3,5 mln złotych na z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla woj. podkarpackiego

zk

22.08.2022 12:44 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, ekologia 3,5 mln złotych na z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla woj. podkarpackiego

Partnerzy portalu

3,5 mln złotych na z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla woj. podkarpackiego - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Celem Programu finansowanego przez NFOŚiGW pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowanych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym i regionalnym. Umowę w tej sprawie podpisali 18 sierpnia br. w Rzeszowie zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski oraz Adam Skiba prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie.

Budżet ogólnopolskiego programu wynosi 56 mln zł ze środków NFOŚiGW, które są udostępniane Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na udzielanie dotacji beneficjentom końcowym wybranym w trybie konkursowym. Dzięki tym środkom w całej Polsce zostanie zrealizowanych około pół tysiąca projektów. Jest to bardzo ważny krok w stronę wspierania oddolnej aktywności w budowaniu proekologicznych postaw oraz rozwijaniu wiedzy w tak ważnych dziś obszarach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców województwa podkarpackiego oraz zauważając jak istotną rolę odgrywa edukacja ekologiczna w kształtowaniu środowiska i jego ochronie, corocznie udziela wsparcia finansowego dla jej różnych form. Dofinansowywane przez Fundusz zadania, służą kształtowaniu właściwych postaw mieszkańców województwa w różnych grupach wiekowych wobec środowiska przyrodniczego i upowszechnianiu wiedzy ekologicznej. Są to głównie zadania związane z doposażaniem baz edukacji ekologicznej, tworzeniem i modernizacją terenowych ścieżek edukacyjnych, organizacją akcji i konkursów, wydrukiem publikacji oraz produkcją i emisją treści edukacyjnych w mediach. Beneficjentami pomocy są głównie jednostki samorządu terytorialnego, parki narodowe, stowarzyszenia oraz fundacje.

„Dla województwa podkarpackiego, podobnie jak dla wielu innych regionów Polski, kwestie smogu i walki o czyste powietrze, nisko i zeroemisyjnego transportu czy odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, są nadal tematami wymagającymi wielu działań edukacyjnych. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pozwala znaleźć na ten cel środki finansowe. Przeznaczona na Program kwota 56 mln. zł, w połączeniu z wkładem własnym Wojewódzkich Funduszy da ponad 60 mln złotych, co stanowi znaczny wkład w rozwój edukacji ekologicznej na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce.” – powiedział Paweł Mirowski zastępca  prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.