Co dalej z obszarem 53.E.1? Mamy komentarz Ministerstwa

jb

11.01.2023 16:45
Strona główna Energetyka, OZE Co dalej z obszarem 53.E.1? Mamy komentarz Ministerstwa

Partnerzy portalu

Co dalej z obszarem 53.E.1? Mamy komentarz Ministerstwa - ZielonaGospodarka.pl
Il. sipam.gov.pl/geoportal

Chociaż o wydanie pozwolenia dla morskich farm wiatrowych na obszarze 53.E.1 ubiegali się branżowi giganci, tj. spółki Orlen, Shell, EDF, Equinor i RWE, to żaden z wnioskodawców nie uzyskał minimum kwalifikacyjnego. Postępowania nie rozstrzygnięto. Co dalej w zaistniałej sytuacji?

2 stycznia br. Minister Infrastruktury, Marek Gróbarczyk, ogłosił, że żaden z inwestorów biorących udział w postępowaniu nie otrzymał koncesji na budowę morskiej farmy wiatrowej na obszarze 53.E.1 objętym ogłoszeniem nr 3/2022/MFW z dnia 21 stycznia 2022 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (Dz. U. poz. 935) obszar 53.E.1 jest zlokalizowany w akwenie POM.53.E, w którym jest zakazane wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń przed końcem 2040 roku.

– Zaproponowane przez wnioskodawców harmonogramy realizacji przedsięwzięcia nie uwzględniały terminów, w jakich należy uzyskać pozwolenie na budowę oraz określonego w rozporządzeniu zakazu. Wobec nieosiągnięcia przez żadnego z wnioskodawców minimum kwalifikacyjnego, Minister Infrastruktury uznał postępowanie za nierozstrzygnięte – powiedział nam Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Co dalej?

W art. 27c ust. 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej określono, że w przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dotyczącego wyłącznej strefy ekonomicznej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zamieszcza dla obszaru wskazanego we wniosku ogłoszenie o możliwości składania kolejnych wniosków o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego.

– Ponowne ogłoszenie o możliwości składania kolejnych wniosków dla obszaru 53.E.1 jest możliwe wyłącznie w przypadku uprzedniego złożenia przez zainteresowany podmiot wniosku o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla morskiej farmy wiatrowej obejmującego ten obszar. Zainicjuje to postępowanie o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego, w tym kolejne postępowanie rozstrzygające – wyjaśnia Szymon Huptyś.

W ubiegłym roku zainicjowano w sumie 11 postępowań rozstrzygających o przyznanie koncesji na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na potrzeby offshore wind. W tym tygodniu ogłoszono, że spółka PGE Baltica 4 otrzymała pozwolenie na zagospodarowanie obszaru 43.E.1.

Wciąż czekamy na wyniki pozostałych 9 postępowań.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.