Zmiany klimatu powodują konieczność przebudowy systemu umocnień brzegowych

zk

05.05.2021 13:29 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia, Ochrona środowiska Zmiany klimatu powodują konieczność przebudowy systemu umocnień brzegowych
Zmiany klimatu powodują konieczność przebudowy systemu umocnień brzegowych  - ZielonaGospodarka.pl
Pixabay

Firma HYDROBUD z Ustronia Morskiego przebuduje system umocnień brzegowych w Mielnie. Jej oferta z ceną prawie 21,5 mln zł została wybrana w przetargu organizowanym przez Urząd Morski w Szczecinie. Zamawiający był gotowy wydać na sfinansowanie zadania ponad 41,3 mln zł.

Oferta firmy HYDROBUD była jedną z pięciu złożonych w przetargu na realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy systemu umocnień brzegowych w Mielnie (woj. zachodniopomorskie). Uzyskała maksymalną punktację jako jedyna spośród czterech ocenianych ofert. Piąta została odrzucona ze względu na brak wpłaty wymaganego wadium.

Urząd Morski w Szczecinie przy wyborze oceniał oferty pod względem ceny, proponowanego przedłużonego okresu gwarancji oraz doświadczenia kierowników: budowy i projektanta.

Wybrana firma z Ustronia Morskiego zobowiązała się zrealizować zadanie za prawie 21,5 mln zł, podczas gdy spółka BUDIMEX chciała budować najdrożej. Zaoferowała cenę ponad 31,8 mln zł.

Zamawiający na realizację inwestycji zamierzał przeznaczyć ponad 41,3 mln zł.

Wybrany wykonawca, z którym podpisano już umowę na realizację zadania, ma kompleksowo zaprojektować, wykonać i oddać do użytkowania wraz z wymaganym pozwoleniem konstrukcje ochronne brzegu morskiego na odcinku blisko 3 km oraz sztuczne zasilanie na odcinku ponad 300 m. W styczniu 2023 r. mają zostać zakończone roboty budowlane, a te refulacyjne w czerwcu 2023 r. W sezonie letnim roboty będą wstrzymywane.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie nowa opaska brzegowa narzutowa z kamieni łamanych oraz uzupełnione zostaną gwiazdobloki na wysokości Mielna. Rozbierane będą zniszczone ostrogi i palisady i budowane nowe. Powstaną dwa nowe zejścia na plażę, w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych w osi ul. Cichej. W rejonie istniejącej Promenady Przyjaźni w Mielnie realizowane będą prace refulacyjne, czyli poszerzające plażę.

Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom i turystom korzystanie z szerokiej, piaszczystej, zadbanej i bezpieczniejszej plaży oraz promenady, a także ograniczyć negatywne skutki występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w szczególności coraz silniejszych spiętrzeń sztormowych, związanych ze zmianami klimatu.

Przebudowa umocnień brzegowych w Mielnie, zgodnie z pierwotnymi planami, miała być gotowa w połowie 2020 r. Urząd Morski w Słupsku (zlikwidowany 1 kwietnia 2020 r.) na inwestycje w Mielnie uzyskał 45,9 mln zł unijnego dofinansowania z NFOŚiGW w ramach działania „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa na dofinansowanie podpisana została 28 lutego 2018r.

We wrześniu 2018 r., po dwukrotnych odwołaniach do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę dokumentacji planowanej inwestycji. Warszawska firma zobowiązała się wykonać zamówienie za prawie 583 tys. zł. Jak informowała PAP w październiku 2019 r. ówczesna rzeczniczka słupskiego Urzędu Morskiego Anna Gliniecka-Woś wykonawca nie wywiązał się z terminu, miał blisko półroczne opóźnienie. Dokumentacja odebrana została w sierpniu 2019 r., w związku z czym wykonawcy naliczone zostały kary.

W I kwartale 2020 r. wybrano trójmiejskie konsorcjum do nadzoru inwestorskiego, a na wykonawcę inwestycji konsorcjum z liderem Korporacji Budowlanej DORACO z Gdańska, które chciało projektować i budować w Mielnie za ponad 40 mln zł. To rozstrzygnięcie zostało zaskarżone. KIO nakazało ponowne rozstrzygnięcie postępowania. Stało się to w czerwcu 2020 r., gdy to Urząd Morski w Szczecinie przejął realizację zadania po zlikwidowanej słupskiej placówce. W lipcu i w sierpniu unieważnił przetargi.

W obu przypadkach powołał się na „wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”. Ponadto, analizując zamówienie, uznał, że „te same cele można zrealizować w sposób bardziej racjonalny, efektywny”. Okroił planowane wydatki o ok. 21 mln zł, rezygnując z części robót, które w ocenie zamawiającego „nie znajdują wystarczalnego uzasadnienia”.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 41675,00 $ tona -3,86% 25 sty
 Cynk 3614,00 $ tona -0,74% 25 sty
 Aluminium 3063,00 $ tona 0,62% 25 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.