Wsparcie na projekty o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji

Wsparcie na projekty o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji - ZielonaGospodarka.pl
20.09.2023 09:35
Strona główna Energetyka, OZE Wsparcie na projekty o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji

Partnerzy portalu

Wsparcie na projekty o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji - ZielonaGospodarka.pl

Do 150 mln euro wsparcia na projekty o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji przewiduje rozporządzenie MRiT, którego projekt został we wtorek opublikowany na stronach RCL. Chodzi m.in. o produkcję baterii, paneli słonecznych, turbin wiatrowych i pomp ciepła.

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto. Jak wskazano, rozporządzenie związane jest z wydanym przez Komisję Europejską komunikatem dotyczącym „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

„W tym kontekście sekcja 2.8 Komunikatu zapewnia państwom członkowskim dodatkową możliwość przyznawania pomocy, która bezpośrednio wspiera inwestycje produkcyjne w określone produkty strategiczne niezbędne do tej transformacji. Ponieważ wsparcie inwestycji w zakłady produkcyjne mogłoby prowadzić do napięć związanych z nadrzędnymi celami integralności i spójności rynku wewnętrznego, możliwość przyznawania tego rodzaju wsparcia została ograniczona do końca 2025 r., co dodatkowo potwierdza wagę i istotność projektowanego rozporządzenia” – zaznaczono w uzasadnieniu.

Wyliczono w nim, że według przepisów projektem inwestycyjnym o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto jest inwestycja polegająca na produkcji urządzeń takich jak: baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery oraz urządzenia do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Poza tym w grę wchodzi produkcja kluczowych komponentów przeznaczonych do bezpośredniego użytku jako materiał do produkcji wspomnianych wcześniej urządzeń, a także produkcja lub odzysk pokrewnych surowców krytycznych niezbędnych do produkcji wyliczonych wcześniej urządzeń i kluczowych komponentów.

„Zgodnie z projektowanymi przepisami nie może ona (intensywność pomocy – PAP) przekraczać 15 proc. kosztów kwalifikowalnych, a łączna kwota pomocy nie może przekroczyć 150 mln EUR na przedsiębiorstwo na państwo członkowskie. W przypadku inwestycji na obszarach objętych pomocą (...), intensywność pomocy można zwiększyć do 20 proc. kosztów kwalifikowalnych, a łączna kwota pomocy nie może przekroczyć 200 mln EUR na przedsiębiorstwo na państwo członkowskie” - wskazano w uzasadnieniu.

Dodano, że w niektórych wypadkach intensywność pomocy może zostać zwiększona do 35 proc. kosztów kwalifikowalnych, a łączna kwota pomocy nie może przekroczyć 350 mln euro na przedsiębiorstwo na państwo członkowskie.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.