję CO2 o 579,53339 Mg/rok a także ograniczy emisję tlenków azotu o 1,67420 Mg/rok oraz emisję pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 0,02822 Mg/rok.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25600,00 $ tona 5,13% 27 mar
 Cynk 2913,00 $ tona 0,48% 27 mar
 Aluminium 2297,00 $ tona 1,46% 27 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.