Tauron za taką reformą systemu ETS, która nie spowoduje wzrostu cen uprawnień i cen energii

zk

19.05.2022 12:11 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Tauron za taką reformą systemu ETS, która nie spowoduje wzrostu cen uprawnień i cen energii

Partnerzy portalu

Tauron za taką reformą systemu ETS, która nie spowoduje wzrostu cen uprawnień i cen energii - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Tauron

Proponowane w ramach reformy unijnego systemu ETS zaostrzenie wskaźników i limitów może prowadzić do wzrostu cen uprawień do emisji CO2, wpływając tym samym na ceny energii - ostrzegają przedstawiciele Taurona. Jego prezes Paweł Szczeszek postuluje, by reformę poprzedziły dogłębne analizy.

"W zakresie systemu EU ETS, proponujemy przede wszystkim przeprowadzenie pogłębionej analizy skutków proponowanych zmian w ramach dyrektywy EU ETS, z podziałem na poszczególne państwa członkowskie i sektory. Według nas, taka dogłębna analiza nie została wykonana" - powiedział w czwartek PAP prezes Taurona.

"Postulujemy również brak zaostrzenia wskaźników i limitów, których wzrost mógłby doprowadzić do wzrostu cen uprawnień, a także, co bardzo istotne - wykluczenie podmiotów niezwiązanych z sektorem elektroenergetyki z rynku ETS" - dodał Paweł Szczeszek.

Polski rząd od dłuższego czasu apeluje do Komisji Europejskiej o kompleksową reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU-ETS, m.in. poprzez ograniczenie roli lub wyłączenie z rynku instytucji finansowych, które - według polskich władz - prowadzą spekulację na tym rynku. W ramach systemu poszczególne rządy sprzedają przydzielone im pule uprawnień na aukcjach, na których kupują je instalacje emitujące. Zgodnie z europejskimi regulacjami, co najmniej 50 proc. wpływów ze sprzedaży uprawnień albo ich równowartość ma być wydana na cele związane z realizacją polityki energetyczno-klimatycznej UE.

Obecnie - na co zwrócił uwagę prezes Taurona - w ramach przygotowywanej reformy systemu ETS, Komisja Europejska proponuje m.in. dalsze zaostrzenie liniowego współczynnika redukcji (LRF), zaostrzenie MSR (standardów sprawozdawczości) oraz ograniczenie możliwości wsparcia inwestycji gazowych z Funduszu Modernizacyjnego.

"Zgodnie z analizą opracowaną przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, zaproponowane przez KE nowe cele mogą, w najbardziej ambitnym scenariuszu, doprowadzić do wzrostu cen uprawnień zdecydowanie powyżej 100 euro za tonę do 2030 r." - skomentował Paweł Szczeszek.

W ocenie prezesa Taurona, system EU ETS wymaga reformy przede wszystkim w kontekście wzmocnienia niezależności energetycznej UE i poszczególnych państw członkowskich, m.in. poprzez mechanizmy kompensacyjne na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne.

"Zwiększenie ambicji, wprowadzenie bardziej rygorystycznych wskaźników miało wpływ i będzie miało wpływ na rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w tym na cenę uprawnień, a w konsekwencji na ceny energii w Polsce" - ocenił Paweł Szczeszek, opowiadając się za taką reformą, która nie spowoduje wzrostu cen.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.