W Będzinie może powstać nowy blok energetyczny

zk

21.09.2022 16:41 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE W Będzinie może powstać nowy blok energetyczny

Partnerzy portalu

W Będzinie może powstać nowy blok energetyczny - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

W ciągu pięciu lat w Zagłębiu Dąbrowskim może powstać nowy blok energetyczny zasilany paliwami alternatywnymi.  Jego nominalna moc cieplna ma wynieść 23,7 MW. Dzięki innowacyjnej technologii energia będzie mogła być produkowana z odpadów komunalnych, które nie nadają się do recyklingu. To, czego nie będzie można ponownie wykorzystać, zamiast zostawiać na składowiskach i zanieczyszczać środowisko, zostanie przerobione na energię cieplną i elektryczną. Potencjalnie w ciągu roku region przetworzy 100 000 ton odpadów, z których powstanie ciepło i energia elektryczna dla mieszkańców Zagłębia. Planowana inwestycja wpisuje się w wypełnianie luki, jaką jest efektywne, proekologiczne i racjonalne wykorzystanie odpadów RDF. Za projekt odpowiada spółka EC Nowy Będzin, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

O inwestycji

Obecnie wobec niedoborów paliw kopalnych wykorzystywanych do produkcji energii, ważne jest dążenie do niezależności energetycznej w skali lokalnej, a także rzeczywiste tworzenie miksu energetycznego, w którym istotny jest udział energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Dla regionu oznacza to także pozbycie się w znacznym stopniu kłopotliwych w procesie składowania odpadów resztkowych. Zostaną one bowiem w efektywny sposób wykorzystane, a jednocześnie stanowią paliwo, którego z pewnością nie zabraknie.

Realizacja projektu spowoduje szereg korzyści, zarówno dla mieszkańców w postaci  pewnego źródła energii i niższych opłat  za odbiór odpadów oraz dla środowiska poprzez zmniejszenie masy odpadów, które zostaną przetworzone w energię elektryczną i ciepło.

Idzie nowe

- W dobie wydarzeń na Ukrainie bezpieczeństwo i niezależność energetyczna stają się priorytetem. Produkując energię, z jednej strony powinniśmy wykorzystywać te paliwa, które wciąż posiadamy w swoich zasobach. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by szukać nowoczesnych rozwiązań, które mogą być świetną alternatywą dla paliw kopalnych. Stawiamy na recycling. Ale to czego nie można ponownie wykorzystać, zamiast zostawiać na składowiskach i zanieczyszczać środowisko, możemy efektywnie wykorzystywać i przerobić na energię cieplną i elektryczną.  – mówi Sebastian Chęciński, Prezes Spółki EC Nowy Będzin.

Obecnie Spółka Elektorciepłownia Będzin – współwłaściciel EC Nowy Będzin produkuje ciepło i energię elektryczną wytwarzane w kogeneracji. Ciepło w postaci gorącej wody i pary dostarczane jest do odbiorców w sektorze komunalnym i przemysłowym na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Za pośrednictwem magistrali ciepłowniczej z tego ciepła korzystają mieszkańcy Będzina, Sosnowca i Czeladzi. Elektrociepłownia wytwarza rocznie ciepło na poziomie 1,6 mln GJ. Dzięki nowemu blokowi energetycznemu opalanemu paliwem alternatywnym część wytworzonego ciepła będzie pochodziła ze źródła odnawialnego. Należy z całą stanowczością podkreślić, że planowana instalacja będzie spełniać najwyższe standardy wynikające z ochrony środowiska.
Dwa w jednym

W 2020 roku w Polsce – wg GUS - powstało 13,1 mln ton odpadów komunalnych. W 2050 roku ilość ta ma wzrosnąć do poziomu 15,5 mln ton, tj. 468 kg na osobę. Mieści się to w granicach średniego poziomu europejskiego, który w 2020 roku w UE wyniósł 505 kg odpadów komunalnych na osobę. Różnica polega jednak na tym, że inne państwa UE, które posiadają rozwiniętą gospodarkę odpadami, wyprzedzają obecnie Polskę w zakresie efektywnego zagospodarowania odpadów komunalnych. W naszym kraju wciąż więcej odpadów ląduje na składowiskach, niż podlega termicznemu przekształcaniu. Frakcja wysokokaloryczna, która stanowi paliwo dla nowego bloku energetycznego, zeskładowana na wysypisku stanowi realne zagrożenie pożarowe.

W Polsce funkcjonuje obecnie 7 podobnych instalacji termicznego przekształcania odpadów, między innymi w Poznaniu czy Olsztynie. Jednocześnie produkcja paliwa alternatywnego, tzw. RDF (odpadów, które nie nadają się do recyklingu) wynosi od 4,5 do 6 mln ton rocznie. Istniejące instalacje dedykowane termicznemu przekształcaniu odpadów wykorzystują ok. 1,5 mln ton rocznie. Do zagospodarowania jest zatem ok. 3 – 4,5 mln ton rocznie.

W metropolii funkcjonuje już jedna podobna instalacja bazująca na RDF, która znajduje się na terenie Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu, a kolejna  powstaje w Gliwicach. Tego typu ekologiczne ciepłownie z powodzeniem funkcjonują od lat 70. na terenie Europy m.in. w Austrii, Szwecji, Niemczech czy w Szwajcarii.

Inwestycja ma być realizowana na  pograniczu Będzina i Sosnowca, na terenie Elektrociepłowni Będzin. Obiekt mógłby powstać i rozpocząć działalność w 2026 roku. Jeżeli tak się stanie, region zagłębiowski dołączy do czołówki ekologicznie zaawansowanych pod względem gospodarki odpadami.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28637,00 $ tona -2,01% 3 lut
 Cynk 3360,00 $ tona 0,33% 3 lut
 Aluminium 2559,00 $ tona -0,51% 3 lut
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.