Amber Grid - korytarze dostaw wodoru przyspieszą dekarbonizację Europy

zk

14.08.2022 08:45
Strona główna Energetyka, OZE Amber Grid - korytarze dostaw wodoru przyspieszą dekarbonizację Europy

Partnerzy portalu

Amber Grid - korytarze dostaw wodoru przyspieszą dekarbonizację Europy  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. korytarze dostaw wodoru - raport Amber Grid

Amber Grid, wraz z europejskimi operatorami systemów przesyłowych gazu, przeanalizował i przedstawił wizję przyspieszenia rozwoju europejskiej sieci wodorowej do 2030 roku. Wytypowano pięć potencjalnych wielkoskalowych korytarzy dostaw wodoru w Europie - ogłoszonych je w ramach inicjatywy European Hydrogen Backbone (EHB).

Korytarze te początkowo połączą lokalną podaż i popyt, a następnie rozszerzą się i połączą regiony coraz większe obszary na terenie UE i kraje sąsiadujące z potencjałem eksportu taniego wodoru.

Korytarze te będą odgrywały kluczową rolę jako efektywne kosztowo rozwiązanie w zakresie transportu dużych ilości taniego wodoru.

Transport rurociągowy stanowi opłacalne rozwiązanie łączące obszary o dużej nadwyżce podaży wodoru z regionami, w których występuje zapotrzebowanie na wodór, zwłaszcza jeśli uwzględni się ponowne wykorzystanie istniejącej infrastruktury gazowej.

Pięć korytarzy obejmuje zarówno krajowe, jak i importowe rynki dostaw, co jest zgodne z trzema korytarzami importowymi określonymi w planie REPowerEU. Wdrożenie takiej europejskiej infrastruktury szkieletu wodorowego do 2030 roku umożliwi uczestnikom rynku szybszy rozwój podaży i popytu w sposób efektywny kosztowo.

Analiza korytarzy pozwoliła zidentyfikować wystarczające dostawy wodoru, aby przekroczyć europejskie cele w zakresie dostaw krajowych na rok 2030, przyczyniając się do niezależności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw.

EHB zidentyfikowała 12 Mt (~400 TWh) potencjalnych dostaw wodoru w UE, przekraczając krajowy cel REPowerEU - 10 Mt zielonego wodoru do 2030 roku. Ponadto zidentyfikowano potencjał importowy wodoru.

EHB zidentyfikowała również dużą część zapotrzebowania na wodór w UE w celu realizacji celu na rok 2030, przy czym oczekuje się, że zapotrzebowanie na rok 2030 ulegnie dalszemu przyspieszeniu po publikacji REPowerEU. Zarówno podaż jak i popyt na wodór znacznie wzrosną do roku 2040.

Pięć korytarzy dostaw wodoru:
Korytarz A: Afryka Północna i Europa Południowa
Korytarz B: Europa Południowo-Zachodnia i Afryka Północna
Korytarz C: Morze Północne
Korytarz D: regiony nordyckie i bałtyckie
Korytarz E: Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia

Uczestnicząc w korytarzu D, który obejmuje regiony nordyckie i bałtyckie, Litwa przyczyni się do rozwoju europejskiej sieci wodorowej. Litewski operator systemu przesyłu gazu Amber Grid jest gotowy do włączenia się w ten proces transformacji energetycznej dzięki swojej infrastrukturze i nabytym kompetencjom.

Nordycko-bałtycki korytarz wodorowy zapewni dostęp do taniego wodoru produkowanego z odnawialnych źródeł energii offshore i onshore.Kraje korytarza D, w tym Szwecja, Dania, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy i Niemcy, stworzą sieć 13 500 km rurociągów i będą w stanie dostarczyć 184 TWh zielonego wodoru do 2030 roku i ponad 500 TWh wodoru do 2040 roku.

Aby zapewnić rozwój tych korytarzy dostaw do 2030 roku - kraje członkowskie muszą podjąć działania w pięciu kluczowych obszarach:
- Wspieranie rozwoju infrastruktury wodorowej
- Uwolnienie finansowania w celu przyspieszenia wdrażania infrastruktury wodorowej
- Uproszczenie i skrócenie procedur planowania i wydawania zezwoleń
- Zacieśnienie partnerstwa energetycznego z krajami eksportującymi wodór, niebędącymi członkami UE
- Ułatwienie zintegrowanego planowania systemu energetycznego

Członkowie inicjatywy EHB zalecają KE rozważenie utworzenia korytarzy dostaw wodoru do 2030 roku, jako pierwszoplanowej infrastruktury oraz celu politycznego, aby zapewnić realizację celów REPowerEU.

Open call

EHB ma na celu przyspieszenie dekarbonizacji poprzez określenie krytycznej roli infrastruktury wodorowej - opartej na istniejących i nowych rurociągach - w umożliwieniu rozwoju konkurencyjnego, płynnego, paneuropejskiego rynku odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru.

Inicjatywa ma na celu wspieranie konkurencji rynkowej, bezpieczeństwa dostaw oraz współpracy transgranicznej między krajami europejskimi i ich sąsiadami.

Inicjatywa EHB oczekuje na kontynuację dyskusji na temat swojej wizji z zainteresowanymi stronami, w tym decydentami, przedsiębiorstwami i inicjatywami w ramach łańcucha wartości wodoru.


Źródło: Amber Grid, Five hydrogen supply corridors for Europe in 2030 Executive Summary

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 26047,00 $ tona 1,75% 28 mar
 Cynk 2936,00 $ tona 0,79% 28 mar
 Aluminium 2314,00 $ tona 0,74% 28 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.