Automotive najbardziej zdigitalizowanym sektorem w Polsce – DIGI INDEX 2022

zk

03.08.2022 13:04 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Transport, Elektromobilność Automotive najbardziej zdigitalizowanym sektorem w Polsce – DIGI INDEX 2022

Partnerzy portalu

 Automotive najbardziej zdigitalizowanym sektorem w Polsce – DIGI INDEX 2022  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Branża Automotive osiągnęła najwyższy wskaźnik cyfryzacji w Polsce — wskazuje na to najnowsza, 3. edycja raportu Siemensa - DIGI INDEX. Wynik 2,6 pkt. świadczy o tym, że większość badanych firm przeszła już z etapu przygotowań do tworzenia podstaw cyfryzacji. W przypadku wybranych obszarów można nawet mówić o stosowaniu digitalizacji w praktyce. Co istotne, niepewność rynkowa związana m.in. z zerwanymi łańcuchami dostaw wpłynęła wręcz mobilizująco na przedsiębiorców, którzy deklarują zwiększenie budżetów na wdrażanie digitalizacji.  

·        Wskaźnik DIGI INDEX 2022 dla branży Automotive wzrósł aż o 0,9 pkt. z 1,7 pkt. w 2021 r. do 2,6 pkt. w 2022 r.
·        36,7% firm z branży Automotive zamierza zwiększyć budżet przeznaczony na cyfryzację w najbliższych 12 miesiącach.
·        73,4% firm z sektora Automotive deklaruje, że inwestuje w digitalizację i jest w stanie dokładnie określić procent nakładów na ten cel.
·        Branża automotive planuje przeznaczyć na digitalizację 8,36% swoich zysków.
·        Najwyższy wynik otrzymał zestaw działań wchodzących w skład integracji systemów (2,9 pkt.) oraz planowania strategicznego (2,8 pkt).

Raport DIGI INDEX w 4-punktowej skali określa digitalizację branż: Machinery, Chemistry&Pharmacy, Automotive oraz Food&Beverages. Rezultat poniżej 2 pkt. oznacza bardzo niski, nawołujący do pilnych wdrożeń, wynik. Przez ostatnie dwa lata mieliśmy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Badanie z 2022 roku przynosi pozytywną zmianę. W przypadku Automotive byliśmy świadkami wzrostu aż o 0,9 pkt.: z 1,7 pkt. w 2021 r. do 2,6 pkt. - w efekcie jest to (razem z Machinery) najbardziej zdigitalizowany sektor przemysłu produkcyjnego w Polsce.    


– W trakcie rozmów z polskimi producentami coraz rzadziej słyszę pytanie – „Czy transformacja cyfrowa jest potrzebna?”, a znacznie częściej – „Jak ją zacząć?” i „Kiedy przyniesie ona wartość biznesową?”. Wszystko to obrazuje znaczący wzrost dojrzałości polskich przedsiębiorstw oraz świadomości zalet związanych z digitalizacją – powiedział Sebastian Lemieszek, Digital Transformation Advisor w Siemens Polska.

Digitalizacja w czasach niepewności rynkowej

Branża Automotive dotkliwie odczuła negatywne skutki pandemii. Od początku 2020 roku czasowo zamykano fabryki, zakłócając podaż gotowych aut. Lockdown, który w różnym stopniu objął niemal wszystkie kraje rozwinięte, spowodował drastyczny spadek popytu na samochody i części samochodowe. Najwięksi producenci ponieśli straty liczone w miliardach euro. Do tego należy doliczyć zupełne zamknięcie rosyjskiego rynku przez embargo spowodowane wojną w Ukrainie. Po zeszłorocznym spadku firmy z sektora Automotive z wynikiem 2,6 pkt. ponownie wróciły na pozycję lidera.

Branża Automotive chętniej inwestuje w cyfryzację

Reprezentanci sektora Automotive przeznaczają średnio 8,36% zysków na digitalizację - w zeszłym roku liczba ta wynosiła 8,25%. Połowa pytanych deklaruje, że w najbliższych 12 miesiącach utrzyma dotychczasowy budżet przeznaczony na cyfryzację (56% w 2021 r). Z kolei 36,7% twierdzi, że planuje zwiększenie inwestycji na ten cel, co jest ogromnym wzrostem w porównaniu do roku 2021, kiedy to takich deklaracji było zaledwie 6,7%. To również sektor, w którym procent odpowiedzi świadczących o niepewności jest najmniejszy – tylko 3% badanych nie wie, czy będzie inwestować w cyfryzację w ciągu najbliższych 12 miesięcy (36,6% w 2021 r.). Z kolei 73,4% firm deklaruje, że inwestuje w digitalizację i jest w stanie dokładnie określić procent nakładów na ten cel.

– Raport DIGI INDEX 2022 pokazuje, że średni poziom cyfryzacji przemysłu w Polsce jest jeszcze na dość niskim poziomie. Spośród czterech badanych branż Automotive oraz przemysł maszynowy wypadają najkorzystniej. Wynika to z faktu, że planowanie oraz zarządzanie wdrożeniem ma w ich przypadku wymiar bardziej holistyczny. Wymogi środowiskowe, ale też wykorzystanie sztucznej inteligencji czy analityka danych, to tylko jedne z wielu wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa, nie tylko z branży motoryzacyjnej. Celem wykorzystania narzędzi Przemysłu 4.0 jest zawsze usprawnienie i optymalizacja procesów, jednak wymaga to podjęcia wielu skomplikowanych działań na etapie planowania, wdrożenia i decyzji o realizacji – powiedziała Monika Bogucka, Projects and Infrastructure Planning Manager, Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

DIGI INDEX: cyfryzacja w Polsce wystartowała z bloków

W 2022 roku uśredniony wskaźnik DIGI INDEX dla wszystkich badanych branż wzrósł z 1,8 do 2,4 pkt. Z wynikiem 2,6 pkt. najlepiej spisały się sektory Automotive oraz Machinery. Na kolejnym miejscu znalazł Chemistry&Pharmacy (2,4 pkt.). Z kolei najgorzej pod względem ucyfrowienia wypadł Food&Beverages (2,2 pkt.). Wyniki te dowodzą, że większość firm przeszła już z etapu przygotowań do tworzenia podstaw cyfryzacji. W przypadku wybranych branż można nawet mówić o stosowaniu digitalizacji w praktyce odnośnie do niektórych procesów produkcyjnych i zarządczych. Ten pozytywny trend uwydatnia się przede wszystkim poprzez chęci zwiększenia budżetów na inwestycje digitalizacyjne oraz rosnącym wskaźniku dotyczącym zarządzania danymi. Firmy w coraz większym stopniu są przekonane o korzyściach, jakie wnosi cyfryzacja. Niepewność pandemiczna minęła, a biznes wrócił do dynamicznego rozwoju, więc producenci mogą skupić się na inwestycjach, które zoptymalizują ich wyniki.Czym jest cyfryzacja?

Transformacja cyfrowa, to integracja technologii cyfrowej we wszystkich obszarach biznesu, mająca na celu zmianę sposobu działania przedsiębiorstwa i dostarczanie klientom nowych wartości w nowy sposób. To również wykorzystywanie rozwiązań cyfrowych do tworzenia nowych modeli biznesowych i strategii umożliwiających monetyzację danych. Jest to także zmiana kulturowa, która wymaga eksperymentowania i dostosowywania się do nowej rzeczywistości. Efektem digitalizacji jest dużo szybszy przepływ informacji, co przekłada się na podniesienie współczynnika efektywności wszystkich procesów w firmie.


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.