Zielona transformacja do 2050 roku może wygenerować dla światowej gospodarki ponad 10 bilionów dolarów

rk

12.05.2023 12:53 Źródło: Arub
Strona główna Klimat, Edukacja Zielona transformacja do 2050 roku może wygenerować dla światowej gospodarki ponad 10 bilionów dolarów

Partnerzy portalu

Zielona transformacja do 2050 roku może wygenerować dla światowej gospodarki ponad 10 bilionów dolarów - ZielonaGospodarka.pl
Arup

Przemysł związany z wprowadzaniem zielonej transformacji do 2050 roku ma przynieść światowej gospodarce dodatkowe 10,3 biliona dolarów, co stanowiłoby równowartość 5,2% światowego PKB, jak tak wynika z raportu „The Global Green Economy. Wykorzystanie szansy” sporządzonego przez specjalistów z Oxford Economics oraz firmy Arup. Raport prezentuje jednocześnie nowe spojrzenie na to, jakie konkretne działania podjąć w celu zbudowania polityki, która będzie efektywna zarówno ekologicznie, jak i gospodarczo.

Zdaniem autorów raportu nigdy nie było lepszej okazji do tego, by zainwestować w zieloną transformację. Zielone technologie, ekspertyzy i rozwój odnawialnych źródeł energii są ich zdaniem kluczowe jako odpowiedź na zachodzące obecnie zmiany klimatyczne, ale mogą być również opłacalne ekonomicznie. Według raportu „The Global Green Economy” do 2050 roku zielony przemysł, związane z nim firmy i ich szerokie łańcuchy dostaw mogą być warte nawet 10,3 biliona dolarów, biorąc pod uwagę aktualne ceny.

Nie koszty, a szansa


Autorzy opracowania zwracają uwagę na to, że innowacje i strategiczne podejście do zielonej transformacji odpowiadają nie tylko na potrzeby planety, ale również będą wpływać na rosnący dobrobyt w wymiarze gospodarczym i społecznym.

– W Polsce zielona transformacja nabiera rozpędu. Od kilku lat dynamicznie rozwija się sektor energetyki odnawialnej, głownie w obszarze projektów fotowoltaicznych. Spółki energetyczne realizują także swoje projekty morskiej energetyki wiatrowej, dzięki czemu powstaje praktycznie nowa gałąź gospodarki z własnym łańcuchem dostaw urządzeń, materiałów i usług. W łańcuchu tym funkcjonuje już wiele polskich firm. Przysłowiową łyżką dziegciu w przypadku transformacji energetyki jest nowelizacja tzw. ustawy odległościowej, która wprowadziła bardziej rygorystyczne niż oczekiwała branża, limity odległości wiatraków od zabudowań – podkreślił Rafał Janus, Associate Director, Sustainability & Energy Advisory Leader Arup.


Na rynku zdaniem ekspertów daje się zaobserwować rosnącą aktywność przedsiębiorstw we wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań, w tym ESG. Jest to efektem zarówno polityki unijnej, sprzyjającej zielonej alternatywie, ale także zrozumienia możliwych do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych. Dodatkowym czynnikiem stymulującym ekologiczną transformację, są oczekiwania sektora finansowego i bankowego co do udokumentowanego zaangażowania spółek w kwestie ESG w ramach realizacji finansowanych przez nie projektów inwestycyjnych.

Zielona szansa


Opierając się na wiedzy i doświadczeniu specjalistów ds. klimatu, ekonomistów i ekspertów sektorowych, raport opisuje trzy narzędzia, które mają za zadanie pomóc decydentom polityki gospodarczej w identyfikowaniu możliwości, jakie rodzi zielona ekonomia oraz określają, co należy zrobić, aby je wykorzystać. Wśród omawianych zagadnień znajduje się nowa definicja i struktura zielonych działań gospodarczych, a także ramy pozwalające określić, które możliwości najlepiej sprawdzą się dla danego sektora czy branży. Dotyczy to również narzędzi dla decydentów ustalających dalszy kierunek działań.

Jednym z podstawowych wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa, jest dziś zrozumienie, czym tak naprawdę jest zielona ekonomia. Funkcjonuje wiele jej definicji i interpretacji, a każda posiada dokładnie określoną strukturę działań, które mają wspierać zieloną transformację. Są one jednak oparte o przestarzały sposób myślenia na temat zgodności z celami finansowymi lub nadmiernie skupiają się na dekarbonizacji i redukcji śladu węglowego. W raporcie zasugerowano taksonomię zielonej ekonomii obejmuje szerszą i głębszą kategoryzację działań, które tworzą korzystną relację między wzrostem gospodarczym a dobrobytem środowiskowym i społecznym.

ZielonaGospodarka
Arup

Zaproponowana przez Oxford Economics i Arup definicja i taksonomia mają sprzyjać globalnemu rozwojowi zielonej ekonomii. W pierwszej kolejności podkreśla się konieczność oddzielenia działalności gospodarczej od negatywnego wpływu na środowisko.  Wiąże się to przede wszystkim z odejściem od wykorzystywania energii opartej na paliwach kopalnych i dekarbonizacji różnych sektorów gospodarki, czyli ograniczenia przez nie emisji CO2. To niestety powoduje, że decydenci i inwestorzy często postrzegają zieloną transformację jedynie z perspektywy kosztów.

Przemyślane inwestycje i szeroka transformacja zmierzająca do tego, by przedsiębiorstwa w pełni funkcjonowały według zasad zrównoważonego rozwoju, tworzą jednak olbrzymie możliwości dla światowej gospodarki. Po pierwsze, wyzwania związane z przestawieniem się na czystą energię, same w sobie staną się impulsem do tworzenia przewag konkurencyjnych we wszystkich branżach. Te firmy, które szybko dostosują się do zmieniających się wymagań, ograniczając przy tym ryzyko biznesowe i zatrudniając najbardziej utalentowanych pracowników, odniosą korzyści i będą w stanie zwiększyć swoje udziały w rynku. Po drugie, przejście do środowiska o zerowej emisji netto do 2050 roku stworzy gałęzie przemysłu, które obejmować będą nowe zielone rynki dla towarów i usług neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Mowa tu chociażby o produkcji pojazdów elektrycznych, odnawialnych źródłach energii, a także ogóle działań wspierających globalne łańcuchy dostaw.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.